انجمن کلیمیان تهران
   

شروع طوفان

   

 

شاعر :هادی نامدار
بهار 
1306

پس آنگاه طوفانی آغاز شد

 

همه چشمه های زمین باز شد

چهل روز و شب ز آسمان سیل وار

 

ببارید تا غرق شد کوهسار

سه فرزند نوح و خودش با عیال

 

بکشتی بماندند تا نیم سال

بخاطر بیاورد حق نوح را

 

هم آن جانداران ذی روح را

شمالی وزانید بر آب ها

 

بتابید خورشید هم تابها

چو آن آبها رو بخشکی نهاد

 

همه اهل کشتی بگشتند شاد

پس از چند ماهی زمین خشک گشت

 

نمایان شدی کوه وصحرا ودشت

چو بنشست کشتی به روی زمین

 

بخواندند بر کردگار آفرین

بکشتی ببودند سالی تمام

 

که بودی روی آبها شان مقام

بکوه آراراط کشتی نشست

 

همه اهل کشتی زطوفان برست

بیامد برون نوح با همرهان

 

پراکنده گشتند اندر جهان

چو یک روزگاری برایشان گذشت

 

جهان سربسر باز آباد گشت

به قرنی زپشت سه فرزند نوح

 

فراوان شدندی گرو ها گروه

چو بگذشت چندی بر آن روزگار

 

فراموش کردند از کردگار

بخاطرنیاورد کس نوح را

 

زطوفان که پوشیده بد کوه را

شدندی همه مردمان بت پرست

 

نگفتند دردل که الله هست

  

 

 

Back Up Next 

 

 

 

 

استفاده از مطالب اين سايت تنها با ذكر منبع (بصورت لینک مستقیم) بلامانع است.
.Using the materials of this site with mentioning the reference is free

این صفحه بطور هوشمند خود را با نمایشگرهای موبایل و تبلت نیز منطبق می‌کند
لطفا در صورت اشکال، به مسئولین فنی ما اطلاع دهید