انجمن کلیمیان تهران انجمن کلیمیان تهران
   

پاسخ به سوالات 

   

اندازه نوشتار:
 
 
 
 
 

 اسفند 88

مناسبت جشن یا روزه ی پوریم چیست؟

همانطور که در کتاب مقدس بخش کتاب استر بیان شده در زمان خشایار شاه پادشاه ایران، وزیری بت پرست ملقب به هامان، که ایرانی نبود و مذهب ایرانیان را نداشت و از قوم  اگاگ بود، بر علیه یهودیان توطعه می نماید که تا همه یهودیان را در یک روز از بین ببرد و با لطف حداوند و بخاطر روزه ها و توبه یهودیان نزد خداودند، این توطئه نقش بر آب شده و به یهودیان اجازه دفاع از خود داده می شود که به پاس این معجزه و احسان ا-لهی هر ساله روزه و روز بعد آن، جشن گرفته می شود.
مقاله هایی در باره پوریم . . . بیشتر بخوانید

 
 
 
 

 آذر 88

آیا آیین یهود ذاتا با تفکر صهیونیسم منافات ندارد؟

صهیونیسم حزب سیاسی است که از برخی آرمان های دین یهود استفاده ابزاری نموده است.

 
  
 
 

 مهر 88

خوردن گوشت خوک در دین یهود چه حکمی دارد؟

خوردن گوشت خوک حرام است و حکم آن شلاق است.

 
 
 
 

 مهر 88

نوشیدن شراب در یهود چه حکمی دارد؟

نوشیدن شراب تا هنگامی که مست نکنند حلال است.

 
 
 
 

 مهر 88

چرا در متون یهودی نام خد-ا به شیوه خاص  نوشته می شود.

در عبری نام خد-اوند با حروف اصلی نوشته می شود که البته بخاطر تقدس ویژه آن کلمه به آن شکل قرائت نمی شود.  در زبان فارسی نیز بین حرف د  و   الف خط فاصله گذاشته شده تا در صورت اینکه متن فارسی چاپ شده در جای نامناسب بی افتد به  نام خد-ا بی احترامی نشده باشد.

 
 
 

 مهر 88

معنی اسم یعقوب چیست؟

یعقوب از ریشه عاقو به معنای پاشنه و اثر می باشد . که یعقوب به معنای پاشنه کسی را می گیرد یا فردی که تعقیب می کند یا کسی که پیشدستی می کند می باشد.

 
 
 

 مهر 88

نظر یهودیت در مورد جادوگری چیست؟

بر اساس تورات هر گونه جادوگری منع شده و حرام قلمداد می گردد و با این موارد کاملا مخالف می باشد.

 
 
 
 

 مهر 88

تعریف کبالا چیست؟

کبالا یا قبالا اصطلاحا به عرفان یهود اطلاق می گردد و بر اساس آموزه های کتاب مقدس تورات می باشد.

 
 

  مهر 88

آیا تورات نزد یهودیان جایگاه والاتری نسبت به تلمود  دارد؟ کدامیک کاربرد بیشتری در زندگی کلیمیان دارد؟

تورات کتاب آسمانی است و تلمود توضیح نحوه اجرای فرامین تورات است. تلمود بدون تورات معنا ندارد.

 

 اردیبهشت88

چرا مراسم تدفین یک مرد طولانیتر و با تشریفات بیشتری نسبت به زن صورت می گیرد؟

طولانی بودن مراسم تدفین مرد بخاطر خواندن بخش تحت عنوان هقافا به نیت جبران گناه احتلام می باشد و چنین موردی درباره زن معنا ندارد.

 

 
 

 اردیبهشت 88

اولین کنیسا کجا بوده است؟

اولین کنیساها در کشورد بابل ( عراق) امروزی ساخته شده .

 

 
 

 اردیبهشت88

معاد جسمانی یهودیان را توضیح دهید؟

پس از دوران منجی روز رستاخیز یا احیای مردگان فرا می رسد. که مردگان زنده شده و مورد داوری نهایی الهی قرار می گیرند. و افراد  صالح از سعادتی الهی شبیه به حضرت آدم قبل از خطا در باغ عدن برخوردار می گردند که بتدریج جسم انسان نیز تعالی پیدا کرده و به جهان آخرت معنوی می رسند.

