انجمن کلیمیان تهران
   

هيولاي فاشيزم

   

 

ارديبهشت 84
هارون يشايايي

بشريت هرگز از ياد نخواهد برد

وقتي كه دولت فرانسه اعلام كرد به دلايلي مي‏خواهد پخش برنامه سحر را از ماهواره مربوط قطع كند، رئيس شبكه سحر بلافاصله جلو دوربين سيماي جمهوري اسلامي ايران ظاهر شده و ادعا كرد به دليل آن كه شبكه سحر «افسانه مجعول هولوكاست» را افشا كرده است و گويا در برنامه‏هاي خود به اثبات رسانده كه ناز‏ي‏هاي هيتلري گناه قابل ذكري نكرده‏اند...! و هيچ يهودي عمداًَ از طرف فاشيست‏ها كشته نشده و موضوع يهودي‏كشي ناز‏ي‏ها افسانه‏اي بيش نيست...! دولت فرانسه به اين اقدام دست زده است.

Holocust-هلوکاست
نازي ها يهوديان را درگتوي ورشو به قتل رسانده اند
روحاني مذهبي بر مردگان مراسم مذهبي بجاي مي آورد و خنده سربازان
.

بعد از آن كه آقاي عبدالحسين برزيده كارگردان محترم سينمائي براي اثبات اين نظريه‏ به كشور لبنان سفر كرده تا براي شبكه سحر فيلمي بسازد و «راز كوره‏هاي آدم‏سوزي يهوديان را فاش كند و به گفته خودشان براساس مستندات تاريخي ...! ادعاي صهيونيست‏ها را درباره اتاق‏هاي گاز و كوره‏هاي آدم‏سوزي رد كرده و آن را فاقد مستندات تاريخي بداند».

بعد از آن كه آقاي جمال شورجه فيلم‏ساز باسابقه دست از همه جا كوتاه دامان يهوديان عتيقه‏ فروش را گرفت و آنها را تا خيابان‏هاي لندن تعقيب كرد تا در فيلم و سريال «وعده ديدار» با حجم وسيع تبليغاتي در صدا و سيما بتواند ثابت كند كه آثار فرهنگي و عتيقه ملي و ديني ايرانيان را يهوديان غارت كرده‏اند...! و ديگران معصوم و بي‏گناه ناظر بوده‏اند تا اين شياطين ...! هر چه مي‏خواهند بكنند ...!

بعد از اين كه آقاي نادر طالب‏زاده چون يك قديس در تلويزيون ظاهر شده و چون يك مجتهد جامع‏الشرايط در تفاسير قرآن كريم هر چه به نظر خودش مي‏رسيد وحي مُنزل دانست و فيلم و سريال «بشارت منجي» را سرهم‏بندي كرد و آموزه‏هاي خود را در فرنگستان تئوري ملت شريف ايران دانست و هر چه بدو بيراه در ادبيات فرنگي بود به يهوديان نسبت داد و يادگرفته‏هاي خود را در هاليوود بي‏محبا به ريش تماشاچيان آويزان كرد كه...! يعني فـرمان فلك در هـاليوود و هـمه جاي دنـيا در دست لابــي يهوديان و صهيونيست‏ها است...! و هيچ فيلمي تاكنون ساخته نشده كه توطئه صهيونيست‏ها در آن از طرف آقاي طالب‏زاده كشف نشده باشد و قس عليهذا ...!

بعد از اين كه در سريال «دسيسه» خون كودكي به كودك ديگري كه البته يهودي بوده است ...! خورانده شد و پس مانده آن در فطير، نان مقدس كليميان ريخته شد تا دروغ ساخته شده سازمان‏هاي جاسوسي تزارها و استالين‏هاي زمان براي هزارمين بار نمايش‏گر، ابتذالي به ياد ماندني باشد.

بعد از آن كه در سريال «چشمان آبي زهرا» فيلم‏سازان بي‏هويت نشان دادند كه مي‏شود با چاقو از چشم‏خانه، چشمان كودكي را بيرون كشيد و به چشمان كور يك كودك يهودي پيوند زد تا بينا شود... !

