انجمن کلیمیان تهران
   

فرمان ختنه

   

 

شاعر :هادی نامدار
بهار 
1306

به هشت روزه ختنه نمودش ورا

 

به امر جهان آفرین داد را

بدی عهد او با خدا این چنین

 

که فرموده بودش خدا پیش ازین

بباید ذکورانت ختنه شوند

 

چو تولید شد هشت روزه شوند

ابراهیم نود و نه ساله بود

 

که با او خدا شرط ختنه نمود

اسمعیل را سال بد سیزده

 

در آن روز او نیز ختنه شده

ابراهیم با هر ذکوری که داشت

 

شدی ختنه آن روزهنگام چاشت

شد این عهد با ابراهام استوار

 

ازو مانده ختنه بما یادگار

چنین امر کردش خدای وحید

       

نباشند اولاد تو نابرید

زاسحق بشنو کنون سربسر

 

که هشت روزه ختنه نمودش پدر

نود ساله سارا به او داد شیر

 

که گردید اسحق از شیر سیر

گرفتندش از شیر اسحق را

 

عزیز و پسندیده و طاق را

بپرورد او را به بر مادرش

 

نمی کرد یک لحظه دور از برش

      

 

 

Back Up Next 

 

 

 

 

استفاده از مطالب اين سايت تنها با ذكر منبع (بصورت لینک مستقیم) بلامانع است.
.Using the materials of this site with mentioning the reference is free

این صفحه بطور هوشمند خود را با نمایشگرهای موبایل و تبلت نیز منطبق می‌کند
لطفا در صورت اشکال، به مسئولین فنی ما اطلاع دهید