 

 
 

 اردیبهشت88

چرا روز شنبه مقدس از از بقیه روزهاست؟

طبق بیان تورات خد-اوند طی 6 روز کلیه هستی را آفرید. و  روز هفتم از آفرینش ( از نیستی به هستی ) دست کشید.   بنا براین تقدس روز هفتم و رعایت قوانین آن به شکلی بیان اعتقاد  عملی به وجود خد-اوند ، و ازلی بودن اوست.

 

 

 دی 87

معاد در یهود چگونه است؟

معاد یکی از اصول دین یهود محسوب می گردد که یهودیان معتقدند در آخر الزمان مردگان احیا شده و براساس اعمال و رفتار خود مورد داوری ا-لهی قرار می گیرند.

 
 
 

 اردیبهشت88

نوشیدن شراب در یهودیت چه حکمی دارد؟

نوشیدن شراب تا حدی که مست ننماید حلال می باشد و در بسیار ی از مراسم به کار نیز می رود.

 

 

 دی 87

نظر یهودت در مورد تعدد زوجات چیست؟

با شرایطی تا 4 همسر مجاز بوده ولی الی رغم مجاز بودن تعدد  بین یهودیان معمول نبوده و نیست. و امروزه یهودیان تک همسر هستند.

 

 
 

 تیر 87

جایگاه مالیات عشریه (ده یک) در دین یهود ، موراد مشمول این مالیات، موارد مصرف این مالیات، نحوه جمع آوری و نیز وضعیت فعلی این مالیات در میان یهودیان چگونه است.

 

بر اساس آیه صریح تورات افرادی که به کشاورزی یا دامداری می پردازند موظف به جدا نمودن ده یک می باشند.
که در مورد محصولات کشاورزی در زمان آبادی معبد ، پس از برداشت محصولا و جدا نمودن هدیه 2 درصد برای کاهنان از باقیمانده ده یک اول ( عشریه اول) جدا می شد که به لاویان تعلق داشت .

و پس از آن ده یک دوم جدا می گردید.در سالهای اول و دوم و چهارم و پنجم از دروه هفت ساله به صاحب زمین تعلق داشت که باید آنرا با طهارت و قداست به بیت المقدس برده و آنجا خودش با دیگران مصرف می نمود. و در سال های سوم و ششم دوره هفت ساله بین فقرا تقسیم می گردید.
امروزه این ده یک ها باز خرید شده و پول آن صرف اموره خیریه می گردد.
 

 

 
 

 دی 87

چرا ارث زن در دین یهود نصف مرد است؟

میزان ارث هر یک از وراث و به صورت خاص ارث زن جنبه توافقی دارد و هر پدری قبل از مرگ می تواند با تنظیم وصیت نامه سهم ارث هر یک از وراث را با شرایطی تعیین نماید ملاک ارث در ایران امروز به دنبال اصلاحیه سال 1356 می باشد. که با خواست یهودیان ایران و تایید ریشون لصیون اجرا می گردد که البته قابل تغییر است.

 

 

 اردیبهشت 87

قانون ارث در دین یهود بین مرد و زن به چه صورت است؟

 

در ایران سهم الارث دختر نصف پسر می باشد.

 

 

 اردیبهشت 87

آیین قربانی در یهودیت در چه مکان و چه زمانی برگزار می شود. و شامل چه چیزهایی است.

 

قربانی فقط مختص به معبد می باشد و در حال حاضر هیچگونه قربانی ای تقدیم نمی گردد.

و بصورت کلی دو نوع قربانی در معبد تقدیم می شد.

1- قربانی حیوانات شامل چهار پا ( گاو یا گوسفند یا بز) یا پرنده ( کبوتر یا قمری)

2- قربانی آردی که از آرد گندم یا جو به صورت آرد یا پخته شده تقدیم می شد.

 

 

  اردیبهشت 86

چند نوع ازدواج در دین یهود رایج می باشد.

فقط ازدواج دائم.
 