بعد از آن كه مديران صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران اجازه دادند تا در هر فيلم و سريالي فقط دامن يهوديان آلوده به گناه تصوير شود و تمام مقدسات و اعتقادات ديني يهوديان و روحانيت كهنسال يهودي به مسخره گرفته شود.

JEWISH  HALAKAST
نازيها كودكان يهودي لهستاني را به اردوگاه آشوييس منتقل مي كنند

و بعد از آن كه اعتراضات ما به مسئولين صدا و سيما و ساير مسئولين به جائي نرسيد و گروهي با پيش‏زمينه فكري نژادپرستانه و برخلاف روش روحانيون شيعه از سر ناسازگاري و توهين و ايجاد ناامني فضاي مقدس تنفس ملت ايران را به سم نژادپرستي آلوده كردند و حتي به تذكرات بالاترين مسئولين مملكتي توجهي ننموده و اين كج‏راهه را هر روز سريع‏تر از روز قبل پيمودند.

بعد از اين همه:

بي‏ آنكه اين فكر باطل را بپذيريم كه يهوديان مبري از هر خبط و گناهي بوده و تافته جدا بافته هستند...! بر آن شديم تا با تفضل الهي و استفاده از حق طبيعي خود با ملت بزرگوار ايران سخن بگوئيم.

خدايا تو گواه باش كه اين نوشته از سر حمايت از بزرگ‏نمائي صهيونيست‏ها در ارتباط با آن چه در جريان جنگ دوم جهاني گذشت و يا دفاع از اقدامات ارتش اسرائيل در برابر خلق قهرمان فلسطين و يا ترس جامعه يهودي از تحريكات گوناگون عليه اين مردم صديق، نوشته نشده.

و از آن جا كه نويسنده خود را به فرهنگ نجيبانه و كهن ملت ايران و ارزش‏هاي انقلاب اسلامي ايران كه خون شريف‏ترين فرزندان اين ملت پشتوانه آن است متعهد و پاي‏بند مي‏داند و فرياد رساي پير پارسا و علم‏دار ظلم‏ستيزي در قرن ما امام راحل را هنوز در گوش خود دارد، به خود حق مي‏دهد: گوشه‏هائي از حقيقت انكارناپذير فجايع نازي‏ها و دست‏آورد اقدامات فاشيستي در جريان جنگ دوم جهاني را عيان سازد تا ملت آگاه ايران، همچنان كه در تاريخ ديرپاي خود داوري صادق بوده، در مورد اظهارنظرهاي مغرضانه بعضي نابخردان قضاوت كند. در ضمن اگر بعضي

حضرات ....! تلويزيوني گوش شنوائي داشته باشند دلال مظلمه ديگران قرار نگيرند... .

1- در نامه‏اي كه جناب آقاي سيد شامير كاظميني معاون محترم اجرائي و حوزه رياست سازمان صدا و سيما در ارتباط با نامه اعتراض انجمن كليميان به دفتر رياست جمهوري در تاريخ

29/11/1383 ارسال داشته و رونوشت آن را به انجمن كليميان فرستاده ‏اند، نكته‏اي وجود دارد كه نمي‏توان آن را ناديده گرفت.

در بخشي از اين نامه آمده است:

«با لحاظ قرار دادن رشد فرهنگي جامعه نسبت به تجزيه و تحليل اين قبيل مسائل و درك صحيح مخاطبين فهيم از پيام نهفته در چنين سريال‏هايي، مسلما به هيچ عنوان «اعمال ننگين و ضدبشري صهيونيسم بين‏الملل به پيروان دين الهي يهوديت تعميم نخواهد يافت».

يادآوري اين نكته نشان از صداقت نويسنده محترم نامه دارد، و اگر قبول استدلال ايشان نبود و به جز ملت فهيم ايران، صدا و سيما مخاطبين ديگري داشت بي‏شك با برنامه‏ هاي اصولا ضديهودي و نه ضدصهيونيستي سيماي جمهوري اسلامي ايران تا امروز يك نفر يهودي در ايران باقي نمانده بود و توطئه صهيونيست‏ها براي كوچاندن ايرانيان يهودي به اسرائيل تكميل شده و به مرحله اجرا رسيده بود.

