انجمن کلیمیان تهران انجمن کلیمیان تهران
   

برشیت - فصل ششم پاراشای نوَح

   

اندازه نوشتار:

 

 

بِرِشيت-فصل ششم

1.      واقع شد زماني‌كه (نسل) آدم بر روي زمين شروع به زياد شدن نمود و براي آن‏ها دختراني به دنيا آمدند.

2.      قدرتمندان ديدند كه دختران آدم نيكو هستند هر كدام را كه انتخاب مي‌كردند به زور مي‌گرفتند.

3.      خداوند گفت اين آدمي كه روح من در او دميده شده پايدار نمي‌ماند چونكه وي بشر متجاوز است[1]. 120سال دوام خواهد آورد (شايد توبه كند).

4.      در آن روزگار (كه مردم متجاوز شدند) و همچنين بعد از آن كه قدرتمندان با دختران آدم آميزش كردند و بچه‌هايي برايشان متولد شدند (يعني در طي 120 سال مهلت قبل از حدوث طوفان) هميشه جباران در دنيا بوده‌اند كه (با اخطار هم توبه نكردند و در بدي) شهرت داشتند.

5.      خداوند ديد بدي (نسل) آدم در جهان زياد است و تمام تمايل نفساني و افكار دروني او، در تمام مدت عمر فقط در جهت بدي است.

6.      و خداوند از اينكه آدم را در روي زمين ساخته بود ناراحت شد و پيش خود متأثر گرديد.

7.      خداوندگفت اين آدمي را كه آفريدم از روي زمين محو خواهم ساخت. چه آدم چه چارپا چه خزنده چه پرنده‌ي آسمان، از اينكه آن‏ها را (با خاك) درست كردم ناراحت شدم[2].

8.      ولي نُوئَح (نوح) در نظر خداوند پسنديده آمد.

پاراشاي نُوئَح (نوح)

9.      اين تاريخچه‌ي خانواده‌ي نُوئَح (نوح) است. نُوئَح (نوح) مردي صديق، در دوره‌ي خودش كامل بود. نُوئَح (نوح) به خداوند تقرب جست.

10.  نُوئَح (نوح) سه پسر به دنيا آورد: شِم، حام و يِفِت.

11.  جهان در پيشگاه خداوند فاسد گشت و آن سرزمين از ظلم پر شد.

12.  خداوند جهان را ديد كه اينك فاسد شده است زيرا هر بشري بر روي زمين راه تباهي را براي خود انتخاب كرده بود.

13.  خداوند به نُوئَح (نوح) گفت پايان (عمر) هر ذي‌حياتي به حضورم فرارسيده است، زيرا جهان به خاطر آن‏ها از ظلم پرشده است و اينك من آنان را از جهان نابود مي‌كنم.

14.  براي خود از چوب‌هاي كاج كشتي بساز. در كشتي اتاقك‌ها بساز، و آن را از درون و بيرون با قيراندود كن.

15.  و اين است آنچه مي‏سازي: سيصد اَما[3] درازاي كشتي، پنجاه اَما پهنا و سي اَما بلنديش باشد.

16.  دريچه براي كشتي بساز و آن‏را به‌فاصله‌ي يك اَما از بالا (سقف) تمام كن و دَرِ كشتي را كنارش قرار بده و آن‏را سه طبقه زيرين و دوم و سوم بساز.

17.  و اينك من براي نابود كردن هر موجود زنده‌ي زير آسمان كه در او روح زندگي (موجود) است، طوفان آب بر زمين مي‌آورم تا آنچه بر روي زمين است هلاك گردد.

18.  عهدم را با تو استوار خواهم كرد و در حالي كه پسرانت و زنت و زنان پسرانت با تو هستند به كشتي خواهي آمد.

19.  و از هر حيوان، از هر موجود زنده‌اي، از همه، دوتا به كشتي بياور تا (آن‏ها را) با خودت زنده نگه‌داري، نر و ماده باشند.

20.  از پرنده به نوعش و از چارپا به نوعش از خزنده به نوعش، براي زنده نگهداشتن، دوتا از هر كدام، به سوي تو خواهند آمد.

21.  و تو از هر خوراكي كه قابل خوردن است، براي خودت بردار و نزد خود ذخيره كن تا براي تو و براي آن‏ها وسيله‌ي تغذيه باشد.

22.  پس نُوئَح (نوح) طبق آنچه كه خداوند او را فرمان داده بود، همانگونه عمل كرد.


 

[1] چون مردم، خداپرستي را ترك نموده و به اعمال منافي عفت گراييده بودند، خشم خدا را برانگيختند كه نتيجه‌ي آن حدوث طوفان نوح شد.

[2] در مورد ساختن آدم با عنصر خاك، مفسرين مي‌گويند كه ماده‌ي آدم از خاك بوده و خداوند در او روح دميده است، بنابراين خاك در ساختمان آدم سهمي داشته است.

[3] واحد طول تقریبا 50 سانتیمتر

 

Back • Next


دیگر فصلهای این کتاب:

برشیت - فصل اول پاراشای برشیت
برشیت - فصل دوم
برشیت - فصل سوم
برشیت - فصل چهارم
برشیت - فصل پنجم
برشیت - فصل ششم پاراشای نوَح
برشیت - فصل هفتم
برشیت - فصل هشتم
برشیت - فصل نهم
برشیت - فصل دهم
برشیت - فصل یازدهم
برشیت - فصل دوازدهم پاراشای لخ لخا
برشیت - فصل سیزدهم
برشیت - فصل چهاردهم
برشیت - فصل پانزدهم
برشیت - فصل شانزدهم
برشیت - فصل هفدهم
برشیت - فصل هجدهم  پاراشای ویرا
برشیت - فصل نوزدهم
برشیت - فصل بیستم
برشیت - فصل بیست و یکم
برشیت - فصل بیست و دوم
برشیت - فصل بیست و سوم پاراشای حیی سارا
برشیت - فصل بیست و چهارم
برشیت - فصل بیست و پنجم پاراشای تولدوت
برشیت - فصل بیست و ششم
برشیت - فصل بیست و هفتم
برشیت - فصل بیست و هشتم پاراشای ویصه
برشیت - فصل بیست و نهم
برشیت - فصل سی ام
برشیت - فصل سی و یکم
برشیت - فصل سی و دوم پاراشای وییشلح
برشیت - فصل سی و سوم
برشیت - فصل سی و چهارم
برشیت - فصل سی و پنجم
برشیت - فصل سی و ششم
برشیت - فصل سی و هفتم پاراشای ویشو
برشیت - فصل سی و هشتم
برشیت - فصل سی و نهم
برشیت - فصل چهلم
برشیت - فصل چهل و یکم پاراشای میقص
برشیت - فصل چهل و  دوم
برشیت - فصل چهل و سوم
برشیت - فصل چهل و چهارم پاراشای وییگش
برشیت - فصل چهل و پنجم
برشیت - فصل چهل و ششم
برشیت - فصل چهل و هفتم پاراشای ویحی
برشیت - فصل چهل و هشتم
برشیت - فصل چهل و نهم
برشیت - فصل پنجاهم

 

 

 

 

 

Back Up Next 

 

 

 

 

استفاده از مطالب اين سايت تنها با ذكر منبع (بصورت لینک مستقیم) بلامانع است.
.Using the materials of this site with mentioning the reference is free

این صفحه بطور هوشمند خود را با نمایشگرهای موبایل و تبلت نیز منطبق می‌کند
لطفا در صورت اشکال، به مسئولین فنی ما اطلاع دهید