 

 بهمن 86

معاد و رستاخیز در دین یهود چگونه است؟

 

جهان پس از مرگ طبق اعتقاد یهود:

طبق اعتقاد یهودیت ، روح انسان بلافاصله پس از مرگ و تدفین در دادگاه ا-لهی بر اساس اعمالش مورد قضاوت واقع شده و بر اساس آن تعیین تکلیف می گردد. اگر فرد صالح باشد در جهان ارواح ( عولام هَنشاموت) که دنیایی است شبیه آخرت قرار می گیر که از آرامش و نعماتی شبیه به جهان آخرت تا روز قیامت بهره‌مند می گردد ولی اگر فرد خطا کار باشد تنبیه و جریمه او از همان هنگام شروع می گردد. که پس از پایان دوران کیفر و مجازات ، بر اساس اعمال نیکش از نعمات جهان ارواح بهره مند می گردد تا زمان احیای مردگان و رستاخیز. که در روز رستاخیز، بسیاری از افراد ( بجز گروه خاصی از خطاکاران) احیاء می گردنند که گروهی مستوجب مجازات جاودانه می گرددند ولی بقیه از جهان آخرت که شامل دو مرحله است برخوردار می گردند. مرحله اول زندگی مادی است شبیه به زندگی حضرت آدم و حوا قبل از خطا در باغ عدن و سپس بتدریج جسم انسان نیز تعالی یافته و جنبه روحانی و معنوی می یابد ( همانند جسم حضرت الیاس نبی که طبق اعتقاد یهود زنده و بدون نیاز به گذر از معبر مرگ به جهان آخرت رسیده است) و مرحله دوم جهان آخرت که کاملا معنوی و روحانی و بهره بردن و پیوستن به نور لایزال الهی است شروع می گردد.
 

 

 بهمن 86

آیا در دین یهود پیامبر دیگری ظهور خواهد کرد؟

طبق اعتقاد یهود ماشیح ( منجی جهان) آخرین پیامبر است ولی ماشیح هم می آید تا شرایطی را فراهم کند تا امکان اجرای تورات به بهترین شکل مهیا گردد ولی قوانین را تغییر نمی دهد.

 
 

 بهمن 86

چرا خانمها نباید صیصیت و تفیلین بپوشند؟

خانمها از فرامین امر وابسته به زمان خاص معاف هستند.
و چون صیصیت فقط در روز پوشیده می شود و تفلین نیز در شبات و موعدیم استفاده نمی گردد خانم ها از انجام این فراض معاف هستند.

 
 

 بهمن 86

آیا در دین یهود سنگسار کردن وجود دارد؟

4 نوع اعدام از جمله سنگ سار کردن در دین یهود وجود داشته که در زمان آبادی معبد بیت المقدس اجرا می
شده ولی از حدود 2000 سال قبل تا کنون اجرا نمی گردد.

 

 بهمن 86

وضعیت حجاب زن در دین یهود را توضیح دهید.

سن وجوب حجاب از سن تکلیف (12 سال کامل) می باشد پو شاندن موی سر برای دختر مجرد بجز در هنگام نماز و خواندن تورات واجب نمی باشد.

دست ها تا زیر آرنج و پا ها تا حدود 10 سانت زیر زانو باید پوشیده باشد برای خانم متاهل پوشاندن مو در مقابل نامحرم و پوشاندن دست ها تا زیر آرنج و ارجح تا مچ دست و پا ها تا مچ پا واجب است.


 

 

 دی 86

جایگاه شیطان و آفرینش او در فرهنگ یهود به چه صورت است؟

در مورد نحوه آفرینش شیطان به وضوح مطلبی در کتب مقدس بیان نشده است و در مورد شیطان دو اعتقاد وجود دارد.

1- اعتقاد اکثریت: شیطان، فرشته ای از جانب خداوند است که ماموریت آزمایش و امتحان کردن انسان را دارد.

 

2- شیطان، فرشته ای سرکش و متمرد است که به نیت انحراف انسان ها از مسیر حق، دست به وسوسه آنها می زند.

 

 دی 86

چگونه گی نطیلا (وضو) را در دین یهود توضیح دهید؟

.برای نطیلا قبل از نماز از ظرفی با گنجایش حدود یک لیتر، آب بردست راست و سپس دست چپ، از مچ به پایین ریخته می شود و این عمل سه بار تکرار می شود.