2- اگر گفته‏ ها و نوشته ‏هاي آقاي روژه گارودي (نويسنده فرانسوي) كه از يك مسيحي متعصب، اظهار ندامت نموده و تا عضويت كميته مركزي حزب كمونيست فرانسه پيش رفته و بعد از آن به اسلام روي آورده و براساس قراين اخيراً كُنج عُزلت گزيده است، ملاك مورد قبول و استناد برنامه ‏سازان صدا و سيما مي‏باشد، بايد يادآور شويم كه آن بنده خدا هيچ‏گاه اصل ماجراي كشتار يهوديان به وسيله‏ نازي‏هاي هيتلري را انكار نكرده بلكه رقم شش ميليون كشته يهودي را در جريان جنگ دوم جهاني غيرواقعي مي‏داند و آن را حدود يك ميليون نفر تخمين زده است و تاكيد بر اين موضوع دارد اگر جنگ دوم جهاني به روايتي بيش از 40 ميليون كشته داشته، رقم يك ميليون يهودي، آنقدر نيست كه در مورد آن اين همه سروصدا ايجاد كنند...! و پُر بي جا نگفته است.

با اين همه، بي‏ترديد شرافت آدمي روشنفكر بايد خدشه‏دار شده باشد كه به شمارش قربانيان بپردازد. به واقع كدام انسان شرافتمندي به خود حق مي‏دهد بگويد اگر 40 ميليون انسان ظالمانه نابود شوند و مثلا يك ميليون آنها يهودي باشند موضوع مهمي نيست.

بديهي است اصل مسئله اين است كه طاعون فاشيزم اروپا و جهان را به آتش و ظلم و ستيز كشيده و كشتار بي‏رحمانه، نفي‏بلد، تجاوز و آزمايش‏هاي وحشيانه ژنتيك توسط پزشكان نازي كه مخصوصاً روي بدن يهوديان زنده اعمال شده و آنها را زنده زنده به آدم‏هاي محكوم به مرگ تبديل كرده‏اند. با هيچ هياهوئي قابل انكار نيست.

كليه اسنادي كه وجود اردوگاه‏هاي كار اجباري و سالن مرگ و كوره‏هاي آدم‏سوزي را در اردوگاه‏هاي نازي‏ها در آشويتس – بوخنوالد- بلنريك - مدانگ– ترابلينكا- داخائو، اثبات مي‏كند از مدارك سري ارتش نازي به وسيله قواي متفقين كشف و اعلام شده است و اين اسناد فقط مربوط به كشتار يهوديان نيست تئوري ضد بشري برتري نژاد ژرمن و پاك كردن همين نژاد برتر از عواملي كه موجب ناخالصي آن شده است چنان وحشيانه و دور از شأن انساني است كه تاريخ از يادآوري آن شرم مي‏كند.

بخوانيد توحش نژادپرستان را ....! سلولي در كلينيك روانكاوي «ابجيريك درالتويل» آلمان، نمونه‏هاي رنگ مو و وسايل اندازه‏گيري كه به وسيله دكتر «ارنست دودمن» براي تعيين ويژگي‏هاي نژادي و فيزيكي در تحقيقات ژنتيكي استفاده مي‏‏شد و پوسترهائي از آلماني‏ها در حال پاك‏سازي اعضاي خانواده معشوقه‏هايشان به خاطر عيب‏هاي ژنتيكي- ابزار پاكسازي، همان‏هائي كه به طور مستمر در مورد 400 هزار زن و مرد در زمان حكومت نازي‏ها امتحان شد- عكس‏هائي از كودكان كور آلماني در حال يادگيري تشخيص نژادهاي مختلف از طريق لمس نيم‏تنه‏هاي مومي و هولناك‏ترين موارد ديگر نمونه‏هائي از اقدام به كشتن پنج هزار كودك معيوب آلماني را كه توسط دكتر اطفال در يك كلينيك اطفال آلماني انجام شده ثابت مي‏كند.

