انجمن کلیمیان تهران
   

دواریم، پاراشای كي‌تِصِه-فصل بيست و سوم

   

 

 

 

كی‌تِصِه-فصل بیست و سوم

1.      كسی زن پدرش را نگیرد و به ناموس پدرش تجاوز نكند.

2.      شخص بیضه له‌شده و آلت‌بریده داخل جماعت خداوند نشود.

3.      حرام‌زاده داخل جماعت خداوند نشود، حتی پشت دهم او داخل جماعت خداوند نشود.

4.      عَمُونی و مُوآوی داخل جماعت خداوند نشود. حتی پشت دهم آنها هرگز داخل جماعت خداوند نشود.

5.      چونكه موقع خارج شدنتان از مصر در راه، شما را با نان و آب استقبال نكردند و به‌خاطر اینكه بیلعام پسر بِعُور را از پِتُوراَرَم نَهَرَییم برای نفرین كردن تو اجیر نمود.

6.      و خداوند خالقت نخواست با بیلعام موافقت كند چونكه خداوند خالقت تو را دوست می‌داشت. خداوند خالقت آن نفرین را برای تو به بركت تبدیل نمود.

7.      ابداً در تمام عمرت خواستار خیر و خوبی آنها نباش.

8.      از اِدُومی تنفر نداشته باش چونكه برادرت است، از مصری تنفر نداشته باش چونكه در سرزمینش غریب بودی.

9.      فرزندانی كه از آنها به دنیا آیند، از پشت سوم (به بعد می‌توانند) داخل جماعت خداوند شوند.

10.  هرگاه با سپاه، علیه دشمنت بیرون روی از هر چیز بد بپرهیز.

11.  هرگاه بین تو مردی باشد كه به‌خاطر احتلام شب، پاك نباشد، از اردوگاه (ییسرائل (اسرائیل)) بیرون رود. وارد اردوگاه نشود.

12.  چنین مقرر است كه نزدیك غروب در آب غسل نموده و همینكه خورشید غروب كرد به داخل اردوگاه بیاید.

13.  و خارج از اردوگاه مكانی داشته باش كه برای رفع حاجت به آنجا بروی.

14.  و در اسباب خود میخی داشته باش كه برای موقع رفع حاجتت با آن (خاك را) بكنی و برگشته مدفوع خود را بپوشانی.

15.  زیرا خداوند خالقت در میان اردویت می‌خرامد تا تو را رهانیده و دشمنانت را تسلیم تو كند. پس اردویت مقدس باشد، و چیز بدی در تو نبیند كه از تو روی برگرداند.

16.  غلامی را كه از نزد اربابش به تو پناهنده شود، به آقایش تسلیم نكن.

17.  در میان تو در مكانی كه انتخاب كند یعنی در یكی از جاهای قلمروهایت كه برایش خوب باشد با تو ساكن شود. به او آزار نرسان.

18.  بین دختران ییسرائل (اسرائیل) زن هرجایی نباشد، و بین پسران ییسرائل خود فروش نباشد.[1]

19.  مرد روسپی و بهای سگ را به خانه‌ی خداوند خالقت برای هیچ نذری نیاور چونكه هر دوی آنها (یا هر چیزی كه با آن پول‌ها تهیه شود) برای خداوند خالقت ناپسند است.

20.  به برادرت سود وام نده، هر چیزی كه سود وام محسوب شود، خواه سود پول، خواه سود خواربار.

21.  به بیگانه سود وام بده ولی به برادرت سود وام نده تا اینكه خداوند خالقت در آن سرزمینی كه تو برای وارث شدنش به آنجا وارد می‌شوی در هر شغلی كه داری بركتت بدهد.

22.  هرگاه برای خداوند خالقت نذری كردی در ادای آن تأخیر نكن زیرا خداوند خالقت آن را حتماً از تو مطالبه می‌كند و (در صورت تأخیر) برای تو خطا محسوب خواهد شد.