 

  آذر 86

لقب جضرت موسی به فارسی چه می باشد و نبوت ایشان چگونه بود؟

لقب حضرت موسی "کلیم الله" می باشد. زیرا حضرت موسی تنها پیامبری است که در حالت بیداری و هوشیاری کامل مستقیما با خداوند هم کلام می شده است. بنابر این به ایشان لقب کلیم الله داده اند و به یهودیان، کلیمی گفته می شود.

 

نبوت حضرت موسی از چند جنبه دیگر نیز با سایر انبیا متفاوت بوده است.

*سایر انبیا تنها در صورت خواست و تقدیر الهی به آنها وحی می شد در حالی که حضرت موسی هر هنگام که می خواست او نیز می توانست با خداوند هم کلام شود.

* نبوت سایر انبیا به صورت اشاره و رمز و راز گونه بود در حالی که نبوت برای حجضرت موسی کاملا واضح و بدون نیاز به کشف رمزی بیان می شد.

*ظهور و تجلی خداوند و دیدن او  برای سایر انبیا همچون تصویری که بارها در آیینه هایی متفاوت منعکس گردید و بعلت کدورت و تاری آیینه ها تحت تاثیر قرار گرفته بود، در حالیکه خداوند  برای حضرت موسی همچون تصویر واضحی در آینه کاملا شفاف و تمیز تجلی می کرد.

 
 

  آذر 86

در چه صورتی یک فرد، یهودی تلقی می شود؟

1- فردی که از مادر یهودی متولد شده است.

2- فردی که بر اساس اعتقادات طبق قوانین یهود و در شرایط خاصی توسط دارالشرع یهود به یهودیت پذیرفته شده است.

 
 

  آبان 86

نام فرزندان حضرت موسی چیست؟

گِروشوُم   و    اِلیعِزِر

 
 
 

  آبان 86

معروفترین جمله مذهبی که در نماز، یهودیان هر روز تکرار می کنند چیست؟

آیه شمع  (بشنو ای بنی اسراییل ، خد-ای خالق ما خد-ای یکتاست)

 
 
 

  آبان 86

بهشت و جهنم از دیدگاه یهودیان:

یهودیان به بهشت و جهنم اعتقاد دارند. به این معنی که انسان پس از مرگ و بعد از قضاوت الهی برحسب اعمالش در بهشت و جهنم جای می گیرد.

 
 
 

  آبان 86

آیا تورات در تمامی دنیا و برای تمام یهودیان یکسان است؟

بله تورات نبوت حضرت موسی کلیم الله است  که برو مبنای وحی بر ایشان توسط خود آن حضرت نوشته شده است و در سراسر دنیا تنها دارای یک نسخه شامل پنج جلد می باشد.

 
 
 

  آبان 86

زمان و  محل زندگی هیلل دوم  و تاریخ تنظیم تقویم عبری به شیوه امروزین:

هیلل دوم متولد سرزمین مقدس احتمالا شهر طبریا ( طبریه) می باشد که تا آخر عمر در همان منطقه به زندگی خود ادامه داده است و در سال 4118 عبری (358 میلادی ) به مقام ناسی (رهبر دینی) می رسد که با توجه به سخت گیری های شدید حاکمان رومی و از بین رفتن سنهدرین دست به تدوین تقویم عبری می زند و بر اساس اشارات تلمود پس از گذشت حدود 150 سال ( 500 میلادی) تقویم فعلی بین کلیمیان فراگیر می شود.

 
 

  تیر 86

محل دفن حضرت موسی کجاست؟

بر کوه یوو در سمت شرقی رود اردن.

 

  تیر 86

حضور کلیمیان در ایران چند سال است؟

زمان ورود یهودیان به ایران از قبل از زمان اسارت بابلی(586 ق م ) از زمان اسارت یهودیان سرزمین اسراییل توسط سیخریو پادشاه آشور است که حدود 130 سال قبل از اسارت بابل است.

پس 2007+ 586+130= 2723 سال

 

  اردیبهشت 86

آیا اجازه پدر برای ازدواج الزامی است؟

طبق شرع یهود تنها برای ازدواج دختری که به سن بلوغ نریسده اجازه پدر الزامی است و پس از سن تکلیف ازدواج فقط وابسته به خواست و رضایت دختر می باشد. البته عرفا از پدر نظر خواسته شده و رضایت او جلب می گردد.

