انجمن کلیمیان تهران انجمن کلیمیان تهران
   

برشیت - فصل دهم

   

اندازه نوشتار:

 

 

نُوئَح (نوح)-فصل دهم

1.      اين تاريخچه‌ي خانواده‌ي پسران نُوئَح (نوح) يعني شِم، حام و يِفِت است. و بعد از طوفان براي آن‏ها پسراني[1] متولد شدند.

2.      پسران يِفِت؛ گُمِر، ماگُگ، مادَي و ياوان، تووال، مِشِخ و تيراس.

3.      و پسران گُمِر؛ اَشكِنَز، ريفَت و تُگَرما.

4.      و پسران ياوان؛ اِليشا، تَرشيش، كيتيم و دُدانيم.

5.      از اينها اهالي محل‌هاي سكونت اقوام در سرزمين‌هايشان، هركدام برحسب زبان قبيله‌ها و گروه‌هايشان منشعب شدند.

6.      و پسران حام كوش؛ ميصرَييم، پوت و كِنَعَن (کنعان).

7.      و پسران كوش؛ سِوا، حَويلا، سَوتا، رَعما و سَوتِخا و پسران رَعما؛ شِوا و دِدان.

8.      و كوش، نيمرُد را بدنيا آورد. او شروع كرد که پهلوان جهان باشد.

9.      او قهرمان شكار به منظور مخالفت با خداوند (و شكار افكار مردم) بود. از اين جهت (در مثل) گفته مي‌شود چون نيمرُد منحرف كننده‌ي قوي (افكار مردم) عليه خداوند.

10.  ابتداي كشورش باوِل و اِرِخ و اَكَد و کَلنِه در سرزمين شينعار بود.

11.  آشور از آن سرزمين خارج گشته و نينوِه (نینوا) و رحُووُت عير و كِلَح را بنا نمود.

12.  و (شهر) رِسِن همان شهر بزرگ را كه بين نينوِه (نینوا) و بين كِلَح است.

13.  و ميصرَييم، لوديم، عَناميم و لِهاويم و نَفتوحيم را به دنيا آورد.

14.  و پَتروسيم و كَسلوحيم را كه از آنجا (از آن‏ها) پِليشتيم به‌وجود آمدند و كَفتُوريم را.

15.  و كِنَعَن (کنعان)، صيدُون اول‌زاد خود را آورد و حِت را.

16.  و يِووسي و اِمُوري و گيرگاشي را.

17.  و حيوي و عَرقي و سيني را.

18.  و اَروادي و صِماري و حَماتي را و بعد قبيله‌هاي كِنَعَنی (کنعانی) منشعب شدند.

19.  سر حد كِنَعَنی (کنعانی) از صيدُون به مدخل گِرار تا عَزا است به مدخل سِدُوم و عَمُورا و اَدما، صِوُوييم تا لِشَع.

20.  اينها در سرزمين‌هايشان، برحسب قبيله‌ها و زبان‌ها و اقوامشان پسران حام هستند.

21.  شِم پدر تمام فرزندان عِوِر، برادر يِفِت بزرگتر (از حام) هم صاحب فرزند شد.

22.  پسران شِم؛ عيلام، آشور، اَرپَشخَد، لود و اَرام.

23.  پسران اَرام؛ عوص، حول، گِتِر و مَش.

24.  و اَرپَشخَد، شِلَح و شِلَح، عِوِر را به دنيا آورد.

25.  و عِوِر صاحب دو پسر شد. نام يكي از آن‏ها پِلِگ كه در روزگار او جهانيان (از نظر زبان) از هم جدا شدند و نام برادرش يُقطان.

26.  و يُقطان، اَلمُداد، شِلِف، حَصَر ماوِت و يِرَح را آورد.

27.  و هَدُورام، اوزال و ديقلا را.

28.  و عُووال، اَويمائِل و شِوا را.

29.  و اُوفير، حَويلا و يُوواو را، همه‌ي اينها پسران يُقطان هستند.

30.  مسكنشان از مِشا به سمت سِفار، كوه شرقي بود.

31.  اينها در سرزمين‌هاي خود برحسب قبيله‌ها و زبان‌ها و اقوامشان پسران شِم هستند.

32.  اينها برحسب قبيله‌ها، اقوام و تاريخچه‌ي زمينشان پسران نُوئَح (نوح) هستند و بعد از طوفان از اينها اقوامي در جهان منشعب شدند.


 

[1] معمولا كلمه عبري בָּנִים (پسران) به معني فرزندان بكار مي‌رود.

 

Back • Next


دیگر فصلهای این کتاب:

برشیت - فصل اول پاراشای برشیت
برشیت - فصل دوم
برشیت - فصل سوم
برشیت - فصل چهارم
برشیت - فصل پنجم
برشیت - فصل ششم پاراشای نوَح
برشیت - فصل هفتم
برشیت - فصل هشتم
برشیت - فصل نهم
برشیت - فصل دهم
برشیت - فصل یازدهم
برشیت - فصل دوازدهم پاراشای لخ لخا
برشیت - فصل سیزدهم
برشیت - فصل چهاردهم
برشیت - فصل پانزدهم
برشیت - فصل شانزدهم
برشیت - فصل هفدهم
برشیت - فصل هجدهم  پاراشای ویرا
برشیت - فصل نوزدهم
برشیت - فصل بیستم
برشیت - فصل بیست و یکم
برشیت - فصل بیست و دوم
برشیت - فصل بیست و سوم پاراشای حیی سارا
برشیت - فصل بیست و چهارم
برشیت - فصل بیست و پنجم پاراشای تولدوت
برشیت - فصل بیست و ششم
برشیت - فصل بیست و هفتم
برشیت - فصل بیست و هشتم پاراشای ویصه
برشیت - فصل بیست و نهم
برشیت - فصل سی ام
برشیت - فصل سی و یکم
برشیت - فصل سی و دوم پاراشای وییشلح
برشیت - فصل سی و سوم
برشیت - فصل سی و چهارم
برشیت - فصل سی و پنجم
برشیت - فصل سی و ششم
برشیت - فصل سی و هفتم پاراشای ویشو
برشیت - فصل سی و هشتم
برشیت - فصل سی و نهم
برشیت - فصل چهلم
برشیت - فصل چهل و یکم پاراشای میقص
برشیت - فصل چهل و  دوم
برشیت - فصل چهل و سوم
برشیت - فصل چهل و چهارم پاراشای وییگش
برشیت - فصل چهل و پنجم
برشیت - فصل چهل و ششم
برشیت - فصل چهل و هفتم پاراشای ویحی
برشیت - فصل چهل و هشتم
برشیت - فصل چهل و نهم
برشیت - فصل پنجاهم

 

 

 

 

 

Back Up Next 

 

 

 

 

استفاده از مطالب اين سايت تنها با ذكر منبع (بصورت لینک مستقیم) بلامانع است.
.Using the materials of this site with mentioning the reference is free

این صفحه بطور هوشمند خود را با نمایشگرهای موبایل و تبلت نیز منطبق می‌کند
لطفا در صورت اشکال، به مسئولین فنی ما اطلاع دهید