انجمن کلیمیان تهران
   

بمیدبار-فصل بیست و هشتم

   

 

 

 

پینحاس-فصل بیست و هشتم

1.      خداوند به مُشه (موسی) چنین سخن گفت:

2.      به فرزندان ییسرائل (اسرائیل) فرمان داده به آنها بگو: قربانی تقدیمی به من را كه از جانب من طعمه‌ای برای آتش‌های (قربانگاه) می‌باشد و بوی خوش‌آیندی است رعایت كنید و در موقعش به حضور من قربانی نمایید.

3.      و به آنها بگو هدیه‌ی آتش (قربانگاه) كه به حضور خداوند تقدیم خواهید نمود این است: بره‌های نر (از هشت روزه تا) یکساله بی‌عیب، روزانه دو رأس جهت قربانی سوختنی دائمی.

4.      یك بره را در بامداد تقدیم داشته و آن بره‌ی دوم را هنگام عصر (از نیم‌ساعت بعدازظهر تا غروب آفتاب) تقدیم بدار.

5.      و (همچنین) یك دهم ایفا آرد نرم برای هدیه‌ی آردی، سرشته شده در یك چهارم هین روغن (زیتون) كوبیده.

6.      قربانی سوختنی دائمی مقرر شده در كوه سینَی (سینا) است تا به عنوان بویی خوش برای خداوند هدیه‌ی طعمه‌ی آتش (قربانگاه) باشد.

7.      و مایع ریختنی آن به حضور خداوند در مكان مقدس برای یك بره یك چهارم هین باشد. مایع ریختنی را نوشابه‌ی الكلی بریز.

8.      و آن بره‌ی دومی را هنگام عصر (از نیم‌ساعت بعداز ظهر تا غروب آفتاب) تقدیم بدار. (آنرا) مانند هدیه‌ی آردی بامداد و مایع ریختنی آن عمل كن. طعمه‌ی آتش (قربانگاه) متعلق به خداوند است، بوی خوش‌آیندی است.

9.      و در روز شبات دو بره‌ی (از هشت روزه تا) یکساله بی‌عیب و دو دهم (ایفا) آرد نرم، هدیه‌ی آردی سرشته شده در روغن به علاوه مایع ریختنی آن.

10.  قربانی سوختنی هر شبات در همان شبات تقدیم گردد و علاوه بر قربانی سوختنی دائمی و مایع ریختنی آن باشد.

11.  و در اوایل (اول و دوم) ماه‌هایتان قربانی سوختنی به حضور خداوند تقدیم بدارید. گاوهای نر جوان دو رأس، قوچ یك رأس، بره‌های (از هشت روزه تا) یکساله هفت رأس، بی‌عیب باشند ...

12.  و سه دهم (ایفا) آرد نرم هدیه‌ی آردی سرشته‌شده در روغن برای هر گاو و دو دهم (ایفا) آرد نرم، هدیه آردی سرشته شده در روغن برای آن یک قوچ. 

13.  و هر یك دهم (ایفا) آرد نرم هدیه‌ی آردی سرشته‌شده در روغن برای هر بره‌ای قربانی سوختنی بوی خوش‌آیند است، طعمه‌ی آتش (قربانگاه) متعلق به خداوند است.

14.  و مایع‌های ریختنی آنها شراب (باشد). نصف هین برای هر گاو و یك‌سوم هین برای آن قوچ و یك چهارم هین برای هر بره. این قربانی سوختنی هر ماه است. در همان ماه از ماه‌های سال تقدیم شود.

15.  علاوه بر قربانی سوختنی دائمی و مایع ریختنی آن یك بز نر به عنوان قربانی خطا به حضور خداوند تقدیم شود.

16.  و در ماه اول، چهاردهمین روز ماه برای خداوند (موقع قربانی) پِسَح است.

17.  و پانزدهمین روز این ماه عید است، هفت روز فطیر خورده شود.

18.  روز اول اجتماع مقدس بوده (غیر از پخت و پز) هیچ كار پرزحمتی نكنید[1].

19.  هدیه‌ی طعمه‌ی آتش (قربانگاه) قربانی سوختنی را به حضور خداوند تقدیم بدارید. دو گاو نر جوان و یك قوچ و هفت بره (هشت روزه تا) یکساله بی‌عیب برای خود آماده داشته باشید.

20.  و هدیه‌ی آردی آنها، آرد نرم سرشته شده در روغن باشد سه دهم (ایفا) برای هر گاو و دو دهم (ایفا) برای آن قوچ تقدیم بدارید.

