انجمن کلیمیان تهران
   

برشیت - فصل چهاردهم

   

 

 

 

لِخ‌لِخا-فصل چهاردهم

1.      در روزگار اَمرافِل پادشاه شینعار، اَریوخ پادشاه اِلاسار، کِدُر لاعُومِر پادشاه عِلام و تیدعال پادشاه گُوییم بود.

2.      كه آن‏ها با بِرَع پادشاه سِدُوم و بیرشَع پادشاه عَمُورا، شین‌آو پادشاه اَدما و شِم اِوِر پادشاه صِوُوییم و پادشاه بِلَع كه همان صُوعَر است، جنگ كردند.

3.      تمام اینها كنار عِمِق هَسیدیم كه همان دریای نمك است به هم پیوستد.

4.      (اینها) دوازده سال کِدُرلاعٌومِر را بندگی نموده بودند و سال سیزدهم شورش كردند.

5.      در سال چهاردهم کِدُرلاعُومِر و پادشاهانی كه با او بودند آمده رِفائیم را در عَشتِرُوت قَرنییم و زوزیم را در هام و اِمیم را، در شاوِه قیریاتَییم در هم كوبیدند،

6.      حُوری را در كوهشان، سِعیر تا اِل‌پاران كه سمت صحراست.

7.      سپس برگشتند و به عِین میشپاط كه قادِش است آمده تمام صحرای عَمالِقی را در هم كوبیدند و همینطور اِمُوری ساکن حَصَصُون تامار را.

8.      پادشاه سِدُوم و پادشاه عَمُورا و پادشاه اَدما و پادشاه صِوُوییم و پادشاه بِلَع كه صُوعَر است خارج شده در عِمِق هَسیدیم مقابل آن‏ها صف‌آرایی كردند.

9.      مقابل کِدُرلاعُومِر پادشاه عِلام تیدعال پادشاه گُوییم، اَمرافِل پادشاه شینعار و اَریوخ پادشاه اِلاسار چهار پادشاه مقابل پنج‌تا.

10.  و عِمِق هَسیدیم پر از چاه‌های قیر بود. پادشاه سِدُوم و (پادشاه) عَمُورا گریخته آنجا افتادند و بازماندگان به كوه گریختند.

11.  (فاتحان) تمام اموال سِدُوم و عَمُورا را و تمام خوراكشان را برداشتند و رفتند.

12.  لُوط پسر برادر اَورام كه ساكن سِدُوم بود و اموالش را نیز برداشتند و رفتند.

13.  آن رهایی یافته آمد و به اَورام عیوری اطلاع داد. وی در بلوط زارهای مَمرِه اِمُوری كه برادر اَشكُول و برادر عانِر است ساكن بود و اینان هم‌پیمانان اَورام بودند.

14.  اَورام شنید كه (پسر) برادرش اسیر شده است. سیصد و هجده نفر خانه‌زادگان كارآزموده‌اش را بسیج كرد و (فاتحان) را تا «دان» تعقیب نمود.

15.  هنگام شب او و غلامانش علیه‌شان جوخه جوخه شده و آن‏ها را در هم كوبید و تا حُووا كه سمت چپ دمشق است آن‏ها را دنبال كرد.

16.  تمام اموال را پس گرفت و لُوط برادر خود و اموالش را هم باز آورد و همچنین زنان و اهالی را.

17.  پس از اینكه از در هم كوبیدن کِدُرلاعُومِر و پادشاهانی كه با او بودند بازگشت، پادشاه سِدُوم در دره‌ی شاوِه كه دره‌ی سلطان است به استقبال او آمد.

18.  و مَلكی صِدِق پادشاه شالِم كه كاهن قادر متعال بود نان و شراب آورد.

19.  (اَورام را) بركت نموده گفت: اَورام از جانب قادر متعال مالك آسمان و زمین متبارك باد.

20.  و متبارك هست قادر متعال كه دشمنانت را به دستت تسلیم كرد. اَورام از همه (چیز) ده یك به او داد.

21.  پادشاه سِدُوم به اَورام گفت مردم را به من بده و اموال را برای خودت بردار.

22.  اَورام به پادشاه سِدُوم گفت دستم را (به عنوان قسم) بدرگاه خداوند، قادر متعال، مالك آسمان و زمین بلند كردم،

23.  كه از آنچه مال تو است از نخ تا بند كفش (چیزی) برندارم تا نگویی من اَورام را غنی كردم.

24.  غیر از من فقط آنچه این غلامان خوردند (حلال) و مردمی كه همراه من آمده‌اند یعنی عانر و اِشكُول و مَمرِه سهمشان را بردارند.

 
 

Back • Next


دیگر فصلهای این کتاب:


برشیت - فصل اول پاراشای برشیت
برشیت - فصل دوم
برشیت - فصل سوم
برشیت - فصل چهارم
برشیت - فصل پنجم
برشیت - فصل ششم پاراشای نوَح
برشیت - فصل هفتم
برشیت - فصل هشتم
برشیت - فصل نهم
برشیت - فصل دهم
برشیت - فصل یازدهم
برشیت - فصل دوازدهم پاراشای لخ لخا
برشیت - فصل سیزدهم
برشیت - فصل چهاردهم
برشیت - فصل پانزدهم
برشیت - فصل شانزدهم
برشیت - فصل هفدهم
برشیت - فصل هجدهم  پاراشای ویرا
برشیت - فصل نوزدهم
برشیت - فصل بیستم
برشیت - فصل بیست و یکم
برشیت - فصل بیست و دوم
برشیت - فصل بیست و سوم پاراشای حیی سارا
برشیت - فصل بیست و چهارم
برشیت - فصل بیست و پنجم پاراشای تولدوت
برشیت - فصل بیست و ششم
برشیت - فصل بیست و هفتم
برشیت - فصل بیست و هشتم پاراشای ویصه
برشیت - فصل بیست و نهم
برشیت - فصل سی ام
برشیت - فصل سی و یکم
برشیت - فصل سی و دوم پاراشای وییشلح
برشیت - فصل سی و سوم
برشیت - فصل سی و چهارم
برشیت - فصل سی و پنجم
برشیت - فصل سی و ششم
برشیت - فصل سی و هفتم پاراشای ویشو
برشیت - فصل سی و هشتم
برشیت - فصل سی و نهم
برشیت - فصل چهلم
برشیت - فصل چهل و یکم پاراشای میقص
برشیت - فصل چهل و  دوم
برشیت - فصل چهل و سوم
برشیت - فصل چهل و چهارم پاراشای وییگش
برشیت - فصل چهل و پنجم
برشیت - فصل چهل و ششم
برشیت - فصل چهل و هفتم پاراشای ویحی
برشیت - فصل چهل و هشتم
برشیت - فصل چهل و نهم
برشیت - فصل پنجاهم

 

  

 

 

Back Up Next 

 

 

 

 

استفاده از مطالب اين سايت تنها با ذكر منبع (بصورت لینک مستقیم) بلامانع است.
.Using the materials of this site with mentioning the reference is free

این صفحه بطور هوشمند خود را با نمایشگرهای موبایل و تبلت نیز منطبق می‌کند
لطفا در صورت اشکال، به مسئولین فنی ما اطلاع دهید