«در مورد ثبت شده ديگر با استفاده از مونواكسيد كربن بيش از هفتاد هزار نفر از اين گونه افراد را مسموم كردند كه در بين آنها بيماران هنرمند «شيزوفرنيك» آلماني نيز بودند، هنرمنداني كه نقاشي و آثارشان بر روي ديوارهاي كلينيك كشتار، وجود داشته است.

تا سال 1945 در جريان اجراي برنامه «ادتاترياي» (پاك‏سازي نژادي نازي‏ها) بيش از دويست هزار نفر آلماني به قتل رسيدند».

اين است نمونه مختصري از آن چه فاشيست‏ها بر هموطنان خود روا داشتند و يا در اصطلاح خودشان در پاك‏سازي نژادي آلماني به عمل آوردند.

اما در مورد يهوديان: براي آن كه بدانيم بي‏رحمي و توحش نازي‏هاي هيتلري با يهوديان چقدر عميق و گسترده بوده است، لازم نيست در اردوگاه‏هاي مرگ جنازه‏ها را شمارش كنيم. كافي است كتاب «نبرد من» نوشته آدولف هيتلر را ورق بزنيد و بخوانيد كه «شرط اول وجود پايدار بشريت دولت نيست، بلكه نژاد است ...! كه سراسر دنيا را به خدمت تمدن برتري در خواهد آورد...! گاهي روزنامه‏هاي مصور عكس و تصوير سياه‏پوستي را به نظر قدرتمندان ما مي‏رسانند و مي‏‏نويسند كه اين سياه‏پوست در فلان ناحيه و فلان مملكت وكيل دادگستري، استاد، يا كشيش و يا آوازه‏خواني مشهور شده است و در اين حال قدرتمندان حيوان‏صفت ما ...! زبان به تمجيد و تحسين آثار و نتايج اعجازآميز اين تعليم و تربيت مي‏گشايند و از نتايجي كه از تعليم و تربيت نوين به دست آمده به ديده احترام نگاه مي‏كنند و در اينجا يهوديان مكار و حيله‏گر ...! دليل ديگري به دست مي‏آورند و بدينوسيله در راه تلقين تئوري خود كوشش مي‏كنند و مي‏خواهند تئوري خود را كه «مساوات و برابري انسان‏ها» نام دارد به مغز ملت‏ها فرو كنند...!

ناگفته پيداست كه يكي از دلايل دشمني هيتلر با يهوديان اين بوده است كه بزرگان آنها از قبيل آلبرت اينشتين تئوري مساوات و برابري را در آلمان تبليغ مي‏كردند.

در اين نوشته قصد آن نداريم كه فقط يهوديان را قربانيان وحشي‏گري نازي‏ها بدانيم و به موارد ديگر از حيوان‏‏صفتي فاشيست‏ها اشاره مي‏كنيم تا ميزان كينه‏توزي و دشمني بي‏حد هيتلري‏ها در مورد يهوديان كه اولين طعمه اين گرگ‏هاي خونخوار بوده‏اند آشكار گردد و در باور وجدان‏هاي شريف بگنجد كه فاشيست‏هاي هيتلري براي اجراي نقشه به اصطلاح «حل نهائي مسئله يهود» از هيچ جنايتي فروگذار نكرده‏اند.

«شب دوم اوت 1944 كوره‏ها مجدداً مشغول به كار شدند ولي در اين شب اين يهودي‏ها نبودند كه در كوره‏ها مي‏سوختند، بلكه كولي‏هاي مسيحي آلمان و اطريش بودند كه سوخته مي‏شدند. در اين جريان به دستور پزشك نازي بازداشتگاه «منگله» اجساد دوقلوها را به سالن كوره‏ها نبردند، بلكه دكتر منگله با گچ روي سينه‏هاي كوچكشان نوشته بود براي تشريح، دوقلوها در سنين مختلف بودند از كودك شيرخوار تا شانزده‏ساله‏ها مورد آزمايش‏هاي وحشيانه ژنتيك قرار مي‏گرفتند».