21.  برای هر بره‌ای از هفت بره یك دهم (ایفا آرد نرم) تقدیم بدار.

22.  و بزی برای قربانی خطا به منظور طلب بخشایش برای شما.

23.  غیر از قربانی سوختنی بامداد كه عنوان قربان سوختنی دائمی دارد، اینها را تقدیم بدارید.

24.  (مدت) هفت روز هر روز همچنان عمل كنید. طعمه‌ی آتش (قربانگاه) متعلق به خداوند است، بوی خوش‌آیندی است كه علاوه بر قربانی سوختنی دائمی و مایع ریختنیش تقدیم گردد.

25.  و روز هفتم برای شما روز اجتماع مقدس باشد (غیر از پخت و پز) هیچ كار پرزحمتی نكنید.

26.  در روز (عید) نوبرها، (عید) هفته‌هایتان موقعی كه شما هدیه‌ی آردی تازه به حضور خداوند تقدیم می‌دارید روز اجتماع مقدس باشد (غیر از پخت و پز) هیچ‌كار پرزحمتی نكنید.

27.  قربانی سوختنی به منظور بوی خوش‌آیندی به حضور خداوند تقدیم بدارید. دو گاو نر جوان، یك قوچ، هفت بره (از هشت روزه تا) یکساله.

28.  و هدیه‌ی آردی آنها، آرد نرم سرشته شده در روغن باشد. سه‌دهم (ایفا) برای هر گاو دو دهم (ایفا) برای آن قوچ.

29.  برای هر بره‌ای از آن هفت بره یك دهم (ایفا آرد نرم).

30.  یك بز نر به منظور طلب بخشایش برای شما.

31.  (اینها را) علاوه بر قربانی سوختنی دائمی و هدیه‌ی آردی آن تقدیم بدارید. (همه‌ی آنها را) علاوه بر مایع‌های ریختنی آنها بی‌عیب آماده داشته باشید.


 

[1] تبصره مربوط به آیه‌های 18، 25 و 26 .

غیر از تهیه و پختن غذا از مواد موجود بقیه‌ی كارها اصطلاحاً پرزحمت خوانده می‌شود.

 

Back • Next


دیگر فصلهای این کتاب:

بمیدبار-فصل اول پاراشای بمیدبار
بمیدبار-فصل دوم
بمیدبار-فصل سوم
بمیدبار-فصل چهارم-پاراشای ناسو
بمیدبار-فصل پنجم
بمیدبار-فصل ششم
بمیدبار-فصل هفتم
بمیدبار-فصل هشتم-پاراشای بِهَعَلوتخا
بمیدبار-فصل نهم
بمیدبار-فصل دهم
بمیدبار-فصل یازدهم
بمیدبار-فصل دوازدهم
بمیدبار-فصل سیزدهم-پاراشای شلح لخا
بمیدبار-فصل چهاردهم
بمیدبار-فصل پانزدهم
بمیدبار-فصل شانزدهم پاراشاي قُورَح
بمیدبار-فصل هفدهم
بمیدبار-فصل هجدهم
بمیدبار-فصل نوزدهم-پاراشای حوقَت
بمیدبار-فصل بیستم
بمیدبار-فصل بیست و یکم
بمیدبار-فصل بیست و دوم-پاراشای بالاق
بمیدبار-فصل بیست و سوم
بمیدبار-فصل بیست و چهارم
بمیدبار-فصل بیست و پنجم - پاراشای پینحاس
بمیدبار-فصل بیست و ششم
بمیدبار-فصل بیست و هفتم
بمیدبار-فصل بیست و هشتم
بمیدبار-فصل بیست و نهم
بمیدبار-فصل سی ام - پاراشای مطوت
بمیدبار-فصل سی و یکم
بمیدبار-فصل سی و دوم
بمیدبار-فصل سی و سوم- پاراشای مسعه
بمیدبار-فصل سی و چهارم
بمیدبار-فصل سی و پنجم
بمیدبار-فصل سی و ششم

 

پنج سفر توراه:

کتاب برشیت-آفرینش
کتاب شموت-خروج
کتاب وییقرا-لاویان
کتاب بمیدبار-اعداد
کتاب دواریم-تثنیه

  

 

 

Back Up Next 

 

 

 

 

استفاده از مطالب اين سايت تنها با ذكر منبع (بصورت لینک مستقیم) بلامانع است.
.Using the materials of this site with mentioning the reference is free

این صفحه بطور هوشمند خود را با نمایشگرهای موبایل و تبلت نیز منطبق می‌کند
لطفا در صورت اشکال، به مسئولین فنی ما اطلاع دهید