انجمن کلیمیان تهران
   

برشیت - فصل چهارم

   

 

 

 

بِرِشیت-فصل چهارم

1.      و آدم با حوا زنش هم‌بستر شد و حوا حامله شد و قَیین (قابیل) را زایید و گفت با (كمك) خداوند، مردی به‌دست آوردم.

2.      بار دیگر هِوِل (هابیل) برادر او را زایید. هِوِل (هابیل) چوپان گوسفند و قَیین (قابیل) كشاورز زمین شد.

3.      در پایان سال بود كه قَیین (قابیل) از میوه‌ی زمین برای خداوند هدیه آورد.

4.      و هِوِل (هابیل) هم از نخست‌زاده‌های گوسفندانش و از بهترینشان (هدیه) آورد و خداوند به هِوِل (هابیل) و هدیه‌اش توجه نمود.

5.      و به قَیین (قابیل) و به هدیه‌اش توجه ننمود. قَیین (قابیل) بسیار خشمگین و سرافكنده شد.

6.      خداوند به قَیین (قابیل) گفت چرا خشمگین شدی و چرا سرافكنده گشتی؟

7.      مگر نه اینست كه اگر خوبی كنی، سربلندی و اگر خوبی نكنی، گناه در كمین تو خواهد بود؟ و اشتیاق او به توست و تو سمت بزرگی را حفظ خواهی كرد.

8.      قَیین (قابیل) با هِوِل (هابیل) برادرش گفتگو می‌كرد. واقع شد هنگامی كه در صحرا بودند قَیین (قابیل) بر هِوِل (هابیل) برادرش قیام كرد و وی را كشت.

9.      خداوند به قَیین (قابیل) گفت: هِوِل (هابیل) برادرت كجاست؟ گفت: "نمی‌دانم مگر من نگهبان برادرم هستم؟"

10.  گفت: "چه كردی؟" صدای خون‌های برادرت (منظور از خون هِوِل (هابیل) و نسلی است كه از او پدید می‌آمده است) از زمین به سوی من فریاد برمی‌آورد.

11.  و حال تو از زمینی كه دهانش را گشود تا خون‌های برادرت را از دستت بگیرد، ملعون‌تر هستی.

12.  هرگاه زمین را كشت و زرع كنی دیگر قوتش را به تو ندهد. بر روی زمین آواره و سرگردان باشی.

13.  قَیین (قابیل) به خداوند گفت: "آیا گناه من آنقدر بزرگ است كه قابل عفو نمی‌باشد؟"

14.  اینك مرا از روی سطح زمین راندی و از حضورت پنهان خواهم ماند و در جهان آواره و سرگردان خواهم بود. طوری خواهد بود كه هركس پیدایم كند مرا خواهد كشت.

15.  خداوند به او گفت (نظر به اینكه توبه كرد) هركس قاتل قَیین (قابیل) باشد هفت چندان انتقام دهد. خداوند برای قَیین (قابیل) علامتی قرار داد كه هركس پیدایش كند او را نكشد.

16.  قَیین (قابیل) از حضور خداوند خارج شد و در سرزمین نُود (سرزمین آوارگی) در شرق عدن ساكن شد.

17.  قَیین (قابیل) با زنش هم‌بستر شد و (زنش) حامله گشت، حَنُوخ را زایید. شهری را بنا كرد و نام آن شهر را مانند نام پسرش حَنُوخ خواند.

18.  برای حَنُوخ، عیراد متولد شد و عیراد، مِحویائِل را به دنیا آورد و مِحی‌یائِل، مِتوشائِل را به دنیا آورد و مِتوشائِل، لِمِخ را به دنیا آورد.

19.  لِمِخ برای خود دو زن گرفت، نام اولی عادا و نام دومی صیلا بود.

20.  عادا، یاوال را زایید. او بنیان‌گزار خیمه‌نشینان و مواشی‌داران بود.

21.  نام برادرش یووال بود. وی پدر تمام نوازندگان چنگ و نی بود.

22.  و صیلا هم تَوول قَیین، تیزكننده‌ی افزار مسی و آهنی را زایید و خواهر تَوول قَیین، نَعما بود[1].