ازدواج پسر قبل از سن بلوغ قانونی نیست و پس از بلوغ وابسته به خواست و رضایت پسر می باشد.

 

 

 

  فروردین 86

تولد و زاد روز حضرت موسی در تقویم شمسی و میلادی چه روزی است ؟

تولد حضرت موسی روز هفتم ماه عبر ادار می باشد. که چون ماه های عبری قمری می باشند نسبت به سال شمسی و میلادی حدود 5 تا 20 روز جابجا می گردند.

تولد اپشان معمولا در اویل اسفند یا اواخر فوریه می باشد.

 

 

  اسفند  85

 ماجرای کشتی گرفتن حضرت یعقوب با فرشته و ترجمه اشتباه برخی مورخین غیر یهودی از تورات

ماجرای کشتی گرفتن حضرت یعقوب با فرشته، یکی از سوء تفاهماتی است که نسبت به یهودیت ناشی از ترجمه اشتباه برخی مترجمین غیر یهودی کتاب مقدس پیش آمده است. که بطور غلط آنرا کشتی با خد-ا ترجمه کرده اند.
در تورات سفر پیدایش فصل 3 آیه 24 می فرماید: و یعقوب تنها ماند و مردی با وی تا طلوع فجر کشتی گرفت. در آیه صریحا تا کید می گردد که مردی با او کشتی گرفت. و البته در چند آیه بعد (آیه 28) می فرماید: زیرا با الوهیم و انسان مجاهده کردی و نصرت یافتی. کلمه الوهیم به مفهوم فرد یا شخصی که دارای قدرت می باشد. از صفات و کنیه های خداواند نیز می باشد و به معنای خدایی که همه نیروها از او منشا گرفته، بکار می رود.

در ضمن الوهیم به معنای فرشته، قاضی، حاکم و . . . نیز می باشد که در ترجمه های غلط موجود در بازار کلمه الوهیم در این آیه خداوند معنی شده است که با توجه با آیه 24 که صراحتا مردی قید می کند اشتباه است و معنای صحیحی فرد قدرتمند یا فرشته می تواند باشد که با توجه به کتاب هوشع نبی فصل 12 آیه 4 و 5 که در مورد همین واقعه در آیه 4 کلمه الوهیم و در آیه 5 کلمه مَلاخ به معنای فرشته را بکار میبرد الوهیم در این عبارات به معنای فرشته می باشد که طبق باور یهود این فرد، فرشته حامی برادر حضرت یعقوب میباشد.
در نهایت این را هم باید اضافه کنیم که بر اساس اصول دین یهود خداوند جسم نیست و به ماده نیز شبیه نمی باشد.

 

  آذر  85

مهریه و نقش آن در شریعت یهود

مهریه به عنوان عامل باردارنده ای از تصمیم عجولانه شوهر نسبت به طلاق و تامیین مالی همسر پس از طلاق یا مرگ شوهر در یهودیت پذیرفته شده است . حداقل مهریه برای دختره باکره حدود یک کیلو نقره و برای زن غیر باکره نیم کیلو نقره است. و حد اکثر خاصی از نظر شرعی در نظر گرفته نشده است.


 

  ارديبهشت 85

مزوزا چیست؟

 

نصب مزوزا یکی از دستورات تورات بوده مزوزا از پوست حیوان حلال گوشت تهیه می شود که آیاتی از تورات بر آن نوشته شده و بر چهار چوب در در سمت راست در ورودی اثتاق نصب می شود.ه

  ارديبهشت 85

يهودي در اصل عبري است يا عربي و معني كلمه يهودي و ريشه آن چيست؟

 

يهودي ريشه عبري دارد و از يهودا نام فرزند چهارم حضرت يعقوب كه بعدها قسمت جنوبي سرزمين مقدس نيز به اين نام خوانده مي شود مشتق مي گردد. يهودي  يعني كسي كه از فرزندان يهوداست يا از اهالي سرزمين يهودا (يهوديه) بوده است.

يهودا به معناي سپاس و تشكر به درگاه خداوند است.

