انجمن کلیمیان تهران انجمن کلیمیان تهران
   

بمیدبار-فصل دهم 

   

اندازه نوشتار:

  

 

 

بِهَعَلوتخا-فصل دهم

1.      خداوند به مُشه (موسی) چنین سخن گفت:

2.      برای خود دو شیپور از نقره بساز آنها را یكپارچه درست كن تا برای فراخواندن جماعت و حركت دادن اردوها داشته باشی.

3.      آنها را یكنواخت بنوازند تا همه‌ی جماعت پیش درگاه چادر محل اجتماع، نزد تو حضور یابند.

4.      و اگر یكی از آنها را یكنواخت بنوازید رئیس‌ها، سران هزاره‌های ییسرائل (اسرائیل) نزد تو حضور یابند.

5.      و (چون) یكنواخت و لرزش‌دار بنوازید اردوهایی كه سمت شرق اردو می‌زنند حركت كنند.

6.      اگر دفعه دوم یكنواخت و لرزش‌دار بنوازید اردوهایی كه سمت جنوب اردو می‌زنند حركت كنند. مواقع عزیمتشان لرزش‌دار و یكنواخت بنوازند.

7.      و موقع جمع كردن جمعیت، یكنواخت بنوازید و لرزش‌دار ننوازید.

8.      پسران اَهَرُون (هارون)، كُوهِن (کاهن)‌ها آن شیپورها را بنوازند. برای شما نسل اندر نسلتان به منزله‌ی قانون ابدی باشد.

9.      موقعی كه علیه دشمن فعال خود در سرزمین خویش وارد جنگ می‌شوید شیپورها را (به علامت آژیر خطر) بنوازید تا مدنظر خداوند خالقتان قرار بگیرید و از دشمنان خود نجات یابید.

10.  و در روز شادی و در عیدها و در اول ماه‌های خود با شیپورها پیش قربانی‌های سوختنی و پیش ذبح‌های سلامتیتان یكنواخت بنوازید تا برای شما پیش خداوندتان به منزله‌ی یادبودی باشد. من خداوند خالقتان هستم.

11.  در سال دوم در ماه دوم در بیستم همین ماه بود كه آن ابر از بالای میشكان (لوح‌های ده‌فرمان) گواه (بر تجلی خداوند به فرزندان ییسرائل (اسرائیل) در كوه سینَی (سینا)) برخاست.

12.  فرزندان ییسرائل (اسرائیل) از بیابان سینَی (سینا)، به ترتیب حركت خود كوچ كردند. آن ابر در بیابان پاران ساكن شد.

13.  برای اولین بار برحسب امر صادره از سوی خداوند به وسیله‌ی مُشه (موسی) حركت كرده بودند.

14.  پرچم اردوی فرزندان یهودا در ردیف اول بر طبق سپاهیانشان حركت نمود و در رأس سپاهش نَحشُون پسر عَمی‌ناداو بود.

15.  و در رأس سپاهش، سبط فرزندان ییساخار كه نِتَناِل پسر صوعار در رأس آن بود قرار داشت.

16.  و در رأس سپاهش، سبط فرزندان زِوولون كه اِلیآو پسر حِلون در رأس آن بود قرار داشت.

17.  میشكان پایین آورده شد. فرزندان گِرشُون و فرزندان مِراری حمل كنندگان میشكان حركت كردند.

18.  پرچم اردوگاه رِئووِن برطبق سپاهیانشان حركت نمود و در رأس سپاهش اِلیصور پسر شِدِاور بود.

19.  و در رأس سپاهش، سبط فرزندان شیمعُون كه شلومیئِل پسر صوری‌شَدای در رأس آن بود قرار داشت.

20.  و در رأس سپاهش، سبط فرزندان گاد كه اِلی‌آساف پسر دِعوئِل در رأس آن بود قرار داشت.

21.  و قِهاتی‌ها حمل كنندگان اسباب‌های مقدس حركت نمودند تا رسیدن آنها (قِهاتی‌ها)، (فرزندان گِرشُون و مِراری در منزلگاه بعدی) میشكان را برپا می‌داشتند.

22.  و پرچم اردوی فرزندان اِفرَئیم برطبق سپاهیانشان حركت نمود و در رأس سپاهش اِلی‌شاماع پسر عَمی‌هود بود.

23.  و در رأس سپاهش، سبط فرزندان مِنَشه كه گَملیئِل پسر پدا‌صور در رأس آن بود قرار داشت.

24.  و در رأس سپاهش، سبط فرزندان بینیامین كه اَویدان پسر گیدعُونی در رأس آن بود قرار داشت.