23.  لِمِخ به زنانش گفت: عادا و صیلا حرف مرا بشنوید، ای زنان لِمِخ به سخن من گوش دهید، مگر من مردی را با مجروح كردن یا كودكی را با ضربه‌ واردآوردن، كشته‏ام؟

24.  هنگامی‌كه قَیین (قابیل) (قاتل عمد) هفت چندان مورد انتقام قراربگیرد آیا لِمِخ (بیگناه) باید هفتاد و هفت چندان؟ (عقوبت بكشد).

25.  آدم بار دیگر با زنش هم‌بستر شد. زنش پسری زایید، نامش را شِت خواند، چون‏كه (گفت) خداوند نسل دیگری به جای هِوِل (هابیل)، كه قَیین (قابیل) او را كشت برای من پدید آورد.

26.  برای شِت هم پسری به دنیا آمد. اسمش را اِنُوش نامید. از آنوقت شروع شد (كه بر هر چیز و هركس) نام خدا را بگذارند (تا خاص بودن نام خداوند را باطل كنند).


 

[1] زنان لِمِخ، لِمِخ را محكوم می‌كردند و می‌گفتند چرا تو به تَوول قَیین پسرت تعلیم می‌دهی افزار مسی و آهنی بسازد؟ چه این افزار در آینده وسیله‌ی قتل خواهد بود و در اینصورت مثل اینست كه تو قاتل باشی.

 

Back • Next


دیگر فصلهای این کتاب:

برشیت - فصل اول پاراشای برشیت
برشیت - فصل دوم
برشیت - فصل سوم
برشیت - فصل چهارم
برشیت - فصل پنجم
برشیت - فصل ششم پاراشای نوَح
برشیت - فصل هفتم
برشیت - فصل هشتم
برشیت - فصل نهم
برشیت - فصل دهم
برشیت - فصل یازدهم
برشیت - فصل دوازدهم پاراشای لخ لخا
برشیت - فصل سیزدهم
برشیت - فصل چهاردهم
برشیت - فصل پانزدهم
برشیت - فصل شانزدهم
برشیت - فصل هفدهم
برشیت - فصل هجدهم  پاراشای ویرا
برشیت - فصل نوزدهم
برشیت - فصل بیستم
برشیت - فصل بیست و یکم
برشیت - فصل بیست و دوم
برشیت - فصل بیست و سوم پاراشای حیی سارا
برشیت - فصل بیست و چهارم
برشیت - فصل بیست و پنجم پاراشای تولدوت
برشیت - فصل بیست و ششم
برشیت - فصل بیست و هفتم
برشیت - فصل بیست و هشتم پاراشای ویصه
برشیت - فصل بیست و نهم
برشیت - فصل سی ام
برشیت - فصل سی و یکم
برشیت - فصل سی و دوم پاراشای وییشلح
برشیت - فصل سی و سوم
برشیت - فصل سی و چهارم
برشیت - فصل سی و پنجم
برشیت - فصل سی و ششم
برشیت - فصل سی و هفتم پاراشای ویشو
برشیت - فصل سی و هشتم
برشیت - فصل سی و نهم
برشیت - فصل چهلم
برشیت - فصل چهل و یکم پاراشای میقص
برشیت - فصل چهل و  دوم
برشیت - فصل چهل و سوم
برشیت - فصل چهل و چهارم پاراشای وییگش
برشیت - فصل چهل و پنجم
برشیت - فصل چهل و ششم
برشیت - فصل چهل و هفتم پاراشای ویحی
برشیت - فصل چهل و هشتم
برشیت - فصل چهل و نهم
برشیت - فصل پنجاهم

 

  

 

 

Back Up Next 

 

 

 

 

استفاده از مطالب اين سايت تنها با ذكر منبع (بصورت لینک مستقیم) بلامانع است.
.Using the materials of this site with mentioning the reference is free

این صفحه بطور هوشمند خود را با نمایشگرهای موبایل و تبلت نیز منطبق می‌کند
لطفا در صورت اشکال، به مسئولین فنی ما اطلاع دهید