انجمن کلیمیان تهران
   

شروع هفت سال قحطی

   

 

شاعر :هادی نامدار
بهار 
1306

شروع هفت سال قحطی

بپایان شد آن هفت سال نکو

 

کنون شرح احوال قحطی بگو

شد از آسمان قطع بارندگی

 

بشد سخت بر مردمان زندگی

چنانیکه یوسف بیان کرده بود

 

در آن سال بی قحط جائی نبود

بهر شهر قحطی شدی بس گران

 

ولی بود در مصر هر جای نان

شد آذوقه ی مصریان هم تمام

 

چو گشتند بیچاره آن خاص و عام

همه مصریان نزد شاه آمدند

 

زقحطی بفریاد و آه آمدند

بفرمود فرعون با مصریان

 

که در نزد یوسف روید این زمان

هر آنچه بگوید اطاعت کنید

 

از این پس بحکم وی عادت کنید

برفتند پس مصریان سوی او

 

بگفتند چاره چه باشد بگو

شده خانه ها جمله از غله پاک

 

تو ما را نگهدار شو از هلاک

نگه کرد یوسف به بیچاره ها

 

گشود آن زمان جمله انبارها

دل او بر احوال اوشان بسوخت

 

بهر کس بقدر کفایت فروخت

بدی قحط اندر تمام زمین

 

بهر جای قحطی شدی همچنین

بهر ملک و شهری رسیدی خبر

 

که در مصر غله بود بیشتر

چو از بودن غله آگه شدند

 

برای خریدن به مصر آمدند

                    

 

 

Back Up Next 

 

 

 

 

استفاده از مطالب اين سايت تنها با ذكر منبع (بصورت لینک مستقیم) بلامانع است.
.Using the materials of this site with mentioning the reference is free

این صفحه بطور هوشمند خود را با نمایشگرهای موبایل و تبلت نیز منطبق می‌کند
لطفا در صورت اشکال، به مسئولین فنی ما اطلاع دهید