انجمن کلیمیان تهران
   

روابط ايران و يهود در دوره هخامنشيان

   

خرداد 85

نويسنده : فرهاد صبوريفر

با مطلب منتشر نشدهاي از استاد محمد ابراهيم باستاني پاريزي

مقدمه : استاد محمود دامغاني

ناشر : موسسه انتشاراتي نيكتاب

چاپ اول: بهار 1385

روابط ايران و يهود در دوره هخامنشيان

پرداخت آگاهانه و بيتعصب از تاريخ هر ملت علاوه بر اين كه سيماي واقعي ملتها را در هر دوره روشن و بيغل و غش ترسيم ميكند، چراغ راهي براي نسل كنوني و نسلهاي آينده ميباشد و شناخت گذشته رفتارهاي حال و آينده هر ملت را پيريزي ميكند.

كتاب حاضر «روابط ايران و يهود در دوره هخامنشيان» نمونه كامل تلاش يك پژوهشگر جوان براي دسترسي به گوشههايي از تاريخ كهن ايران است.

نويسنده كتاب فرهاد صبوريفر با وجود فقدان قوه بينائي با روشندلي و هوش و استعداد ذاتي، براي تهيه مطلب به منابع و مآخذ بسيار مراجعه نموده والحق اطلاعات به دست آمده را استادانه تنظيم و نتيجهگيري كردهاند. براي درك بهتر مطلب قلم را به استاد باستاني پاريزي بسپاريم كه در مقدمه همين كتاب نوشتهاند:

«در ميان دانشجويان گروه تاريخ، ما، درصد قابل اعتنايي داريم از نابينايان. دليل آن هم اين است كه به هر حال تاريخ در عين حال كه علمي است داراي قوانين تحقيق و محتاج مطالعات بسيار است، اما به هر حال يك مورخ بايد از حافظه نسبتاً قوي نيز برخوردار باشد مثل يك ويلونيست كه علاوه بر همه مزايا بايد انگشتان بلند داشته باشد- و در اين ميان نابينايان- كه يك عضو مهم و رئيسه آنان از كار بازمانده است – جبران آن را از طريق حافظه ميكنند، يعني حافظه سمعي و لمسي و بويايي جبران مافات بصري را ميكند- به طوري كه با صداي طرف ميفهمد كه حريف كيست و در چه فاصله قرار گرفته است و انگشتها هر چيز را كه در دسترس آنان باشد شناسايي ميكنند و در كامپيوتر ذهنشان نگاه ميدارند. البته حس بويايي كه ديگر معجزه ميكند «بوي بر هيزم پديد آمد ز دود».

بنابراين وقتي كسي تاريخ را يك بار براي يك نابينا خواند، بسا سالها، همين مطلب عيناً مطابق روايت دوباره توسط آن نابينا بازگو شود، تاريخ هم چيزي نيست جز همين واقعيت روزمره ....

از ميان اين گروه از دانشجويان ما، آقاي فرهاد صبوريفر، يك شخصيت جالب از خود نشان داده است، او با حوصله و صبر وافر، در يك قسمت از تاريخ ايران كه هم تا حدودي مجهول است- و هم افتخارآميز- يعني عصر هخامنشي، تحقيق دلپذيري كرده، و آن مربوط به «مناسبات قوم بنياسرائيل با سياست و اقتصاد و اجتماع عصر هخامنشي است».

استاد باستاني پاريزي در مقدمه كتاب اضافه ميكنند:

«مناسبات قوم يهود با هخامنشيان، بايد خالي از حُب و بغض و رويدادهاي امروز عالم مورد تحيقق قرار گيرد، و اين كار را تا حدود زيادي گمان كنم بيطرفانه و بدون جانبگيري دانشجوي با كمال ما از عهده برآمده است- و اميدوارم اين آخرين تحقيق ايشان نباشد و حال كه در اين راه قدم نهاده است- پيشرفت بسيار در منظور خود حاصل نمايد».

همچنين استاد محمود دامغاني در مقدمه كتاب مينويسند: «در مجموعه حاضر، تلاش جناب «صبوريفر» در ميان زواياي تاريخ ايران زمين قابل ستايش است كه از زحمات و تلاشهاي مجدانه ايشان كه با قلم و تحقيق جامعي نوشتهاند تشكر ميكنم، موفقيت و تندرستي، براي نويسنده و محقق بزرگوار خواستارم».

«فرهاد صبوريفر» نويسنده و گردآورنده كتاب در مقدمه براي آشنايي بيشتر خوانندگان توضيح ميدهد كه كتاب در چهار فصل تنظيم شده:

فصل اول- تاريخ مختصر قوم يهود از آغاز پيدايش تا ظهور دولت هخامنشيان كه اصل و نژاد يهوديان و ريشه هاي مهاجرت به مصر و رسالت حضرت موسي (ع) تا رويارويي دولتهاي يهود با آشور و بابل.

فصل دوم – به بررسي نحوه برخورد و موسس سلسله هخامنشي با يهوديان، انگيزهها، علل و نتايج آن ميپردازد.

فصل سوم – از سلطنت اردشير دوم آغاز شده و به موقعيت يهوديان در ايران تا بعد از حمله مغول ميپردازد.

در بخش چهارم – تأثير و تأثراتي كه اين رابطه طولاني بين ايرانيان و يهوديان داشته سخن گفته و نتايج آن را بررسي كرده است.

آن چه بر اين مقدمات ميتوان اضافه كرد- تقسيم بندي زماني هر يك از قسمتهاي كتاب است كه به خواننده كمك ميكند مطالب را به خاطر بسپارد و در صورت لزوم به آن مراجعه نمايد.

ديگر اين كه زبان روان و بيافت و خيز نويسنده كمك ميكند تا خواننده ميل به خواندن مجدد كتاب داشت باشد.

روايت بيغرضانه حوادث تاريخي و بيان مطالب بي آن كه بخواهد خود را گرفتار حواشي مطلب نمايد از ويژهگيهاي ديگر كتاب است. 

 

 

Back Up Next 

 

 

 

 

استفاده از مطالب اين سايت تنها با ذكر منبع (بصورت لینک مستقیم) بلامانع است.
.Using the materials of this site with mentioning the reference is free

این صفحه بطور هوشمند خود را با نمایشگرهای موبایل و تبلت نیز منطبق می‌کند
لطفا در صورت اشکال، به مسئولین فنی ما اطلاع دهید