25.  و پرچم اردوی فرزندان دان عقب‌دار همه‌ی اردوها برطبق سپاهیانشان حركت می‌كرد. در رأس سپاهش اَحیعزر پسر عَمی‌شَدای بود.

26.  و در رأس سپاهش، سبط فرزندان آشِر كه پَگعیئِل پسر عُوخران در رأس آن بود قرار داشت.

27.  و در رأس سپاهش، سبط فرزندان نَفتالی كه اَحیرع پسر عِنان در رأس آن بود قرار داشت.

28.  اینها ترتیب مسافرت‌های فرزندان ییسرائل (اسرائیل) بود كه برطبق سپاهیانشان خود حركت می‌كردند.

29.  مُشه (موسی) به حُوواو، پسر رِعوئِل میدیانی پدر زن خود گفت: به سوی آن مكانی كه خداوند گفته است آن را به شما می‌دهم، حركت می‌كنیم. با ما بیا تا به تو خوبی كنیم، زیرا خداوند گفته است كه به ییسرائل (اسرائیل) خوبی می‌كند.

30.  (حُوواو) به او گفت: نخواهم آمد، بلكه به سرزمین خود و به زادگاه خویش خواهم رفت.

31.  گفت: چون از اردو زدن ما خبرداری ما را ترك نكن تا راهنمای ما باشی.

32.  و چنین خواهد شد كه اگر با ما بیایی آن احسانی را كه خداوند به ما خواهد كرد، ما هم با تو خواهیم كرد.

33.  از كوه خداوند راه سه روزه پیمودند و صندوق پیمان خداوند در این راه سه روزه پیشاپیش آنها در حركت بود تا برای آنها توقفگاهی تعیین شود.

34.  و وقتی كه از اردوگاه حركت می‌كردند ابر خداوند ساعات روز بالای سر آنها بود.

35.  هنگامی‌كه زمان حركت صندوق (لوحه‌های ده‌فرمان) فرا می‌رسید، مُشه (موسی) می‌گفت: «ای خداوند قیام كن تا دشمنانت پراكنده گردند و بدخواهانت از پیش تو بگریزند».

36.  و در موقع قرار گرفتن آن می‌گفت: «ای خداوند نزد هزاران هزار ییسرائل (اسرائیل) برگرد».

 

Back • Next


دیگر فصلهای این کتاب:

بمیدبار-فصل اول پاراشای بمیدبار
بمیدبار-فصل دوم
بمیدبار-فصل سوم
بمیدبار-فصل چهارم-پاراشای ناسو
بمیدبار-فصل پنجم
بمیدبار-فصل ششم
بمیدبار-فصل هفتم
بمیدبار-فصل هشتم-پاراشای بِهَعَلوتخا
بمیدبار-فصل نهم
بمیدبار-فصل دهم
بمیدبار-فصل یازدهم
بمیدبار-فصل دوازدهم
بمیدبار-فصل سیزدهم-پاراشای شلح لخا
بمیدبار-فصل چهاردهم
بمیدبار-فصل پانزدهم
بمیدبار-فصل شانزدهم پاراشاي قُورَح
بمیدبار-فصل هفدهم
بمیدبار-فصل هجدهم
بمیدبار-فصل نوزدهم-پاراشای حوقَت
بمیدبار-فصل بیستم
بمیدبار-فصل بیست و یکم
بمیدبار-فصل بیست و دوم-پاراشای بالاق
بمیدبار-فصل بیست و سوم
بمیدبار-فصل بیست و چهارم
بمیدبار-فصل بیست و پنجم - پاراشای پینحاس
بمیدبار-فصل بیست و ششم
بمیدبار-فصل بیست و هفتم
بمیدبار-فصل بیست و هشتم
بمیدبار-فصل بیست و نهم
بمیدبار-فصل سی ام - پاراشای مطوت
بمیدبار-فصل سی و یکم
بمیدبار-فصل سی و دوم
بمیدبار-فصل سی و سوم- پاراشای مسعه
بمیدبار-فصل سی و چهارم
بمیدبار-فصل سی و پنجم
بمیدبار-فصل سی و ششم

 

پنج سفر توراه:

کتاب برشیت-آفرینش
کتاب شموت-خروج
کتاب وییقرا-لاویان
کتاب بمیدبار-اعداد
کتاب دواریم-تثنیه

  

 

 

Back Up Next 

 

 

 

 

استفاده از مطالب اين سايت تنها با ذكر منبع (بصورت لینک مستقیم) بلامانع است.
.Using the materials of this site with mentioning the reference is free

این صفحه بطور هوشمند خود را با نمایشگرهای موبایل و تبلت نیز منطبق می‌کند
لطفا در صورت اشکال، به مسئولین فنی ما اطلاع دهید