انجمن کلیمیان تهران انجمن کلیمیان تهران
   

آرشيو اخبار 3

   

اندازه نوشتار:

 

مهر 84
مهر 84
م
رداد 84
مرداد
84
مرداد
84
مهر 84
شهريور 84
تير 84
شهريور 84
مهر 84
مهر 84
مهر 84
مهر 84
شهريور 84
مرداد 84

مرداد 84

مرداد 84
مرداد 84

تير 84

تير 84

تير 84

تير 84

ارديبهشت 84

خرداد 84

ارديبهشت 84

ارديبهشت 84

مرداد 84

خرداد 84

مرداد 84

تير 84

تير 84
تير 84

تير 84
 

 

 

 

بخشي از اعترافات ميرزا رضاي كرماني
اقدام بي‏نظير يك راننده تاكسي مسلمان در نيويورك
چهاردهمين كنگره جهاني مطالعات يهود
نخستين سفر پاپ به آلمان
وضع قانون جديد ذبح اسلامي مسلمانان و كاشر يهوديان در آمريكا
بازسرايي «مزامير» در ترجمه ‏اي شاعرانه
موسيقي درماني، تلفيق علم و هنر
گروه به ‏انديشان
بازديد گروه جوانان موسسه گفتگوي اديان 
بازديد توريست‏هاي ژاپني از كنيساي يوسف‏آباد
نشست حقوق زن در اديان الهي در دانشگاه مفيد قم
هفته بز