در مورد كشتار يهوديان در جنگ دوم جهاني فقط به دو نكته اشاره مي‏كنيم و مطلب را به پايان مي‏رسانيم:

«شب قبل چند قطار مملو از يهوديان يوناني ساكن جزيره «كورفو» واقع در مديترانه وارد اردوگاه شدند و تا صبح همه در كوره‏هاي آدم‏سوزي خاكستر شدند».

«انتقال اين عده از كورفو به آشويتس 27 روز طول كشيده بود، ابتدا آنها را در چند كشتي بار كردند و بعد از تخليه از كشتي، بار چند واگن مخصوص حمل حيوانات نمودند و در تمام مدت 27 روز در واگن‏ها زنداني بودند، بدون آب يا غذا و امكان دفع نيازهاي معمولي، به طوري كه وقتي قطارها به ايستگاه آخر رسيدند و افراد اس – اس، لاك و مهر واگن‏ها را شكستند، برخلاف معمول هيچ‏كس از واگن‏ها پياده نشد و اصلا جنب و جوشي محسوس نگرديد، وقتي تخليه واگن‏ها شروع شد بيش از نصف مسافران نگون‏بخت جان به جان‏ آفرين تسليم كرده بودند و بقيه قدرت شناسائي و برخاستن نداشتند و نفس كشيدن آنها محسوس نبود – به دستور فرمانده اردوگاه‏ها همه مسافران يك جا نابود شدند...»

نمونه‏هايي از اين گونه بسيار است. هر انسان شرافتمندي كه در مقام قضاوت قرار بگيرد از خود مي‏پرسد بالاخره حدود سه ميليون جمعيت يهودي لهستان (بنابر آمار اعلام شده از طرف دولت لهستان در سال 1939) در سال 1946 كجا رفتند و چه سرنوشتي بر آنها گذشت ...؟

پاپان مطلب اين كه هيچ كينه‏اي از ملت آلمان بر دل‏هاي يهوديان جهان باقي نيست. اقدامات ديوانه‏وار نازي‏ها را هيچكس به حساب ملت يا فرهنگ آلمان نمي‏گذارد، فراموش نكنيم بيشتر بزرگان يهودي علم و هنر و ادبيات اروپا از ميان ملت آلمان برخاسته‏اند.

براي اين كه اين شبهه پيش نيايد كه يهوديان مثل گوسفندان دست و پا بسته تسليم جنايات هيتلري‏‎هاي بي‏رحم شده‏اند. بد نيست يادي از قيام دلاورانه يهوديان ساكن محله يهوديان در ورشو «گتو ورشو» داشته باشيم. در اين قيام دلاورانه كه روز 19 آوريل 1943 با كمك پارتيزان‏هاي لهستاني و يوگسلاو به عمل آمد، جوانان يهودي با چند اسلحه كهنه و چاقو و تبر و چوب با سربازان سراپا مسلح هيتلري جنگيدند. البته پيدا بود كه در اين نبرد نابرابر همه ساكنان گتو كشته خواهند شد و به جز گروهي كوچك كه در جنگل‏هاي اطراف ورشو به پارتيزان‏هاي لهستاني پيوستند نشاني از بقيه به دست نيامد. اما حماسه قيام گتو ورشو يكي از علل تغيير سرنوشت جنگ و شكست فاشيزم بود و تنها در ورشو نبود، در گتوهاي «ويلنا»، «بياليستوك»، «كراكوب» و «بندين» در ده‏ها محله تجمع ديگر يهوديان در اروپا مقاومت‏‎هايي صورت گرفت كه البته هيچكدام به وسعت و تأثير «قيام گتو ورشو» نبود و پاس مي‏داريم خاطره رهبر شهيد گتو ورشو را «مردخاي ائيولويچ» 

 

 

Back Up Next 

 

 

 

 

استفاده از مطالب اين سايت تنها با ذكر منبع (بصورت لینک مستقیم) بلامانع است.
.Using the materials of this site with mentioning the reference is free

این صفحه بطور هوشمند خود را با نمایشگرهای موبایل و تبلت نیز منطبق می‌کند
لطفا در صورت اشکال، به مسئولین فنی ما اطلاع دهید