انجمن کلیمیان تهران
   

نئو فاشیسم در اروپا دوباره جان می گیرد

   

 

هارون يشايايي

g

Yashayaii-یشایاییاين روزها بحث داغ در محافل سياسي، مخصوصا در ميان يهوديان، گسترش فعاليت نئوفاشيست‏ها در اروپا است (كنفرانس يهودستيزي، كميسيون اروپا، بروكسل، 30 بهمن). تاريخ گواهي مي‏دهد كه در مقاطع مختلف و به دلايل گوناگون در اين يا آن كشور جهان و گاهي در همه اروپا يا نقاط ديگر، موج تمايلات فاشيستي كه عموما محور اصلي حركت آن «يهودي‏ستيزي» است دامن‏گستر شده و در بسياري موارد غارت، تجاوز و كشتار يهوديان و نفي بلد و آوارگي جوامع يهودي را در پي داشته است.

فاشيسم در ماهيت خود، بي‏خرد، فرصت‏طلب، سودجو، متجاوز، زورگو و متكي بر قدرت غيرمشروع و قلدري است و براي اعمال قدرت شيطاني خود از هر بهانه‏اي استفاده مي‏كند. بديهي‏ترين علت اين كه يهوديان اولين طعمه تبليغاتي فاشيست‏هاي رنگارنگ هستند اين است كه يهوديان در همه جاي جهان زندگي مي‏كنند. خصلت قابل تحسين اخلاق و فرهنگ يهوديت ريشه در تاريخ ديرپاي خود دارد، به طوري كه در شرايط مختلف از قابليت تفاهم با ديگران و زندگي مشترك با صاحبان عقايد و افكار مردمي كه در ميان آنها زندگي مي‏كند برخوردار بوده و يهوديان موجوديت خود را با تحمل محروميت‏ها و محدوديت‏هاي فراوان حفظ نموده‏اند.

همين اخلاق پسنديده است كه بهانه‏اي در دست فاشيست‏هاي كهنه‏كار بوده و نئوفاشيست‏ها‏ آن را تكرار مي‏كنند، با اين ادعاي مغرضانه كه: «يهوديان خود را به رنگ جوامعي كه در آن زندگي مي‏كنند درمي‏آورند تا شناخته نشده و از موقعيت خود سوءاستفاده كنند»! در حالي كه مشخصه بارز حتي كوچك‏ترين جوامع يهودي در دورافتاده‏ترين شهرهاي دنيا اين است كه با اجراي فرايض ديني و حضور جمعي در كنيساها، خود را مي‏شناسانند و پنهان‏كاري در اين مورد امكان‏پذير نيست.

گواهي تاريخ در گذشته و مخصوصا در قرن‏هاي اخير حاكي از آن است كه «يهودي‏ستيزي» به عنوان يكي از جنبه‏هاي تظاهر افكار فاشيستي نه تنها يهوديان را در نقاط مختلف جهان مورد تعرض قرار مي‏دهد، بلكه ستم‏كاري فاشيسم و نژادپرستي رفته رفته همه اقشار جوامع را تهديد مي‏كند.

فراموش نكنيم كه نازي‏هاي هيتلري، از يهوديان، سياه‏پوستان، اسلاوها و كولي‏ها و بسياري از گروه‏هاي اجتماعي ديگر به يك اندازه نفرت داشتند و با همه به طور يكسان برخورد مي‏كردند و كينه‏توزي عليه همه مردم جهان- به جز دار و دسته نازي‏هاي هيتلري- شعار روزانه آنها بود.

اينك كه در فرانسه و ديگر كشورهاي اروپائي بررسي علل يهودي‏ستيزي در دستور كار محافل اجتماعي و سياسي قرار گرفته است، لازم است يادآور شويم كه همه اسناد و مدارك تاريخي نشان مي‏دهند نژادپرستي، فاشيسم و از جمله يهودي‏ستيزي در تمدن و فرهنگ غربي رشد كرده است، دادگاه‏هاي انكيزيسيون (تفتيش عقايد) در قرون وسطي ضمن ظلم و ستمي كه بر مردم مسيحي اروپا روا داشته‏اند، مظهر كامل يهودي‏ستيزي نيز بودند، «پوگروم»هاي وحشيانه، كشتار جمعي يهوديان در روسيه و لهستان، تهاجم به يهوديان اسپانيا و انگلستان و به عنوان آخرين نمونه، آنچه در آلمان هيتلري گذشت همه نشان از بينش فرهنگ و تمدن غربي لااقل در ميان گروهي از مردم اروپا در زمينه نژادپرستي دارد.

Text Box:

البته اين بدان معني نيست كه در جوامع ديگر چنين جرياني وجود نداشته است، ولي مي‏توان گفت كه يهودي‏كشي سازمان‏يافته تنها در اروپا موجوديت يافته است.  

