انجمن کلیمیان تهران انجمن کلیمیان تهران
   

بمیدبار-فصل سیزدهم-پاراشای شلح لخا 

   

اندازه نوشتار:

  

 

 

پاراشای شِلَحْ لِخا-فصل سیزدهم

1.      خداوند به مُشه (موسی) چنین سخن گفت:

2.      اشخاصی را بفرست از سرزمین كِنَعَن (کنعان) كه من به فرزندان ییسرائل (اسرائیل) خواهم داد، بازدید كنند. هر شخصی را از سبط پدرش یعنی هر رئیسی را كه در بین آنهاست، بفرستید.

3.      مُشه (موسی) بر حسب امر خداوند ایشان را از بیابان پاران فرستاد. تمام آنها اشخاص بزرگ، سران فرزندان ییسرائل (اسرائیل) بودند.

4.      و نام‌های آنها به این قرار است: از سبط رِئووِن، شَموعَ پسر زَكور.

5.      از سبط شیمعُون، شافاط پسر حُوری.

6.      از سبط یهودا، كالِوْ پسر یفونه.

7.      از سبط ییساخار، ییگ‌آل پسر یوسف.

8.      از سبط اِفرَئیم (بخشی از سبط یوسف)، هُوشِیع پسر نون.

9.      از سبط بینیامین، پَلطی پسر رافو.

10.  از سبط زِوولون، گَدیئِل پسر سُودی.

11.  از (بخش دیگر) سبط یوسف، از سبط مِنَشِه، گَدی پسر سوسی.

12.  از سبط دان، عَمیئِل پسر گِمَلی.

13.  از سبط آشِر، سِتور پسر میخائِل.

14.  از سبط نفتالی، نَحبی پسر وُفسی.

15.  از سبط گاد، گِئوئِل پسر ماخی.

16.  اینها نام‌های اشخاصی است كه مُشه (موسی) فرستاد تا از آن سرزمین بازدید كنند. مُشه هُوشِیَع پسر نون را یهُوشوعَ (یُوشَع) نامید.

17.  مُشه (موسی) آنها را فرستاد تا از سرزمین كِنَعَن (کنعان) بازدید كنند و به آنها گفت از اینجا به نِگِو عزیمت نموده از آن كوه بالا روید.

18.  ببینید آن سرزمین چگونه است؟ و آیا آن قومی كه در آن ساكن است قوی است یا ضعیف؟ كم است یا زیاد؟

19.  و آن سرزمینی كه (قوم) در آن سكونت دارد چگونه است؟ خوب است یا بد؟ و آن شهرهایی كه در آنها زندگی می‌كنند چگونه است؟ در خیمه هستند یا در شهرهای حصار دار؟

20.  و آن سرزمین چگونه است؟ آیا حاصلخیز است یا كم‌حاصل؟ آیا در آن درخت وجود دارد یا نه؟ دلیر باشید و از میوه‌ی آن سرزمین بیاورید. آن روزها، روزهای نوبر انگور بود.

21.  (آنها) عازم گشته و از آن سرزمین از بیابان صین تا رِحُوو نرسیده به حَمات بازدید كردند.

22.  به نِگِو عزیمت كردند و (كالِوْ) تا حِورُون رفت و اَحیمان و شِشَی و تَلمَی فرزندان عَناق آنجا بودند و حِورُون هفت سال قبل از صُوعَن مصر ساخته شده بود.

23.  تا نَحَل اِشكول رفتند و از آنجا قطعه‌ای از شاخه‌ای را با یك خوشه انگور بریدند. (به علت سنگینی آن) آن را دو نفری به وسیله‌ی تیر حمل كردند و (همینگونه) از انارها و انجیرها (چیدند).

24.  به خاطر آن خوشه‌ای كه فرزندان ییسرائل (اسرائیل) از آنجا بریده بودند، آن مكان را نَحَل اِشكول نامیدند.

25.  پس از چهل روز، از بازدید آن سرزمین برگشتند.

26.  راه پیموده نزد مُشه (موسی) و اَهَرُون (هارون) و تمام جماعت ییسرائل (اسرائیل) به طرف بیابان پاران به قادِش آمدند و برای آنها و برای تمام جماعت خبر آوردند و میوه‌ی آن سرزمین را به آنها نشان دادند.

27.  برای او (مُشه (موسی)) شرح داده گفتند. ما به آن سرزمینی كه ما را فرستادی رفتیم و در آن شیر و شهد هم جاری است، و این میوه‌ی آن است.

