انجمن کلیمیان تهران انجمن کلیمیان تهران
   

بمیدبار-فصل سی و ششم 

   

اندازه نوشتار:

  

 

مَسْعِه-فصل سی و ششم

1.      سران پدری قبیله‌ی فرزندان گیلعاد پسر ماخیر پسر مِنَشِه از قبیله‌های فرزندان یوسف حضور مُشه (موسی) و آن رئیس‌ها یعنی سران فرزندان ییسرائل (اسرائیل) مشرف شده صحبت كردند.

2.      و گفتند (از طرفی) خداوند برای دادن آن سرزمین به فرزندان ییسرائل (اسرائیل) به قید قرعه به آقایم فرمان داده است و (از طرفی) آقایم از جانب خداوند برای دادن ملك صِلُوفحاد برادرمان به دخترانش مامور شده است.

3.      و اگر (هركدام) به یكی از پسران سبط‌های فرزندان ییسرائل (اسرائیل) شوهر كنند ملك آنها از ملك پدران ما كم خواهد شد و به ملك سبطی كه به آنها تعلق یابند افزوده خواهد گردید و از ملك قرعه‌كشی شده ما كسر خواهد شد.

4.      و اگر سال یووِل[1] برای فرزندان ییسرائل (اسرائیل) فرا رسد ملك آنها بر ملك سبطی كه به آنها تعلق خواهد یافت افزوده گشته و ملكشان از ملك سبط پدران ما كم خواهد شد.

5.      مُشه (موسی) برطبق دستور خداوند به فرزندان ییسرائل (اسرائیل) چنین گفت: فرزندان سبط یوسف درست می‌گویند.

6.      چیزی كه خداوند برای دختران صِلُوفحاد فرمان داده است بگویم این است: به هركسی كه می‌پسندند شوهر كنند ولی در قبیله‌ی سبط پدری خود شوهر كنند.

7.      و در میان فرزندان ییسرائل (اسرائیل) ملك از سبطی به سبطی انتقال نیابد بلكه فرزندان ییسرائل هركدام به ملك سبط پدران خویش پیوسته باشند.

8.      و هر دختری از سبط‌های فرزندان ییسرائل (اسرائیل) كه وارث ملكی باشد به یك نفر از قبیله‌ی سبط پدریش شوهر كند تا اینكه فرزندان ییسرائل هركدام ملك پدری خود را وارث گردند.

9.      و ملك از سبطی به سبط دیگر انتقال نیابد تا اینكه هركس از سبط‌های فرزندان ییسرائل (اسرائیل) به ملك خویش پیوسته باشد.

10.  دختران صِلُوفحاد همانگونه كه خداوند به مُشه (موسی) فرمان داد عمل كردند.

11.  پس مَحلا، تیرصاه و حُوگلاه و میلكاه و نُوعا، دختران صِلُوفحاد به پسران عموهای خود شوهر كردند.

12.  در قبیله‌های فرزندان مِنَشِه پسر یوسف شوهر كردند و ملكشان در قبیله‌ی پدریشان باقی ماند.

13.  اینها فرمان‌ها و احكامی است كه خداوند به‌وسیله‌ی مُشه (موسی) در بادیه‌ی «مُوآوْ» و كنار «یردِن یرِحُو» برای فرزندان ییسرائل (اسرائیل) صادر كرد.

پایان كتاب بَمیدبار

 


 

[1] سال یوول سالی است كه طبق تقویم یهود مضربی از پنجاه باشد.

 

Back


دیگر فصلهای این کتاب:

بمیدبار-فصل اول پاراشای بمیدبار
بمیدبار-فصل دوم
بمیدبار-فصل سوم
بمیدبار-فصل چهارم-پاراشای ناسو
بمیدبار-فصل پنجم
بمیدبار-فصل ششم
بمیدبار-فصل هفتم
بمیدبار-فصل هشتم-پاراشای بِهَعَلوتخا
بمیدبار-فصل نهم
بمیدبار-فصل دهم
بمیدبار-فصل یازدهم
بمیدبار-فصل دوازدهم
بمیدبار-فصل سیزدهم-پاراشای شلح لخا
بمیدبار-فصل چهاردهم
بمیدبار-فصل پانزدهم
بمیدبار-فصل شانزدهم پاراشاي قُورَح
بمیدبار-فصل هفدهم
بمیدبار-فصل هجدهم
بمیدبار-فصل نوزدهم-پاراشای حوقَت
بمیدبار-فصل بیستم
بمیدبار-فصل بیست و یکم
بمیدبار-فصل بیست و دوم-پاراشای بالاق
بمیدبار-فصل بیست و سوم
بمیدبار-فصل بیست و چهارم
بمیدبار-فصل بیست و پنجم - پاراشای پینحاس
بمیدبار-فصل بیست و ششم
بمیدبار-فصل بیست و هفتم
بمیدبار-فصل بیست و هشتم
بمیدبار-فصل بیست و نهم
بمیدبار-فصل سی ام - پاراشای مطوت
بمیدبار-فصل سی و یکم
بمیدبار-فصل سی و دوم
بمیدبار-فصل سی و سوم- پاراشای مسعه
بمیدبار-فصل سی و چهارم
بمیدبار-فصل سی و پنجم
بمیدبار-فصل سی و ششم

 

پنج سفر توراه:

کتاب برشیت-آفرینش
کتاب شموت-خروج
کتاب وییقرا-لاویان
کتاب بمیدبار-اعداد
کتاب دواریم-تثنیه

  

 

 

Back Up 

 

 

 

 

استفاده از مطالب اين سايت تنها با ذكر منبع (بصورت لینک مستقیم) بلامانع است.
.Using the materials of this site with mentioning the reference is free

این صفحه بطور هوشمند خود را با نمایشگرهای موبایل و تبلت نیز منطبق می‌کند
لطفا در صورت اشکال، به مسئولین فنی ما اطلاع دهید