انجمن کلیمیان تهران
   

برشیت - فصل هفتم

   

 

 

 

نُوئَح (نوح)-فصل هفتم

1.      خداوند به نُوئَح (نوح) گفت: چون‏كه تو را در این دوره در پیشگاهم صدیق دیدم تو با تمام خانواده‌ات به كشتی داخل شو.

2.      از تمام چارپایان حلال‌گوشت از هر نوع هفت جفت، نر و ماده‌اش را برای خود بردار و از چارپایانی كه حلال گوشت نیستند از هر نوع دو تا نر و ماده‌اش.

3.      از پرنده‌ی آسمان هم از هر نوع هفت جفت نر و ماده، تا بر روی تمام زمین نسل را نگه‌داری.

4.      زیرا هفت روز دیگر من چهل روز و چهل شب بر زمین باران می‌بارانم و هر موجودی را كه درست كرده‌ام از روی زمین نابود خواهم كرد.

5.      نُوئَح (نوح) موافق آنچه خداوند او را فرمان داده بود عمل نمود.

6.      و نُوئَح (نوح) ششصد سال داشت كه طوفان آب بر روی زمین پدید آمد.

7.      نُوئَح (نوح) و با او پسرانش و زنش و زنان پسرانش بخاطر (ترس از) آبهای طوفان به كشتی آمدند.

8.      از چارپایان حلال گوشت و از چارپایانی كه حلال گوشت نیست و از پرنده و از هر جنبنده‌ای كه روی زمین است،

9.      همانطوری‌كه خداوند به نُوئَح (نوح) فرمان داده بود جفت‌جفت یعنی نر و ماده پیش نُوئَح (نوح) به كشتی وارد شدند.

10.  بعد از آن هفت روز بود، كه آب طوفان بر روی زمین باقی ماند.

11.  در ششصدمین سال زندگی نُوئَح (نوح) در ماه دوم در هفدهم روز ماه، در همین روز تمام چشمه‌های اعماق زمین شكافته شده و روزنه‌های آسمان گشوده شدند.

12.  چهل روز و چهل شب باران بر زمین می‌بارید.

13.  در خود همین روز نُوئَح (نوح)، شِم، حام و یفِت پسران نُوئَح (نوح) و زن نُوئَح (نوح) و سه تا زنان پسرانش همراهشان به كشتی وارد شدند.

14.  آن‏ها و هر حیوانی به نوعش، و هرچارپایی به نوعش و هر جنبنده‌ای كه روی زمین حركت می‌كرد به نوعش، و هر مرغی به نوعش و هر پرنده‌ای و هر بالداری.

15.  از هر موجود زنده‌ای كه روح زندگی داشت، جفت‌جفت (نر و ماده) پیش نُوئَح (نوح) به كشتی داخل شدند.

16.  و آن‏هایی‌كه می‌آمدند همانطوری‌كه خداوند به او فرمان داده بود از هر موجود زنده‌ای نر و ماده وارد شدند و خداوند (دَرِ كشتی را) برای او بست.

17.  چهل روز بر زمین طوفان بود. آبها زیاد شد و كشتی را بلند كرد تا از روی زمین بالا رفت.

18.  آبها زور آور گشته بر روی زمین زیاد شد و كشتی بر سطح آبها می‌رفت.

19.  آبها بر روی زمین بسیار زیاد شد و تمام كوه‌های بلندی كه زیر همه‌ی آسمان بود پوشیده شد.

20.  آبها 15 اَما (از قله‌ی كوه‌ها) بالاتر رفته و كوه‌ها پوشیده شد.

21.  و هر موجود زنده‌ای كه روی زمین حركت می‌كرد از پرنده و از چارپا و هر حیوان و هر حشره‌ای كه روی زمین تولید مثل می‌كند و هر آدمی هلاك گردید.

22.  و هر موجود زنده‌ای كه در بینی‌اش نفس زندگی (بخش) داشت و هرآنچه بر روی خشكی بود مرد.

23.  هر موجودی كه بر روی زمین بود نابود گردید، از آدم تا چارپا تا جنبنده و تا پرنده‌ی آسمان از (روی) زمین ناپدید شدند. فقط نُوئَح (نوح) و آنچه با او در كشتی بود باقی ماندند.

24.  آبها صد و پنجاه روز بر روی زمین زورآور باقی ماندند.

 

Back • Next


دیگر فصلهای این کتاب:

برشیت - فصل اول پاراشای برشیت
برشیت - فصل دوم
برشیت - فصل سوم
برشیت - فصل چهارم
برشیت - فصل پنجم
برشیت - فصل ششم پاراشای نوَح
برشیت - فصل هفتم
برشیت - فصل هشتم
برشیت - فصل نهم
برشیت - فصل دهم
برشیت - فصل یازدهم
برشیت - فصل دوازدهم پاراشای لخ لخا
برشیت - فصل سیزدهم
برشیت - فصل چهاردهم
برشیت - فصل پانزدهم
برشیت - فصل شانزدهم
برشیت - فصل هفدهم
برشیت - فصل هجدهم  پاراشای ویرا
برشیت - فصل نوزدهم
برشیت - فصل بیستم
برشیت - فصل بیست و یکم
برشیت - فصل بیست و دوم
برشیت - فصل بیست و سوم پاراشای حیی سارا
برشیت - فصل بیست و چهارم
برشیت - فصل بیست و پنجم پاراشای تولدوت
برشیت - فصل بیست و ششم
برشیت - فصل بیست و هفتم
برشیت - فصل بیست و هشتم پاراشای ویصه
برشیت - فصل بیست و نهم
برشیت - فصل سی ام
برشیت - فصل سی و یکم
برشیت - فصل سی و دوم پاراشای وییشلح
برشیت - فصل سی و سوم
برشیت - فصل سی و چهارم
برشیت - فصل سی و پنجم
برشیت - فصل سی و ششم
برشیت - فصل سی و هفتم پاراشای ویشو
برشیت - فصل سی و هشتم
برشیت - فصل سی و نهم
برشیت - فصل چهلم
برشیت - فصل چهل و یکم پاراشای میقص
برشیت - فصل چهل و  دوم
برشیت - فصل چهل و سوم
برشیت - فصل چهل و چهارم پاراشای وییگش
برشیت - فصل چهل و پنجم
برشیت - فصل چهل و ششم
برشیت - فصل چهل و هفتم پاراشای ویحی
برشیت - فصل چهل و هشتم
برشیت - فصل چهل و نهم
برشیت - فصل پنجاهم

 

  

 

 

Back Up Next 

 

 

 

 

استفاده از مطالب اين سايت تنها با ذكر منبع (بصورت لینک مستقیم) بلامانع است.
.Using the materials of this site with mentioning the reference is free

این صفحه بطور هوشمند خود را با نمایشگرهای موبایل و تبلت نیز منطبق می‌کند
لطفا در صورت اشکال، به مسئولین فنی ما اطلاع دهید