انجمن کلیمیان تهران
   

دواریم، پاراشای رِئه-فصل سيزدهم

   

 

 

 

رِئه-فصل سیزدهم

1.      مواظب تمام آن چیزی‌كه من به شما فرمان می‌دهم باشید و آنرا انجام دهید. بر آن نیفزا و از آن كم نكن.

2.      هرگاه پیغمبر یا خواب‌بیننده‌ای[1] در میان تو برخیزد و به تو آیت یا معجزه‌ای نشان بدهد.

3.      و آن آیت یا معجزه‌ای که به تو گفته یا اعلام داشته است اتفاق افتد (پس به تو بگوید) به دنبال دیگر معبودانی كه تو آنها را نمی‌شناختی برویم و آنها را پرستش كنیم.

4.      به سخنان آن پیغمبر یا آن خواب بیننده گوش نده چونكه خداوند خالقتان شما را می‌آزماید[2] تا بداند آیا خداوند خود را با تمام قلبتان و با تمام جانتان دوست دارید (یا نه؟).

5.      از خداوند خالق خود پیروی كنید و از وی ترس داشته باشید. فرمان‌هایش را مراعات نموده به حرفش گوش دهید. او را پرستیده به او بپیوندید.

6.      آن پیغمبر یا آن خواب بیننده كشته خواهد شد چونكه درباره‌ی خداوند خالقتان كه شما را از سرزمین مصر بیرون آورد و از خانهی غلامی بازخرید، سخن از ارتداد گفت تا تو را از راهی كه خداوند خالقت فرمان داد از آن پیروی كنی، دور سازد. (بدین‌طریق) آن بدی را از میان خود نابود كن.

7.      هرگاه برادرت (از پدر) یا پسر مادرت یا دخترت یا زن هم‌آغوشت یا رفیقت كه چون جان تو باشد، در خفا تو را فریفته بگوید برویم دیگر معبودانی را كه تو و پدرانت نمی‌شناختی بپرستیم ...

8.      از معبودان قوم‌هایی‌كه اطرافتان هستند، آنهایی‌كه به تو نزدیكند یا از تو دورند از این گوشه‌ی دنیا تا آن گوشهی دنیا ...

9.      از او اطاعت نكن و به او گوش نده و چشمت بَر وِی رحم نكند و دلسوزی نكن و از شناساندن وی (به‌دادگاه) خودداری نَنَما.

10.  بلكه حتماً او را بكش. ابتدا نیروی تو علیه او به‌كار رود بعد نیروی تمام مردم.

11.  وی را با سنگ سنگباران كنید تا بمیرد چونكه می‌خواست تو را از خداوند خالقت كه تو را از سرزمین مصر از خانهی غلامی بیرون آورد دور سازد.

12.  تا تمام ییسرائل (اسرائیل)‌ها بشنوند و ترس‌داشته باشند و بار دیگر در میان شما مرتكب چنین كار بدی نشوند.

13.  هرگاه درباره‌ی یكی از شهرهایت كه خداوند خالقت به تو می‌دهد تا در آن سكونت كنی چنین اطلاع حاصل كنی كه:

14.  مردمی فاسد از میان (قوم) تو بیرون آمده و ساكنین شهر خود را منحرف كرده گفته‌اند: «برویم دیگر معبودانی را كه نمی‌شناسید، بپرستیم.»

15.  خوب جویا شو و رسیدگی كن و بپرس كه آیا این موضوع راست و درست است و این عمل زشت در میان (قوم) تو رخ داده است.

16.  حتماً ساكنین آن شهر را به ضرب شمشیر بكش. آنرا و آنچه را در آن است و چارپاهایش را به ضرب شمشیر نابود كن.

17.  تمام غنیمتش را در میان میدان آن (شهر) گردآور، آن شهر و تمام غنیمتش را كاملاً به‌خاطر خداوند خالقت به آتش بكش. تا ابد خرابه بماند و دیگر آباد نگردد.