23.  و اگر از نذر كردن خودداری كنی برای تو خطایی محسوب نخواهد شد.

24.  طبق آنچه برای خداوند خالقت نذر كردی یعنی آنچه با دهانت داوطلبانه گفتی، گفته‌ی زبانت را رعایت كرده عمل كن.

25.  هنگامی‌كه (به عنوان كارگر) به تاكستان همنوعت می‌آیی به قدر میلت انگور بخور تا سیر شوی. در ظرف خود (چیزی برای بردن) نگذار.

26.  هنگامی‌كه (به عنوان كارگر) بر حاصل درو نشده‌ی همنوعت می‌روی می‌توانی با دست خود خوشه‌هایی بچینی ولی بر حاصل درو نشده‌ی همنوعت داس به كار نبر.


 

[1] این فرمان به مراجع مسئول خطاب شده است كه از ایجاد مراكز فساد جلوگیری به عمل آورند.

 

Back • Next


دیگر فصلهای این کتاب:

دواریم، پاراشای دِواريم-فصل اول
دِواريم،پاراشای وائِتحَنَن-فصل دوم
دِواريم،پاراشاي وائِتحَنَن-فصل سوم
دواریم، پاراشاي وائِتحَنَن-فصل چهارم
دواریم، پاراشای وائِتحَنَن-فصل پنجم
دواریم، پاراشای وائِتحَنَن-فصل ششم
دواریم، پاراشای عقِو-فصل هفتم
دواریم، پاراشای عِقِو-فصل هشتم
دواریم، پاراشای عِقِو-فصل نهم
دواریم، پاراشای عِقِو-فصل دهم
دواریم، پاراشای رِئِه-فصل يازدهم
دواریم، پاراشای رِئِه-فصل دوازدهم
دواریم، پاراشای رِئه-فصل سيزدهم
دواریم، پاراشای رِئه-فصل چهاردهم
دواریم، پاراشای رِئه-فصل پانزدهم
دواریم، پاراشای شوفطیم-فصل شانزدهم
دواریم، پاراشای شُوفْطيم-فصل هفدهم
دواریم، پاراشای شُوفْطيم-فصل هجدهم
دواریم، پاراشای شُوفْطيم-فصل نوزدهم
دواریم، پاراشای شُوفْطيم-فصل بيستم
دواریم، پاراشای کی تصه-فصل بيست و يكم
دواریم، پاراشای كي‌تِصِه-فصل بيست و دوم
دواریم، پاراشای كي‌تِصِه-فصل بيست و سوم
دواریم، پاراشای كي‌تِصِه-فصل بيست و چهارم
دواریم، پاراشای كي‌تِصِه-فصل بيست و پنجم
دواریم، پاراشای كي‌تاوُو-فصل بيست و ششم
دواریم، پاراشای كي‌تاوُو-فصل بيست و هفتم
دواریم، پاراشای كي‌تاوُو-فصل بيست و هشتم
دواریم، پاراشای نیصاویم-فصل بيست و نهم
دواریم، پاراشای نيصاويم-فصل سي‌ام
دواریم، پاراشاي وَيِلِخ-فصل سي و يكم
دواریم، پاراشای هَئَزينو-فصل سي و دوم
دواریم، پاراشاي وِزُوت هَبِراخا-فصل سي و سوم
دواریم، پاراشای وِزُوت‌هَبِراخا-فصل سي و چهارم

 

پنج سفر توراه:

کتاب برشیت-آفرینش
کتاب شموت-خروج
کتاب وییقرا-لاویان
کتاب بمیدبار-اعداد
کتاب دواریم-تثنیه

  

 

 

Back Up Next 

 

 

 

 

استفاده از مطالب اين سايت تنها با ذكر منبع (بصورت لینک مستقیم) بلامانع است.
.Using the materials of this site with mentioning the reference is free

این صفحه بطور هوشمند خود را با نمایشگرهای موبایل و تبلت نیز منطبق می‌کند
لطفا در صورت اشکال، به مسئولین فنی ما اطلاع دهید