انجمن کلیمیان تهران
   

قرار دادن جام یوسف در کیسه ی بنیامین

   

 

شاعر :هادی نامدار
بهار 
1306

قرار دادن جام یوسف در کیسه ی بنیامین

پس از سفره یوسف بناظر بگفت

 

هر آنچت که گویم بباید شنفت

ببر تو جوالان این مردمان

 

همه را پر از غله ساز این زمان

بقدری که با خود توانند برد

 

به پنهانی آنگه به ناظر سپرد

که بگذار در عدل ها نقدشان

 

نما عدل کوچک برادر نشان

همان جام نقره که از آن من است

 

که آن جام اکنون بخان من است

تو درعدل کهتر برادر بنه

 

دهم نقد او را در آن جای ده

بشد زود ناظر بدانسان نمود

 

چنانیکه یوسف به او گفته بود

دگر روز در اول آفتاب

 

روان کرد اخوان خود با شتاب

چو چندان نرفتند دور از برش

 

چنین گفت یوسف ابا ناظرش

زدنبال اوشان برو با شتاب

 

چو دیدی به اوشان چنین کن خطاب

چرا جای نیکی بدی کرده اید

 

چرا جام آقای من برده اید

که والی از آن جام نوشد شراب

 

از آن فال ببیند شود کامیاب

شما را چرا نیست شرم وحیا

 

نه خوب است این کارها از شما

ز یوسف چو ناظر بدانسان شنید

 

شتابید تا نزد اوشان رسید

                    

 

 

Back Up Next 

 

 

 

 

استفاده از مطالب اين سايت تنها با ذكر منبع (بصورت لینک مستقیم) بلامانع است.
.Using the materials of this site with mentioning the reference is free

این صفحه بطور هوشمند خود را با نمایشگرهای موبایل و تبلت نیز منطبق می‌کند
لطفا در صورت اشکال، به مسئولین فنی ما اطلاع دهید