انجمن کلیمیان تهران
   

گفتوگوي دكتر احمدينژاد رئيس جمهور با مجله آلماني اشپيگل

   

 

 خرداد 85

اشپيگل هفته نامه سياسي آلمان گفت و گوي مفصلي را با رئيس جمهوري ايران انجام داده كه در شماره روز دوشنبه 29 ماه «مي» هشتم خرداد ماه 1385 خود به چاپ رسانده است. در اين مصاحبه محمود احمدينژاد بار ديگر گفته است من هولوكاست را نه تاييد ميكنم و نه تكذيب ميكنم بلكه ميگويم اگر اروپا مسئول كشتار يهوديان است چرا آنها را در همين بخش از جهان جا نميدهد؟ او همچنان بر حق ايران در داشتن چرخه سوخت هستهاي پافشاري كرده و در مورد عراق گفت: قدرتهاي اشغالگر ميخواهند اين كشور را «ببلعند». سردبير و دو تن از ورزيدهترين خبرنگاران هفتهنامه «اشپيگل» در تهران و در دفتر كار رئيسجمهوري گفت و گوي مفصلي را كه 7 صفحه اين نشريه به آن اختصاص داده شده است، انجام دادند، كه مصاحبه در محيطي باز و «خودماني» صورت گرفته و برخلاف روش معمول مجله اشپيگل در موقعيتهاي حساس نظير طرح مسأله كشتار يهوديان در جنگ دوم جهاني به وسيله نازيها يا موضوع فلسطين و عراق، احمدينژاد رشته مصاحبه را از دست «اشپيگل» گرفته و خود، نمايندگان اين نشريه را مورد سؤال و بازخواست قرار داده است. اشپيگل، با استفاده از موضوع فوتبال گفت و گو را آغاز ميكند و ميپرسد آيا آقاي رئيسجمهور براي تشويق تيم فوتبال ايران به آلمان سفر خواهد كرد؟ جواب داده ميشود هنوز تصميمي در اين مورد گرفته نشده است. در مورد هولوكاست آقاي احمدينژاد ميگويد كه او ميداند مجله اشپيگل يك نشريه معتبر است اما نميداند كه آيا از اين امكان هم برخوردار هست تا درباره هولوكاست حقايق را انتشار دهد و همه چيز را بنويسد؟ خبرنگار اشپيگل پاسخ ميدهد بله، ما مختار هستيم كه همه چيز را بنويسيم ولي از نظر ما تحقيقات 60 سال بعد از جنگ ديگر ترديدي به جاي نگذارده كه متأسفانه آلمانهاي نازي 6 ميليون يهودي را در اردوگاههاي مرگ قتلعام كردهاند. 

 

 

Back Up Next 

 

 

 

 

استفاده از مطالب اين سايت تنها با ذكر منبع (بصورت لینک مستقیم) بلامانع است.
.Using the materials of this site with mentioning the reference is free

این صفحه بطور هوشمند خود را با نمایشگرهای موبایل و تبلت نیز منطبق می‌کند
لطفا در صورت اشکال، به مسئولین فنی ما اطلاع دهید