انجمن کلیمیان تهران
   

زائیده شدن بنیامین و فوت راحیل

   

 

شاعر :هادی نامدار
بهار 
1306

زائیده شدن بنیامین و فوت راحیل

براحیل دردِ زِه آمد شدید

 

بسختی که کس درد آنسان ندید

ورا قابله گفت این سان خبر

 

که این هم بُود از برایَت پسر

چه راحیل را دردِ زه سخت بود

 

دم مُردن آن مژده دادن چه سُود

ز راحیل چون گشت بچه جُدا

 

به آخر رسانید عمرش خدا

بگفتا که این بچه خونی بُود

 

سزاوار اسمش بن اونی بُود

بگفت این و جان داد اندر زمان

 

ندادش اجل مهلتی اندر آن

که تا روی طفلش به بیند یکی

 

در آغوش گیرد ورا اندکی

جهان را از این کارها شرم نیست

 

بنزد کسش هیچ آزرم نیست

هر آن کس که زائیده شد مرگ است

 

اگر شاهزاده اگر چه گداست

جهان رهگذر هست و ما بگذریم

 

بیا تا جهان را به بد نسپریم

چو راحیل شد زین جهان خراب

 

بگردید یعقوب را دل کباب

برفت و از او بچه اش بازماند

 

پدر بن یمین نام او را بخواند

پس آن گاه راحیل را کفن کرد

 

به بت لِحِم اندر ورا دفن کرد

ستونی هم از سنگ پیدا نمود

 

سر قبر راحیل بر پا نمود

که آن تا امروز باشد بجا

 

شنو رفت یعقوب از آن پس کجا

                    

 

 

Back Up Next 

 

 

 

 

استفاده از مطالب اين سايت تنها با ذكر منبع (بصورت لینک مستقیم) بلامانع است.
.Using the materials of this site with mentioning the reference is free

این صفحه بطور هوشمند خود را با نمایشگرهای موبایل و تبلت نیز منطبق می‌کند
لطفا در صورت اشکال، به مسئولین فنی ما اطلاع دهید