با اين همه در سال‏هاي اخير و مخصوصا بعد از فاجعه فاشيسم در آلمان و ايتاليا، با توجه به بروز اختلافات سياسي بين يهوديان و مسلمانان در مسئله تشكيل دولت اسرائيل و حقوق مردم فلسطين، سياست‏مداران وابسته به گروه‏هاي فاشيستي در اروپا و امريكا سعي كردند توپ دعواي نژادپرستي را در زمين اختلافات سياسي يهوديان و مسلمانان بياندازند و خود تا دور بعدي بازي استراحت نمايند. ولي اين امر ديري نپاييد و توپ نژادپرستي مجددا در اروپا و امريكا به بازي گرفته شد و س و كله اوبا به اصطلاح «كله‏تاس» (يا كله پوستي) با علامت صليب شكسته در خيابان‏هاي اروپا پيدا شد. در حالي كه كشمكش‏هاي سياسي بين صهيونيست‏ها و فلسطيني‏ها و اعراب جريان داشت و لااقل معلوم بود كه موضوع اختلاف چيست، ناگهان هجوم نئوفاشيست‏هاي غيرمسلمان‏ به مراكز تجمع، قبرستان‏ها و عبادتگاه‏هاي يهوديان در اروپا شروع شده، و به سرعت گسترش يافت.

گروهي تصور مي‏كنند اين بار موضوع فلسطين موجب يهودي‏ستيزي است، در حالي كه مسلمانان و اعراب از ابتدا تا امروز اين موضوع را سياسي دانسته‏اند، و نه مذهبي يا نژادي.

البته نمي‏توان ‏اقدامات صهيونيست‏هاي افراطي را در دوران ما بي‏تاثير در جريان يهودي‏ستيزي دانست. آنها مظلوميت تاريخي يهوديان را كه يكي از عوامل موثر در پايبندي آنها به آيين و فرهنگ خود و در نتيجه موجب دوام و بقاي جوامع يهودي در شرايط دشوار بوده است، به ظلم و بيدادگري عليه مردم فلسطين تبديل كردند. به بيان ديگر، صهيونيست‏ها اندوخته تاريخي، ديني و فرهنگي يهوديان را براي مقاصد سياسي خود هزينه كردند. آنها در حالي كه تشكيل كشور اسرائيل را مهم‏ترين دستاورد براي دفاع از يهوديان جهان قلمداد نمودند، در عمل يهوديان را از  لحاظ اخلاقي و فرهنگي در برابر جهانيان بي‏دفاع كردند.

صهيونسيت‏هاي افراطي مخصوصا بعد از اقدام تروريست‏ها در 11 سپتامبر در امريكا با محافل جهاني امپرياليست هم‏صدا شدند تا مسلمانان را در مركز اقدامات ضديهودي معرفي كنند ولي قدر مسلم اين است كه اين تلاش به جايي نخواهد رسيد و به زودي دم خروس نژادپرستان از زير قباي دولت‏هاي سلطه‏طلب بيرون خواهد آمد و زودتر از همه، مردم كشورهاي اروپائي و امريكا آن را خواهند ديد.

اما آن چه به نظر نويسنده اين سطور مي‏رسد، اين كه براي جلوگيري از شعله‏ور شدن آتش نژادپرستي قبل از هر چيز بايد علل آن شناخته شود تا با تكيه بر همه نيروهاي انسان‏دوست و شرافتمند  سراسر جهان به مقابله با فاشيسم برخاست.

در مورد علل بروز «يهودي‏ستيزي» جديد در اروپا در درجه اول به مسئله خاورميانه و اختلافات دولت‏هاي اسرائيل و فلسطيني‏ها و اعراب بايد توجه داشت و در رفع آن كوشيد. يهوديان جهان و شهروندان اسرائيل مي‏توانند دولت اسرائيل را وادار به رعايت حقوق مردم فلسطين و همزيستي برادرانه با همسايگان خود نمايند تا به واقع معلوم گردد گروه‏هاي فاشيستي از كدام قدرت نيرو مي‏گيرند. البته رسيدن به اين هدف بدون درك متقابل موقعيت از طرف مسلمانان،  اعراب و فلسطيني‏ها امكان‏پذير نيست، آنها نيز مي‏توانند از افراطيون بي‏منطقِ منسوب به خود فاصله بگيرند و شرايط زندگي برادرانه را در منطقه فراهم سازند و با جلوگيري از خشونت‏هاي كور زمينه مناسب براي تفاهم را فراهم آورند.

نكته دوم اين كه يهوديان بانفوذ در معادلات بين‏المللي - يا آن چه در اصطلاح «لابي يهوديان» ناميده مي‏شود - چنانچه حساب خود را از حساب سلطه‏طلبان قدرتمند جدا سازند، مي‏توانند وزنه مناسبي جهت برقراري آرامش در منطقه خاورميانه باشند، چرا كه دفاع از يهوديت و يا مقابله با يهودي‏ستيزي، با حضور و سرسپردگي در اردوگاه دولت‏هاي متجاوز امكان‏پذير نخواهد شد.

تنها اتكا به فرهنگ و دين ديرپا و بالنده يهود و نيز هم‏فكري و هم‏قدمي با مردم شرافتمند و آگاه در سراسر جهان و رعايت حق و انصاف در زندگي فردي و اجتماعي است كه مي‏تواند سلول‏هاي يهودي‏ستيزي و فاشيسم را در نطفه خفه كند و در چنين وضعيتي است كه مردم جهان و از جمله مسلمانان، يهوديان و مسيحيان در كنار يكديگر حتي به صورت دولت‏هايي با حسن‏نيت مي‏توانند در كنار يكديگر زندگي كنند.  

 

 

Back Up Next 

 

 

 

 

استفاده از مطالب اين سايت تنها با ذكر منبع (بصورت لینک مستقیم) بلامانع است.
.Using the materials of this site with mentioning the reference is free

این صفحه بطور هوشمند خود را با نمایشگرهای موبایل و تبلت نیز منطبق می‌کند
لطفا در صورت اشکال، به مسئولین فنی ما اطلاع دهید