انجمن کلیمیان تهران
   

دواریم، پاراشای شوفطیم-فصل شانزدهم

   

 

 

 

رِئه-فصل شانزدهم

1.      مواظب باش كه در ماه بهار (ماه نیسان) (مراسم) قربانی پِسَح را برای خداوند خالقت برگزار نمایی زیرا در ماه بهار خداوند خالقت تو را شبانه[1] از مصر بیرون آورد.

2.      قربانی پِسَح را از گاو و گوسفند در آن مكانی كه خداوند انتخاب خواهد كرد تا نامش را بر آن قرار دهد برای خداوند خالقت ذبح كن.

3.      با آن (قربانی پِسَح) چیز حامِص (خمیرمایه‌دار) نخور. نظر به اینكه با عجله از سرزمین مصر بیرون آمدی هفت روز فطیر یعنی نان فقیرانه بخور. تا اینكه در تمام مدت عمرت روز بیرون آمدن خود را از سرزمین مصر به یاد آوری.

4.      هفت روز در هیچ جای محدوده‌ات خمیرمایه دیده نشود و از گوشت (قربانی پِسَح) كه شامگاه ذبح می‌كنی برای صبح روز اول (عید) باقی نماند.

5.      در هیچ‌یك از جاهای قلمرواَت كه خداوند خالقت به تو می‌دهد نمی‌توانی (قربانی) پِسَح را ذبح كنی.

6.      مگر در آن مكانی‌كه خداوند خالقت انتخاب خواهد كرد كه نامش را بر آن قرار دهد، آنجا در روز قبل از عید و طرف عصر (مقارن) زمان بیرون آمدن تو از مصر، (قربانی) پِسَح را ذبح كن.

7.      در آن مكانی‌كه خداوند خالقت انتخاب خواهد كرد (آنرا) بپز و بخور و صبح روز دوم عید (در صورت تمایل) می‌توانی بازگردی و به مسكن خود بروی.

8.      شش[2] روز فطیر بخور و روز هفتم كه برای خداوند خالقت روز اجتماع مقدس است، هیچ كاری (غیر از پخت و پز) نكن.

9.      هفت هفته برای خود بشمار. این هفت هفته را از آغاز (كار) داس زدن بر محصول درونشده (جو)، شروع كن.

10.  عید شاووعُوت (هفته‌ها) را برای خداوند خالقت با تقدیم هدیه‌ی داوطلبانه و بر مبنای تواناییت و به میزانی كه خداوند خالقت به تو بركت داده است برگزار نما.

11.  تو و پسرت و دخترت و غلامت و كنیزت و لِوی كه در بین قلمروهایت باشد و غریب و یتیم و بیوه‌زنی‌كه نزد تو باشد به حضور خداوند خالقت در آن مكانی‌كه خداوند خالقت انتخاب كند كه نامش را بر آن قرار دهد، شادی كنید.

12.  و به یاد آور كه در مصر غلام بودی، پس این قانون‌ها را مراعات نموده اجرا كن.

13.  هنگام جمع‌آوری (محصول) از خرمنگاه و از چرخشت خود، عید سایبان‌ها را هفت روز برای خود برگزار كن.

14.  در عیدت شادی كن؛ تو و پسرت و دخترت و غلامت و كنیزت و آن لِوی و یتیم و بیوه‌زنی كه در قلمرو توست؛

15.  در آن مكانی كه خداوند انتخاب خواهد كرد، هفت روز برای خداوند خالقت جشن بگیر. چونكه خداوند خالقت در هر نوع محصولت و در هر پیشه‌ای كه داشته باشی تو را بركت خواهد داد. كاملاً شاد باش.

16.  سه بار در سال؛ ‌در عید فطیر، در عید هفته‌ها و در عید سایبان‌ها هر مذكری از تو به حضور خداوند خالقت در آن مكانی كه انتخاب خواهد كرد به زیارت بیاید و دست خالی برای زیارت به حضور خداوند نیاید.

17.  هركس مطابق استطاعت خود یعنی به میزان بركتی كه خداوند خالقت به او داده است (تقدیمی بیآورد).

پاراشای شُوفْطیم

18.  در تمام قلمروهایت كه خداوند خالقت بر حسب سبط‌هایت به تو می‌دهد داوران و ماموران اجرایی برای خودت تعیین كن تا قوم را عادلانه داوری كنند.

