انجمن کلیمیان تهران
   

بمیدبار-فصل بیست و پنجم - پاراشای پینحاس

   

 

 

 

 

بالاق-فصل بیست و پنجم

1.      ییسرائل (اسرائیل) در شیطیم ساكن شد. آن قوم شروع به زنا كردن با دختران مُوآوْ نمود.

2.      (آن زن‌ها) برای (خوردن) ذبح‌های معبود خود از آن قوم، دعوت به عمل آوردند. آن قوم خورده و به معبود آنها سجده نمود.

3.      ییسرائل (اسرائیل) از بُتِ پِعُور پیروی نمود. لذا خشم خداوند بر ییسرائل برافروخته شد.

4.      خداوند به مُشه (موسی) گفت: همه‌ی سران آن قوم را (به داوری) بگیر و (محكوم شدگان) آنها را حضور خداوند آشكارا بدار بیاویز تا شدت خشم خداوند از ییسرائل (اسرائیل) فرو نشیند.

5.      مُشه (موسی) به داوران ییسرائل (اسرائیل) گفت: هركدام از افراد خود را كه به بُتِ پِعُور پیوسته است بكشید.

6.      و اینك مردی از فرزندان ییسرائل (اسرائیل) آمد و پیش چشم مُشه (موسی) و تمام جمعیت فرزندان ییسرائل و درحالی كه آنها (مُشه و تمام محترمین) در درگاه چادر محل اجتماع می‌گریستند. آن زن میدیانی را نزد برادرانش آورد.

7.      پینحاس پسر اِلعازار پسر اَهَرُون كُوهِن (هارون کاهن) مشاهده كرده از میان جمعیت برخاست و نیزه‌ای در دست گرفت.

8.      به دنبال آن مرد به آن چادر داخل شد و هردوی آنها، آن مرد ییسرائل (اسرائیل) و آن زن را، از زیر شكمش به نیزه كشید. پس آن مصیبت در فرزندان ییسرائل متوقف شد.

9.      كشته شده‌های این فاجعه بیست و چهار هزار نفر بودند.

پاراشای پینحاس

10.  خداوند به مُشه (موسی) چنین سخن گفت:

11.  پینحاس پسر اِلعازار پسر اَهَرُون كُوهِن (هارون کاهن) در بین فرزندان ییسرائل (اسرائیل) به جای من حمیت نشان داد و خشم مرا فرونشانید و من با خشمم فرزندان ییسرائل را نابود ننمودم.

12.  بنابراین اعلام بدار اینك من پیمان سلامت بخش جاودانه خود را به او می‌بخشم.

13.  به خاطر اینكه به جای خداوند خود غیرت ورزید و موجبات عفو فرزندان ییسرائل (اسرائیل) را فراهم كرد. پیمان كُوهِن (کاهن) بودن ابدی مال او و بعد از وی، از آن نسلش خواهد بود.

14.  و نام مرد ییسرائلی (اسرائیلی) كه با آن زن میدیانی كشته شد زیمری پسر سالو رئیس خاندان پدری شیمعُون بود.

15.  نام آن زن میدیانی كه كشته شد كُزوی بود. او دختر صور رئیس قبیله‌های خاندان پدری در میدیان بود.

16.  خداوند به مُشه (موسی) چنین گفت:

17.  «با میدیانی‌ها دشمنی ورزیده آنها را بكشید».

18.  زیرا آنها به‌خاطر حیله‌هایی كه در مورد (وادار كردن شما به پرستش) بُت‌پِعُور به كار بردند همینطور به‌خاطر كُزوی دختر رئیس میدیان خواهرشان كه روز فاجعه در رابطه با بُت‌پِعُور كشته شد، دشمن شما می‌باشند.

 

Back • Next


دیگر فصلهای این کتاب:

بمیدبار-فصل اول پاراشای بمیدبار
بمیدبار-فصل دوم
بمیدبار-فصل سوم
بمیدبار-فصل چهارم-پاراشای ناسو
بمیدبار-فصل پنجم
بمیدبار-فصل ششم
بمیدبار-فصل هفتم
بمیدبار-فصل هشتم-پاراشای بِهَعَلوتخا
بمیدبار-فصل نهم
بمیدبار-فصل دهم
بمیدبار-فصل یازدهم
بمیدبار-فصل دوازدهم
بمیدبار-فصل سیزدهم-پاراشای شلح لخا
بمیدبار-فصل چهاردهم
بمیدبار-فصل پانزدهم
بمیدبار-فصل شانزدهم پاراشاي قُورَح
بمیدبار-فصل هفدهم
بمیدبار-فصل هجدهم
بمیدبار-فصل نوزدهم-پاراشای حوقَت
بمیدبار-فصل بیستم
بمیدبار-فصل بیست و یکم
بمیدبار-فصل بیست و دوم-پاراشای بالاق
بمیدبار-فصل بیست و سوم
بمیدبار-فصل بیست و چهارم
بمیدبار-فصل بیست و پنجم - پاراشای پینحاس
بمیدبار-فصل بیست و ششم
بمیدبار-فصل بیست و هفتم
بمیدبار-فصل بیست و هشتم
بمیدبار-فصل بیست و نهم
بمیدبار-فصل سی ام - پاراشای مطوت
بمیدبار-فصل سی و یکم
بمیدبار-فصل سی و دوم
بمیدبار-فصل سی و سوم- پاراشای مسعه
بمیدبار-فصل سی و چهارم
بمیدبار-فصل سی و پنجم
بمیدبار-فصل سی و ششم

 

پنج سفر توراه:

کتاب برشیت-آفرینش
کتاب شموت-خروج
کتاب وییقرا-لاویان
کتاب بمیدبار-اعداد
کتاب دواریم-تثنیه

  

 

 

Back Up Next 

 

 

 

 

استفاده از مطالب اين سايت تنها با ذكر منبع (بصورت لینک مستقیم) بلامانع است.
.Using the materials of this site with mentioning the reference is free

این صفحه بطور هوشمند خود را با نمایشگرهای موبایل و تبلت نیز منطبق می‌کند
لطفا در صورت اشکال، به مسئولین فنی ما اطلاع دهید