انجمن کلیمیان تهران انجمن کلیمیان تهران
   

بمیدبار-فصل سی ام - پاراشای مطوت 

   

اندازه نوشتار:

  

 

پینحاس-فصل سی‌ام

1.      مُشه (موسی) تمام آنچه را كه خداوند به او فرمان داده بود، به فرزندان ییسرائل (اسرائیل) اعلام داشت.

پاراشای مَطُوت

2.      مُشه (موسی) تمام این سخنان را به سران سبط‌ها، (برای بازگو كردن) به فرزندان ییسرائل (اسرائیل) بیان كرد: فرمانی كه خداوند داده این است.

3.      مردی كه برای خداوند نذری كند یا سوگندی یاد نماید كه چیزی را بر خودش حرام كند، نباید سخن خود را نقض نماید. (باید) آنچه را از دهانش بیرون آمده است انجام دهد.

4.      دختری كه در دوران كودكی در خانهی پدرش برای خداوند نذری نموده و چیزی را بر خود حرام كند،

5.      و پدرش نذر وی را و چیزی را كه بر خودش حرام كرده است بشنود و پدرش در مقابل او سكوت نماید پس تمام نذرهایش و هر چیزی كه (او) بر خودش حرام كرده است، استوار خواهد ماند.

6.      و اگر پدرش در روز شنیدن، (نذر) او را منع نماید، هیچیك از نذرها و تحریم‌هایی كه بر خودش كرده است استوار نخواهد ماند و نظر به اینكه پدرش او را منع كرده است، خداوند وی را خواهد بخشید.

7.      و اگر به عقد مردی درآمده (و هنوز به خانه شوهر نرفته باشد) و نذرها یا قول شفاهی او به‌عهده‌ی او باقی مانده باشد،

8.      در هر روزی كه شوهرش (نذرها و تحریم‌های او را) بشنود در مقابل او سكوت نماید نذرها و چیزهایی كه بر خودش حرام كرده است، استوار خواهد ماند.

9.      و اگر در روزی كه شوهرش می‌شنود او را منع كند و نذری را كه وی برعهده دارد و چیزی را كه شفاهاً بر خودش حرام كرده است باطل نماید، خداوند او را خواهد بخشید.

10.  اما هر نذری كه زن بیوه یا مطلقه برعهده گرفته و هر تحریمی كه برخود پذیرفته باشد برای او به قوت خود باقی است.

11.  و اگر در خانه‌ی شوهرش نذر كرده یا چیزی را با ادای سوگند بر خود حرام نموده باشد ...

12.  و شوهرش بشنود و در مقابل او ساكت مانده او را منع ننماید، تمام نذرهایش استوار مانده و هرچیزی كه بر خودش حرام نموده است به قوت خود باقی خواهد ماند.

13.  و اگر شوهرش در روز شنیدن (نذر) واقعاً آنها را باطل كند، هیچیك از گفته‌هایی كه بر زبان آورده است در مورد نذرها و در مورد تحریم بر خودش استوار نخواهد ماند و خداوند او را خواهد بخشید.

14.  شوهرش می‌تواند هر نذر یا سوگند تحریم‌آور (زن) را كه موجب رنج دادن جان باشد، تثبیت یا باطل نماید.

15.  اگر شوهرش از آن روز تا روز دیگر در برابر او ساكت بماند پس تمام نذرها و تمام تحریم‌هایی را كه برعهده‌ی اوست استوار نموده است، زیرا در روز آگاهی یافتنش در برابر او ساكت مانده است.

16.  اگر او (یعنی شوهر) بعد از تایید آن (نذر)ها، آنها را باطل كند گناه وی (یعنی گناه زنش را) به‌گردن خواهد گرفت.

17.  اینها قانون‌هایی است كه خداوند به مُشه (موسی) داد تا بین مردی و همسرش و بین پدری و دخترش تا زمانی كه نوجوان است و در خانه‌ی پدرش زندگی می‌كند حاكم باشد.

 

Back • Next


دیگر فصلهای این کتاب:

بمیدبار-فصل اول پاراشای بمیدبار
بمیدبار-فصل دوم
بمیدبار-فصل سوم
بمیدبار-فصل چهارم-پاراشای ناسو
بمیدبار-فصل پنجم
بمیدبار-فصل ششم
بمیدبار-فصل هفتم
بمیدبار-فصل هشتم-پاراشای بِهَعَلوتخا
بمیدبار-فصل نهم
بمیدبار-فصل دهم
بمیدبار-فصل یازدهم
بمیدبار-فصل دوازدهم
بمیدبار-فصل سیزدهم-پاراشای شلح لخا
بمیدبار-فصل چهاردهم
بمیدبار-فصل پانزدهم
بمیدبار-فصل شانزدهم پاراشاي قُورَح
بمیدبار-فصل هفدهم
بمیدبار-فصل هجدهم
بمیدبار-فصل نوزدهم-پاراشای حوقَت
بمیدبار-فصل بیستم
بمیدبار-فصل بیست و یکم
بمیدبار-فصل بیست و دوم-پاراشای بالاق
بمیدبار-فصل بیست و سوم
بمیدبار-فصل بیست و چهارم
بمیدبار-فصل بیست و پنجم - پاراشای پینحاس
بمیدبار-فصل بیست و ششم
بمیدبار-فصل بیست و هفتم
بمیدبار-فصل بیست و هشتم
بمیدبار-فصل بیست و نهم
بمیدبار-فصل سی ام - پاراشای مطوت
بمیدبار-فصل سی و یکم
بمیدبار-فصل سی و دوم
بمیدبار-فصل سی و سوم- پاراشای مسعه
بمیدبار-فصل سی و چهارم
بمیدبار-فصل سی و پنجم
بمیدبار-فصل سی و ششم

 

پنج سفر توراه:

کتاب برشیت-آفرینش
کتاب شموت-خروج
کتاب وییقرا-لاویان
کتاب بمیدبار-اعداد
کتاب دواریم-تثنیه

  

 

 

Back Up Next 

 

 

 

 

استفاده از مطالب اين سايت تنها با ذكر منبع (بصورت لینک مستقیم) بلامانع است.
.Using the materials of this site with mentioning the reference is free

این صفحه بطور هوشمند خود را با نمایشگرهای موبایل و تبلت نیز منطبق می‌کند
لطفا در صورت اشکال، به مسئولین فنی ما اطلاع دهید