19.  به سود یك طرف داوری غلط نكن، رودربایستی ننما و رشوه نگیر. چونكه رشوه چشمان اشخاص عاقل را كور می‌كند و آرای اشخاص منصف را منحرف می‌سازد.

20.  برای اینكه زنده بمانی و آن سرزمینی را كه خداوند خالقت به تو می‌دهد به ارث ببری از عدالت كامل پیروی نما.

21.  اطراف قربانگاهی كه برای خداوند خالقت می‌سازی درخت پرستیدنی و هیچ درخت دیگری نكار.

22.  برای خود ستون پرستشگاهی برپا نكن چونكه خداوند خالقت (از آن) تنفر دارد.


 

[1]  زمان صدور فرمان خروج از مصر از طرف پَرعُوه (فرعون) شب بود (به فصل 12 آیه 31 كتاب شِمُوت (خروج) مراجعه شود).

[2]  با مقایسه این آیه با آیه 3 همین فصل نتیجه می‌شود كه در صورت داشتن محصول كافی از سال قبل، هفت روز و در صورت كافی نبودن محصول سال قبل، لااقل باید فطیر یك روز را از محصول سال قبل و فطیر مصرفی شش روز دیگر را از محصول جدید تهیه نمود.

 

Back • Next


دیگر فصلهای این کتاب:

دواریم، پاراشای دِواريم-فصل اول
دِواريم،پاراشای وائِتحَنَن-فصل دوم
دِواريم،پاراشاي وائِتحَنَن-فصل سوم
دواریم، پاراشاي وائِتحَنَن-فصل چهارم
دواریم، پاراشای وائِتحَنَن-فصل پنجم
دواریم، پاراشای وائِتحَنَن-فصل ششم
دواریم، پاراشای عقِو-فصل هفتم
دواریم، پاراشای عِقِو-فصل هشتم
دواریم، پاراشای عِقِو-فصل نهم
دواریم، پاراشای عِقِو-فصل دهم
دواریم، پاراشای رِئِه-فصل يازدهم
دواریم، پاراشای رِئِه-فصل دوازدهم
دواریم، پاراشای رِئه-فصل سيزدهم
دواریم، پاراشای رِئه-فصل چهاردهم
دواریم، پاراشای رِئه-فصل پانزدهم
دواریم، پاراشای شوفطیم-فصل شانزدهم
دواریم، پاراشای شُوفْطيم-فصل هفدهم
دواریم، پاراشای شُوفْطيم-فصل هجدهم
دواریم، پاراشای شُوفْطيم-فصل نوزدهم
دواریم، پاراشای شُوفْطيم-فصل بيستم
دواریم، پاراشای کی تصه-فصل بيست و يكم
دواریم، پاراشای كي‌تِصِه-فصل بيست و دوم
دواریم، پاراشای كي‌تِصِه-فصل بيست و سوم
دواریم، پاراشای كي‌تِصِه-فصل بيست و چهارم
دواریم، پاراشای كي‌تِصِه-فصل بيست و پنجم
دواریم، پاراشای كي‌تاوُو-فصل بيست و ششم
دواریم، پاراشای كي‌تاوُو-فصل بيست و هفتم
دواریم، پاراشای كي‌تاوُو-فصل بيست و هشتم
دواریم، پاراشای نیصاویم-فصل بيست و نهم
دواریم، پاراشای نيصاويم-فصل سي‌ام
دواریم، پاراشاي وَيِلِخ-فصل سي و يكم
دواریم، پاراشای هَئَزينو-فصل سي و دوم
دواریم، پاراشاي وِزُوت هَبِراخا-فصل سي و سوم
دواریم، پاراشای وِزُوت‌هَبِراخا-فصل سي و چهارم

 

پنج سفر توراه:

کتاب برشیت-آفرینش
کتاب شموت-خروج
کتاب وییقرا-لاویان
کتاب بمیدبار-اعداد
کتاب دواریم-تثنیه

  

 

 

Back Up Next 

 

 

 

 

استفاده از مطالب اين سايت تنها با ذكر منبع (بصورت لینک مستقیم) بلامانع است.
.Using the materials of this site with mentioning the reference is free

این صفحه بطور هوشمند خود را با نمایشگرهای موبایل و تبلت نیز منطبق می‌کند
لطفا در صورت اشکال، به مسئولین فنی ما اطلاع دهید