 

 

  فروردين 85

اعداد 1 تا 13 در دين يهود نماد يا ياد آور چه  هستند؟

 

 1. يگانگي حداوند

 2. دو لوح تورات

 3. پداران قوم يهود (ابراهيم ، اسحاق و يعقوب)

 4. مادران قوم يهود (سارا، ويوقا، راحل و لئا )

 5. اسفار پنجگانه توارت

 6. شش جلد ميشنا

 7. هفت روز هفته

 8. ختنه فرزند ذكور در روز هشتم

 9. نه ماه حاملگي

 10. ده فرمان

 11. ستارگان درخشان شب

 12. اسباط دوازده گانه بني اسرائيل

 13. سيزده اصول دين يهود

 

 

  آذر  84

درباره آئين تدفين مردگان و تغييرات آن از ابتدا توضيح دهيد؟

 

پس از تائيد فوت يك فرد با رعايت جوانب احترام به جسد ميت، در اولين فرصت ممكن با ترتيب خاصي وي را غسل داده و سپس كفن (كه از پارچه نخي سفيد رنگ تهيه ميگردد) پوشانده ميشود. در حين مراسم آياتي از كتاب مقدس و دعاهايي در زمينة بخشش و مغفرت مرحوم خوانده ميشود.

ميت در زمين به صورت شرقي-غربي (يا به طرف بيت المقدس) دفن ميگردد.

- در زمانهاي گذشته (2 هزار سال قبل) براي كفن ميت برخي از پارچه هاي گرانقيمت و تزئينات گرانبها به كار ميبردند كه براي جلوگيري از بي احترامي به افراد مسكين، علماي يهود تصويب كردند كه همة افراد براي كفن از پارچه نخي يا كتاني استفاده نمايند.

در زمانهاي گذشته بخصوص در مناطق كوهستاني اجساد را در غارها قرار داده كه پس از از بين رفتن پوست و گوشت و جوارح، تنها استخوانها را در قبرهاي خانوادگي دفن ميكردند كه اين امر قرنهاست كه منسوخ شده است.

 

  آذر  84

در ماجراي كشتي گرفتن خداوند، آيا ايجاد جسم براي خداوند نمي كند و ضعف او را نشان نمي دهد؟

 

طبق ايمان يهوديان خداوند جسم ندارد و ماجراي كشتي گرفتن بين فرشته اي بشكل انسان با حضرت يعقوب است كه در ترجمه هاي مسيحيان از كتاب مقدس به اشتباه خداوند ترجمه شده است.

 

  آبان  84

لطفا در مورد حجاب در دين يهود توضيح دهيد.

 

حجاب در مورد خانم ها:

براي دختر مجرد: پوشاندن موها در هنگام دعا يا نماز – پوشاندن دست ها تا زير آرنج – پوشاندن پاها تا 10 سانت زير زانو

براي خانم متاهل: پوشاندن موها در مقابل مردان بجز پدر، شوهر و فرزندان – پوشاندن دست ها حداقل تا زير آرنج و بصورت ارجح تا مچ دست – پوشاندن پاها تا مچ پا

 

  مهر  84

معني كلمه سيدور چيست؟

سيدور به معني تنظيم، مرتب كردن، يا چيدن است كه اصطلاحاً براي كتاب نماز به كار مي رود.

 

  مهر  84

در مورد كلمه صهيون يا به عبري صيون و همينطور كوه صهيون توضيح دهيد.

صيون يا صهيون نام مقر حضرت داوود و كوهي كه اورشليم بر آن بناشده است و كنيه معبد بيت المقدس، بني اسراييل و كشور اسراييل نيز مي باشد.
كوه صيون، كوهي است در جنوب غربي اورشليم كه بر آن معبد بيت المقدس و بعدها مسجد القصي ساخته شده است و بعلت ساخت معبد بيت المقدس بر روي آن براي يهوديان مقدس است.  