28.  اما آن قومی كه در آن سرزمین ساكن است زورمند است و آن شهرها دارای حصارهای بسیار بزرگی هستند و فرزندان افراد غول‌پیكر را هم آنجا دیدیم.

29.  عَمالِق در سرزمین نِگِو ساكن است و حیتی و یووسی و اِمُوری در آن كوهستان و كِنَعَنی (کنعانی) كنار دریا و پهلوی یردِن می‌نشینند.

30.  كالِوْ آن قوم را در برابر مُشه (موسی) ساكت كرد و گفت: حتماً عازم گشته آن را وارث خواهیم شد، چونكه یقیناً حریف (اهالی) آن سرزمین خواهیم شد.

31.  و آن اشخاصی كه با او عازم گشته بودند، گفتند: نخواهیم توانست به‌سوی آن قوم عزیمت كنیم چونكه از ما قوی‌تر است.

32.  از آن سرزمینی كه بازدیدش كرده بودند نزد فرزندان ییسرائل (اسرائیل) بدگویی كرده گفتند: آن سرزمینی كه از آن گذر كردیم كه آن را بازدید كنیم سرزمین نابود كننده‌ی ساكنانش می‌باشد و تمام افراد آن قومی كه در میان آن دیدیم اشخاص قدبلندی هستند.

33.  آنجا مردم بلند قد فرزندان عَناق (نسل) آن مردم غول‌پیكر[2]  را دیدیم و در نظر خودمان (نسبت به آنها) مانند ملخ بودیم و به نظر آنها (هم)‌همانگونه بودیم.


 

[1] چون مُشه (موسی) و میریام (مریم) از یك رحم تولد یافته‌اند، درصورتی‌كه میریام برص‌دار باقی می‌ماند نیمی از بدن مُشه مرده محسوب می‌شد.

[2] مراجعه شود به كتاب برشیت فصل 7 آیه‌ی 4.

 

Back • Next


دیگر فصلهای این کتاب:

بمیدبار-فصل اول پاراشای بمیدبار
بمیدبار-فصل دوم
بمیدبار-فصل سوم
بمیدبار-فصل چهارم-پاراشای ناسو
بمیدبار-فصل پنجم
بمیدبار-فصل ششم
بمیدبار-فصل هفتم
بمیدبار-فصل هشتم-پاراشای بِهَعَلوتخا
بمیدبار-فصل نهم
بمیدبار-فصل دهم
بمیدبار-فصل یازدهم
بمیدبار-فصل دوازدهم
بمیدبار-فصل سیزدهم-پاراشای شلح لخا
بمیدبار-فصل چهاردهم
بمیدبار-فصل پانزدهم
بمیدبار-فصل شانزدهم پاراشاي قُورَح
بمیدبار-فصل هفدهم
بمیدبار-فصل هجدهم
بمیدبار-فصل نوزدهم-پاراشای حوقَت
بمیدبار-فصل بیستم
بمیدبار-فصل بیست و یکم
بمیدبار-فصل بیست و دوم-پاراشای بالاق
بمیدبار-فصل بیست و سوم
بمیدبار-فصل بیست و چهارم
بمیدبار-فصل بیست و پنجم - پاراشای پینحاس
بمیدبار-فصل بیست و ششم
بمیدبار-فصل بیست و هفتم
بمیدبار-فصل بیست و هشتم
بمیدبار-فصل بیست و نهم
بمیدبار-فصل سی ام - پاراشای مطوت
بمیدبار-فصل سی و یکم
بمیدبار-فصل سی و دوم
بمیدبار-فصل سی و سوم- پاراشای مسعه
بمیدبار-فصل سی و چهارم
بمیدبار-فصل سی و پنجم
بمیدبار-فصل سی و ششم

 

پنج سفر توراه:

کتاب برشیت-آفرینش
کتاب شموت-خروج
کتاب وییقرا-لاویان
کتاب بمیدبار-اعداد
کتاب دواریم-تثنیه

  

 

 

Back Up Next 

 

 

 

 

استفاده از مطالب اين سايت تنها با ذكر منبع (بصورت لینک مستقیم) بلامانع است.
.Using the materials of this site with mentioning the reference is free

این صفحه بطور هوشمند خود را با نمایشگرهای موبایل و تبلت نیز منطبق می‌کند
لطفا در صورت اشکال، به مسئولین فنی ما اطلاع دهید