18.  و از آن مال حرام چیزی به وسیله‌ی تو برداشته نشود، تا اینكه خداوند از شدت خشمش صرف‌نظر كرده، همانگونه كه به پدرانت سوگند یاد نمود ترحمش را شامل حال تو نماید یعنی به تو ترحم نموده زیادت كند ...

19.  چونکه حرف خداوند خالقت را اطاعت کردهای و تمام فرمانهایش را که من امروز به تو فرمان میدهم رعایت نمودهای و آنچه را در نظر خداوند پسندیده است انجام دادهای.


 

[1]  منظور از خواب بیننده كسی است كه ادعا كند در خواب به او الهام می‌شود.

[2]  به تبصره مربوط به آیه 2 از فصل 8 مراجعه شود.

 

Back • Next


دیگر فصلهای این کتاب:

دواریم، پاراشای دِواريم-فصل اول
دِواريم،پاراشای وائِتحَنَن-فصل دوم
دِواريم،پاراشاي وائِتحَنَن-فصل سوم
دواریم، پاراشاي وائِتحَنَن-فصل چهارم
دواریم، پاراشای وائِتحَنَن-فصل پنجم
دواریم، پاراشای وائِتحَنَن-فصل ششم
دواریم، پاراشای عقِو-فصل هفتم
دواریم، پاراشای عِقِو-فصل هشتم
دواریم، پاراشای عِقِو-فصل نهم
دواریم، پاراشای عِقِو-فصل دهم
دواریم، پاراشای رِئِه-فصل يازدهم
دواریم، پاراشای رِئِه-فصل دوازدهم
دواریم، پاراشای رِئه-فصل سيزدهم
دواریم، پاراشای رِئه-فصل چهاردهم
دواریم، پاراشای رِئه-فصل پانزدهم
دواریم، پاراشای شوفطیم-فصل شانزدهم
دواریم، پاراشای شُوفْطيم-فصل هفدهم
دواریم، پاراشای شُوفْطيم-فصل هجدهم
دواریم، پاراشای شُوفْطيم-فصل نوزدهم
دواریم، پاراشای شُوفْطيم-فصل بيستم
دواریم، پاراشای کی تصه-فصل بيست و يكم
دواریم، پاراشای كي‌تِصِه-فصل بيست و دوم
دواریم، پاراشای كي‌تِصِه-فصل بيست و سوم
دواریم، پاراشای كي‌تِصِه-فصل بيست و چهارم
دواریم، پاراشای كي‌تِصِه-فصل بيست و پنجم
دواریم، پاراشای كي‌تاوُو-فصل بيست و ششم
دواریم، پاراشای كي‌تاوُو-فصل بيست و هفتم
دواریم، پاراشای كي‌تاوُو-فصل بيست و هشتم
دواریم، پاراشای نیصاویم-فصل بيست و نهم
دواریم، پاراشای نيصاويم-فصل سي‌ام
دواریم، پاراشاي وَيِلِخ-فصل سي و يكم
دواریم، پاراشای هَئَزينو-فصل سي و دوم
دواریم، پاراشاي وِزُوت هَبِراخا-فصل سي و سوم
دواریم، پاراشای وِزُوت‌هَبِراخا-فصل سي و چهارم

 

پنج سفر توراه:

کتاب برشیت-آفرینش
کتاب شموت-خروج
کتاب وییقرا-لاویان
کتاب بمیدبار-اعداد
کتاب دواریم-تثنیه

  

 

 

Back Up Next 

 

 

 

 

استفاده از مطالب اين سايت تنها با ذكر منبع (بصورت لینک مستقیم) بلامانع است.
.Using the materials of this site with mentioning the reference is free

این صفحه بطور هوشمند خود را با نمایشگرهای موبایل و تبلت نیز منطبق می‌کند
لطفا در صورت اشکال، به مسئولین فنی ما اطلاع دهید