 

  مهر  84

چه دليلي مبني بر عدم تحريف تورات وجود دارد؟

حضرت موسي(ع) در زمان حيات خود 13 طومار تورات نوشتند كه 12 تاي آنرا به 12 اسباط بني اسراييل سپرده و يكي را در صندوق عهد نهادند و از حضرت موسي (ع) تا حدود هزار سال پس از آن بني اسراييل ، انبياي متعدد داشته كه از انحراف تورات جلوگيري نموده اند. طي اين مدت يهوديان در بسياري از نقاط دنيا پراكنده شده كه در صورت تحريف تورات مي بايست نمونه هاي متنوع و متفاوت از تورات وجود داشته باشد در حاليكه تورات يك نمونه بيشتر ندارد.

 

  مهر  84

معني لغوي كلمه اشكنازيم و سفراديم چيست؟
يهوديان سفاراديم و اشكنازيم چه فرقي دارند؟

اشكناز به معني آلمان است اصطلاحاً اشكنازي به كسي گفته مي شود كه پيرو علماي آلمان و فرانسه باشد كه بيشتر يهوديان غربي را شامل مي شود. سفاراد به معني اسپانيا است و اصطلاحاً سفارادي به كسي گفته مي شود كه پيرو علماي اسپانيا است كه بيشتر يهوديان شرقي را شامل مي شود. اين تقسيم بندي از حدود هزار سال پيش شكل گرفته است قبل از آن يهوديان رهبري واحد ابتدا در اسراييل بعد در بابل ( عراق امروزي) داشته اند بدنبال تقسيم بندي كشورهاي اسلامي و مسيحي، ارتباط بين يهوديان ساكن در اين قسمت قطع گرديد و يهوديان كشورهاي اسلامي ( تا اسپانيا) پيرو علماي اسپانيا گروه سفاراديم را تشكيل داده و يهوديان كشورهاي مسيحي (آلمان و فرانسه . . .) گروه اشكنازيم را تشكيل دادند.
يهوديان سفارادي و اشكنازي در اعتقاد به كتاب مقدس ، تلمود، و فقه مشترك هستند و تفاوت آنها در رسوماتي كه طي هزاره اخير ايجاد شده است، مي باشد.

 

  مهر  84

در مورد سلسله مراتب روحانيت در دين يهود اطلاعاتي بدهيد.
فرق «خاخام» ، «هاراو» و «رباي» در چيست و كداميك مقامش بالاتر مي باشد؟

فردي كه در يهوديت به مقام اجتهاد برسد هاراو يا ربي گفته مي شود كه در اصطلاح ايرانيان به چنين فردي حاخام (به معني  دانشمند، حكيم) اطلاق مي گردد و در آمريكا و اروپا اصطلاح رباي به كار مي رود

 

  مهر  84

ديانيت يهود، ماشيح يا همان مسيح موعود را چه كسي مي داند؟

در ديانت يهود ماشيح فردي خاكي شبيه ساير انسانها است كه از نسل حضرت داود و سليمان نبي مي باشد

 

  مهر  84

معناي كلمه «اسرائيل» چيست؟

اسرائيل يا ييسائل در عبري از تركيب دو كلمه سر و اِل تشكيل شده است.
سر = رئيس ،  سردار ، حاكم ، امير
اِل = خدا
كه در مجموع به معناي سردار الهي يا خليفه اله است.

 

  مهر  84

راجع به سال نو يهوديان توضيح دهيد.

سال نو عبري، روز اول ماه تيشري از تقويم عبري است كه مراسم آن طي 2 روز برگزار ميگردد.
طي نماز صبح شوفار (كرنا) نواخته ميشود. در دو شب اين عيد مواد خوراكي مختلفي بعنوان خوش يمن بودن خورده ميشود.

 
 

 

 دی 87

حکم کسی که از دین یهود خارج شده باشد چیست؟

اگر بت پرستی کند در صورت وجود سنهدرین حکم اعدام دارد در غیر این صورت فقط از جامعه طرد می شود.

 

 

صفحه دوم (ادامه سوالات) 

 

 

Back Up Next 

 

 

 

 

استفاده از مطالب اين سايت تنها با ذكر منبع (بصورت لینک مستقیم) بلامانع است.
.Using the materials of this site with mentioning the reference is free

این صفحه بطور هوشمند خود را با نمایشگرهای موبایل و تبلت نیز منطبق می‌کند
لطفا در صورت اشکال، به مسئولین فنی ما اطلاع دهید