انجمن کلیمیان تهران
   

ديدار پاپ از اردوگاه مرگ آشويتس

   

 

 خرداد 85

يكشنبه شب، 28 ماه مه 2006 پاپ بنديك شانزدهم رهبر كاتوليكهاي جهان، 25 سال پس از پاپ لهستاني پاي پياده از اردوگاه مرگ نازيها در لهستان ديدار كرد. پاپ يا ژوزف رايتزينگر آلماني كه خود در دوران نوجواني همانند بسياري از نوجوانان آلماني جزء گروه «جوانان هيتلري» بود، در پايان سفر 4 روزه خود به لهستان از اردوگاههاي آشويتس و بيركن باو كه رژيم نازي آلمان تاسيس كرده بود ديدار كرد. او گفت كه براي او به عنوان يك مسيحي و يك پاپ آلماني سخن گفتن در چنين مكاني بسيار دشوار است. او هزاران قرباني يهودي لهستاني، رومي، روس و حتي آلماني را كه از رژيم نازيها رنج بسياري متحمل شدهاند خطاب قرار داد و گفت : «در چنين جايگاهي زبان ناتوان است. تنها ميتوان به سكوتي مرده تن سپرد. سكوتي كه در آن فريادي به سوي آسمان نهفته است». پاپ كه به زبان ايتاليايي سخن ميگفت، افزود كه سخن گفتن بسيار سخت است و دوست دارد به خاطر همه كساني كه از عشق به خدا و عشق به حقيقت رنج ميبرند از اعماق وجود فرياد بزند. وي گفت: «خدايا چرا خاموش ماندي؟ چطور توانستي اين همه بيداد و پيروزي شر را تحمل كني؟» پاپ همچنين اظهار اميدواري كرد كه چنين وقايعي ديگر تكرار نشود و از همه جهانيان خواست كه «خودخواهي، ترس، بيتفاوتي و خوشبيني زياده از حد را كنار بگذارند چرا كه به نظر ميرسد در جهان فعلي از نام خدا براي مشروعيت بخشــــيدن به خشـــونت كور عليه انسانهاي بيگناه سوءاستفاده ميشود». به اعتقاد او اين يك وقاحت است و اين افراد نه تنها خدا را نميشناسند بلكه ايمان به او را نيز به تمسخر گرفتهاند. پاپ در اين سفر براي نخستين بار به زبان مادري خود يعني آلماني سخن گفت، زباني كه سربازان اس اس در اين اردوگاهها با آن سخن ميگفتند. اين كار او بيشتر به هدف طلب صلح صورت گرفت. طي اين 4 روز او تنها به زبان لهستاني، ايتاليايي و لاتين صحبت كرده بود. پاپ بنديكت شانزدهم پيش از اين يك بار در سال 1979 به همراه پاپ ژان پل دوم و يك بار ديگر هم در سال 1980 به همراه چند اسقف آلماني براي آشتي به اين منطقه سفر كرده بود. پاپ همچنين از آلمانيهايي كه در آشويتس كشته شدهاند ياد كرد و به عنوان مثال از فيلسوفي به نام اديت اشتاين نام برد كه به دست نازيها كشته شده است. او از همه آلمانيهايي كه با مرگ خود نشان دادند كه به رغم ارعاب و وحشت در اين كشور، همه مردم تن به قدرت شر ندادهاند تشكر كرد. او گفت: «آنها همانند نوري در شب تاريك هستند». پاپ همچنين سران حزب نازي را مسئول اصلي دانست و گفت كه به اعتقاد او يك گروه جنايتكار از ملت آلمان سوءاستفاده كرده و از آنها به عنوان ابزاري براي رفع تشنگي خود براي ويرانــــي و سلطهجويي استفاده كرده استashooets 

 

 

Back Up Next 

 

 

 

 

استفاده از مطالب اين سايت تنها با ذكر منبع (بصورت لینک مستقیم) بلامانع است.
.Using the materials of this site with mentioning the reference is free

این صفحه بطور هوشمند خود را با نمایشگرهای موبایل و تبلت نیز منطبق می‌کند
لطفا در صورت اشکال، به مسئولین فنی ما اطلاع دهید