انجمن کلیمیان تهران
   

برشیت - فصل دهم

   

 

 

 

نُوئَح (نوح)-فصل دهم

1.      این تاریخچه‌ی خانواده‌ی پسران نُوئَح (نوح) یعنی شِم، حام و یفِت است. و بعد از طوفان برای آن‏ها پسرانی[1] متولد شدند.

2.      پسران یفِت؛ گُمِر، ماگُگ، مادَی و یاوان، تووال، مِشِخ و تیراس.

3.      و پسران گُمِر؛ اَشكِنَز، ریفَت و تُگَرما.

4.      و پسران یاوان؛ اِلیشا، تَرشیش، كیتیم و دُدانیم.

5.      از اینها اهالی محل‌های سكونت اقوام در سرزمین‌هایشان، هركدام برحسب زبان قبیله‌ها و گروه‌هایشان منشعب شدند.

6.      و پسران حام كوش؛ میصرَییم، پوت و كِنَعَن (کنعان).

7.      و پسران كوش؛ سِوا، حَویلا، سَوتا، رَعما و سَوتِخا و پسران رَعما؛ شِوا و دِدان.

8.      و كوش، نیمرُد را بدنیا آورد. او شروع كرد که پهلوان جهان باشد.

9.      او قهرمان شكار به منظور مخالفت با خداوند (و شكار افكار مردم) بود. از این جهت (در مثل) گفته می‌شود چون نیمرُد منحرف كننده‌ی قوی (افكار مردم) علیه خداوند.

10.  ابتدای كشورش باوِل و اِرِخ و اَكَد و کَلنِه در سرزمین شینعار بود.

11.  آشور از آن سرزمین خارج گشته و نینوِه (نینوا) و رحُووُت عیر و كِلَح را بنا نمود.

12.  و (شهر) رِسِن همان شهر بزرگ را كه بین نینوِه (نینوا) و بین كِلَح است.

13.  و میصرَییم، لودیم، عَنامیم و لِهاویم و نَفتوحیم را به دنیا آورد.

14.  و پَتروسیم و كَسلوحیم را كه از آنجا (از آن‏ها) پِلیشتیم به‌وجود آمدند و كَفتُوریم را.

15.  و كِنَعَن (کنعان)، صیدُون اول‌زاد خود را آورد و حِت را.

16.  و یووسی و اِمُوری و گیرگاشی را.

17.  و حیوی و عَرقی و سینی را.

18.  و اَروادی و صِماری و حَماتی را و بعد قبیله‌های كِنَعَنی (کنعانی) منشعب شدند.

19.  سر حد كِنَعَنی (کنعانی) از صیدُون به مدخل گِرار تا عَزا است به مدخل سِدُوم و عَمُورا و اَدما، صِوُوییم تا لِشَع.

20.  اینها در سرزمین‌هایشان، برحسب قبیله‌ها و زبان‌ها و اقوامشان پسران حام هستند.

21.  شِم پدر تمام فرزندان عِوِر، برادر یفِت بزرگتر (از حام) هم صاحب فرزند شد.

22.  پسران شِم؛ عیلام، آشور، اَرپَشخَد، لود و اَرام.

23.  پسران اَرام؛ عوص، حول، گِتِر و مَش.

24.  و اَرپَشخَد، شِلَح و شِلَح، عِوِر را به دنیا آورد.

25.  و عِوِر صاحب دو پسر شد. نام یكی از آن‏ها پِلِگ كه در روزگار او جهانیان (از نظر زبان) از هم جدا شدند و نام برادرش یقطان.

26.  و یقطان، اَلمُداد، شِلِف، حَصَر ماوِت و یرَح را آورد.

27.  و هَدُورام، اوزال و دیقلا را.

28.  و عُووال، اَویمائِل و شِوا را.

29.  و اُوفیر، حَویلا و یوواو را، همه‌ی اینها پسران یقطان هستند.

30.  مسكنشان از مِشا به سمت سِفار، كوه شرقی بود.

31.  اینها در سرزمین‌های خود برحسب قبیله‌ها و زبان‌ها و اقوامشان پسران شِم هستند.

32.  اینها برحسب قبیله‌ها، اقوام و تاریخچه‌ی زمینشان پسران نُوئَح (نوح) هستند و بعد از طوفان از اینها اقوامی در جهان منشعب شدند.


 

[1] معمولا كلمه عبری בָּנִים (پسران) به معنی فرزندان بكار می‌رود.

 

Back • Next


دیگر فصلهای این کتاب:

برشیت - فصل اول پاراشای برشیت
برشیت - فصل دوم
برشیت - فصل سوم
برشیت - فصل چهارم
برشیت - فصل پنجم
برشیت - فصل ششم پاراشای نوَح
برشیت - فصل هفتم
برشیت - فصل هشتم
برشیت - فصل نهم
برشیت - فصل دهم
برشیت - فصل یازدهم
برشیت - فصل دوازدهم پاراشای لخ لخا
برشیت - فصل سیزدهم
برشیت - فصل چهاردهم
برشیت - فصل پانزدهم
برشیت - فصل شانزدهم
برشیت - فصل هفدهم
برشیت - فصل هجدهم  پاراشای ویرا
برشیت - فصل نوزدهم
برشیت - فصل بیستم
برشیت - فصل بیست و یکم
برشیت - فصل بیست و دوم
برشیت - فصل بیست و سوم پاراشای حیی سارا
برشیت - فصل بیست و چهارم
برشیت - فصل بیست و پنجم پاراشای تولدوت
برشیت - فصل بیست و ششم
برشیت - فصل بیست و هفتم
برشیت - فصل بیست و هشتم پاراشای ویصه
برشیت - فصل بیست و نهم
برشیت - فصل سی ام
برشیت - فصل سی و یکم
برشیت - فصل سی و دوم پاراشای وییشلح
برشیت - فصل سی و سوم
برشیت - فصل سی و چهارم
برشیت - فصل سی و پنجم
برشیت - فصل سی و ششم
برشیت - فصل سی و هفتم پاراشای ویشو
برشیت - فصل سی و هشتم
برشیت - فصل سی و نهم
برشیت - فصل چهلم
برشیت - فصل چهل و یکم پاراشای میقص
برشیت - فصل چهل و  دوم
برشیت - فصل چهل و سوم
برشیت - فصل چهل و چهارم پاراشای وییگش
برشیت - فصل چهل و پنجم
برشیت - فصل چهل و ششم
برشیت - فصل چهل و هفتم پاراشای ویحی
برشیت - فصل چهل و هشتم
برشیت - فصل چهل و نهم
برشیت - فصل پنجاهم

 

  

 

 

Back Up Next 

 

 

 

 

استفاده از مطالب اين سايت تنها با ذكر منبع (بصورت لینک مستقیم) بلامانع است.
.Using the materials of this site with mentioning the reference is free

این صفحه بطور هوشمند خود را با نمایشگرهای موبایل و تبلت نیز منطبق می‌کند
لطفا در صورت اشکال، به مسئولین فنی ما اطلاع دهید