انجمن کلیمیان تهران
   

وَييقْرا-فصل دوازدهم-پاراشای تزریعَ

   

 

 

 

 

پاراشای تَزریعَ-فصل دوازدهم

1.      خداوند به مُشه (موسی) چنین سخن گفت:

2.      به فرزندان ییسرائل (اسرائیل) چنین سخن بگو. هرگاه زنی زمینه را برای پذیرش نطفهی مرد آماده نماید پسر خواهد زایید. هفت روز ناپاك خواهد بود. مثل روزهای دوره قاعدگیش ناپاك خواهد بود.

3.      در روز هشتم زائدهی پوستی (سر) آلت آن (پسر) را ختنه كنند.

4.      و (آن زن) سی و سه روز (بهخاطر احتمال خونریزی) در دورهی پاكی صبر كرده و تا كامل شدن روزهای پاكی‏اش هیچ چیز مقدسی را لمس نكند و به بِتهمیقداش (خانهی مقدس) نیاید.

5.      اگر دختر بزاید مانند (دورهی) قاعدگیش دو هفته و (بهخاطر احتمال خونریزی) در دورهی پاكی شصت و شش روز (از نزدیك شدن به بِتهمیقداش) خودداری كند.

6.      موقع كامل شدن روزهای پاكی‏اش برای پسر یا دختر برهای (از هشت روزه تا) یكساله برای قربانی سوختنی و جوجهی كبوتر یا یك قمری برای قربانی خطا جلو درگاه چادر محل اجتماع پیش كُوهِن (کاهن) بیاورد[1].

7.      و (كُوهِن (کاهن)) آن را به حضور خداوند تقدیم بدارد و برایش طلب عفو كند. (آن زن) پس از خونریزی رحمش، پاك خواهد بود. این است قانون زنی كه پسر یا دختر بزاید.

8.      اگر به اندازهی (تهیهی) بره مقدورش نباشد، دو قمری یا دو جوجهی كبوتر یكی برای قربانی سوختنی و یكی برای قربانی خطا بگیرد (كُوهِن (کاهن)) برایش طلب عفو نماید تا پاك شود.


 

[1] تفسیر علما درباره‌ی خطای زن زائو این است كه چون او در لحظاتی كه می‌خواهد كودك را به دنیا آورد در اثر درد شدید تصمیماتی آنی می‌گیرد كه پس از زاییدن اجرا نخواهد كرد، لذا باید قربانی تقدیم كند تا بخشوده شود.

 

 

 

Back • Next


دیگر فصلهای این کتاب:

وَييقْرا-فصل اول-پاراشای وَييقْرا
وَييقْرا-فصل دوم
وَييقْرا-فصل سوم
وَييقْرا-فصل چهارم
وَييقْرا-فصل پنجم
وَييقْرا-فصل ششم-پاراشای صَو
وَييقْرا-فصل هفتم
وَييقْرا-فصل هشتم
وَييقْرا-فصل نهم - پاراشای شِمینی
وَييقْرا-فصل دهم
وَييقْرا-فصل یازدهم
وَييقْرا-فصل دوازدهم-پاراشای تزریعَ
وَييقْرا-فصل سیزدهم
وَييقْرا-فصل چهاردهم-پاراشای مصوراع
وَييقْرا-فصل پانزدهم
وَييقْرا-فصل شانزدهم-پاراشای اَخَری موت
وَييقْرا-فصل هفدهم
وَييقْرا-فصل هجدهم
وَييقْرا-فصل نوزدهم-پاراشای قدوشیم
وَييقْرا-فصل بیستم
وَييقْرا-فصل بیست و یکم -پاراشای اِمور
وَييقْرا-فصل بیست و دوم
وَييقْرا-فصل بیست و سوم
وَييقْرا-فصل بیست و چهارم
وَييقْرا-فصل بیست و پنجم-پاراشای بِهَر سینی
وَييقْرا-فصل بیست و ششم-پاراشای بحوقُوتَي
وَييقْرا-فصل بیست و هفتم

 

پنج سفر توراه:

کتاب برشیت-آفرینش
کتاب شموت-خروج
کتاب وییقرا-لاویان
کتاب بمیدبار-اعداد
کتاب دواریم-تثنیه

  

 

 

Back Up Next 

 

 

 

 

استفاده از مطالب اين سايت تنها با ذكر منبع (بصورت لینک مستقیم) بلامانع است.
.Using the materials of this site with mentioning the reference is free

این صفحه بطور هوشمند خود را با نمایشگرهای موبایل و تبلت نیز منطبق می‌کند
لطفا در صورت اشکال، به مسئولین فنی ما اطلاع دهید