انجمن کلیمیان تهران
   

دواریم، پاراشای رِئه-فصل چهاردهم

   

 

 

 

رِئه-فصل چهاردهم

1.      شما به منزلهی فرزندان خداوند خالقتان هستید. خویشتن را به خاطر مرده، زخمی نکنید و بین چشمان خویش (روی سر) با کندن مو، طاسی ایجاد ننمایید.

2.      زیرا تو برای خداوند خالقت، قوم مقدسی هستی و خداوند تو را انتخاب کرد تا بین تمام قومهایی که روی زمین هستند، برای وی قومی نخبه باشی.

3.      هیچ چیز تنفرآوری نخور.

4.      چارپایی که خواهید خورد این است: گاو، گوسفند، بز.

5.      گوزن و آهو و گوزن زرد، بز کوهی، قوچ کوهی، گاو کوهی و زرافه.

6.      هر چارپای سمداری را که شکافی بین دو سم دارد و نشخوار میکند، بخورید (حتی بچهی درون شکم چارپا را بخورید.)

7.      اما از نشخوار کنندگان و یا سمداران شکافدار اینها را نخورید: شتر، خرگوش درازگوش و خرگوش کوتاهگوش که نشخوارکننده هستند ولی سم در نمیآورند برای شما ناپاک هستند.

8.      و خوک که سم درمیآورد و نشخوار کننده نیست برای شما ناپاک است، از گوشت آنها نخورید و به لاشهی آنها دست نزنید.

9.      از آنچه در آب است اینها را بخورید : هر چه را باله و فلس دارد بخورید.

10.  هر چه را باله و فلس ندارد نخورید، برای شما ناپاک است.

11.  هر پرندهی حلال گوشت را بخورید.

12.  از پرندگان اینها را نخورید. عقاب و مرغ استخوانخوار و عقاب دریایی.

13.  و کرکس و قوش و زغن.

14.  و هر کلاغی به نوعش.

15.  و شترمرغ و مرغ کوکو و مرغ نوروزی و باز به نوعش.

16.  و بوم و جغد و جغد شاخدار.

17.  مرغ سقا و لاشخور و قرهقاز.

18.  و لک لک و ماهیخوار به نوعش و هدهد و خفاش.

19.  و هر حشرهی بالداری برای شما ناپاک است، خورده نشود.

1.      هر پرنده‌ی پاكی را بخورید.

2.      هیچ (نوع) مردار یا ذبح حرامی (نِوِلا) نخورید. آنرا به غریب (كافر)ی كه در بین مرزهایت است، بدهید تا بخورد یا به بیگانه (كافر) بفروش. زیرا تو برای خداوند خالقت قومی مقدس هستی. (گوشت) بچه‌ی چارپای حلال‌گوشت را در شیر مادرش نپز[1].

3.      از تمام محصول كشت خود كه از صحرا حاصل می‌شود سال به سال حتماً ده‌یك بده.

4.      ده‌یك[2] غله و شیره و چربی و نخست‌زاده‌های ماده گاوها و گوسفندانت را در حضور خداوند خالقت در مكانی‌كه برای قرار دادن نامش آنجا را انتخاب كرده است بخور تا اینكه بیاموزی تمام عمر از خداوند خالقت ترس داشته باشی. (به فصل 15 آیه 19 مراجعه شود.)

5.      هرگاه خداوند خالقت به تو بركت بدهد و راه تو طولانی باشد و آن مكانی‌كه خداوند خالقت انتخاب كرده است تا نام خود را بر آن بگذارد از تو دور باشد و نتوانی آن (ده‌یك) را به آنجا حمل كنی ...

6.      آنرا به پول تبدیل كن، آن پول را با خود بردار و به آن مكانی‌كه خداوند خالقت انتخاب خواهد كرد برو...

7.      آن پول را برای هرچه بسیار هوس كنی یعنی برای گاو و گوسفند و شراب و نوشابه الكلی و هرچیز (حلال)ی كه دلت خواستار شود بده و آنجا در حضور خداوند خالقت بخور و خودت و خانواده‌ات شاد باشید.

8.      و لِوی را كه در قلمروهای توست ترك نكن چونكه نزد تو سهم و زمین زراعتی ندارد.

9.      در پایان هر سه سال همه‌ی ده‌یك محصول آن سال خود را از اختیار خود خارج نموده در اختیار مراجع صلاحیت‌دار قرار بده ...

10.  تا لِوی كه پیش تو سهم و زمین كشاورزی ندارد و غریب و یتیم و بیوه‌زنی كه در قلمروهای تو هستند بیایند بخورند و سیر شوند. تا اینكه خداوند خالقت در تمام كسب و كارت به تو بركت دهد.


 

[1]  آیه 19 از فصل 23 و آیه 26 از فصل 34 شِمُوت (خروج) و آیه 21 از همین فصل به‌وسیله‌ی علمای یهود بدین‌طریق تفسیر شده است: نباید گوشت را همراه لبنیات خورد یا مورد استفاده دیگری قرار داد.

[2]  ده‌یكی كه به لِوی‌ها و درصدی‌كه به كُوهِن(کاهن)‌ها و ده‌یكی كه به فقرا داده می‌شود و غیره، غیر از آن ده‌یكی است كه صاحب آن در وقت مشرف‌شدن به خانه‌ی خداوند در اورشلیم آن را می‌خورد (به آیه‌های 19 و 24 از فصل 18 كتاب بَمیدبار (اعداد) و آیه 14 از فصل 28 كتاب دِواریم (تثنیه) مراجعه شود).

 

Back • Next


دیگر فصلهای این کتاب:

دواریم، پاراشای دِواريم-فصل اول
دِواريم،پاراشای وائِتحَنَن-فصل دوم
دِواريم،پاراشاي وائِتحَنَن-فصل سوم
دواریم، پاراشاي وائِتحَنَن-فصل چهارم
دواریم، پاراشای وائِتحَنَن-فصل پنجم
دواریم، پاراشای وائِتحَنَن-فصل ششم
دواریم، پاراشای عقِو-فصل هفتم
دواریم، پاراشای عِقِو-فصل هشتم
دواریم، پاراشای عِقِو-فصل نهم
دواریم، پاراشای عِقِو-فصل دهم
دواریم، پاراشای رِئِه-فصل يازدهم
دواریم، پاراشای رِئِه-فصل دوازدهم
دواریم، پاراشای رِئه-فصل سيزدهم
دواریم، پاراشای رِئه-فصل چهاردهم
دواریم، پاراشای رِئه-فصل پانزدهم
دواریم، پاراشای شوفطیم-فصل شانزدهم
دواریم، پاراشای شُوفْطيم-فصل هفدهم
دواریم، پاراشای شُوفْطيم-فصل هجدهم
دواریم، پاراشای شُوفْطيم-فصل نوزدهم
دواریم، پاراشای شُوفْطيم-فصل بيستم
دواریم، پاراشای کی تصه-فصل بيست و يكم
دواریم، پاراشای كي‌تِصِه-فصل بيست و دوم
دواریم، پاراشای كي‌تِصِه-فصل بيست و سوم
دواریم، پاراشای كي‌تِصِه-فصل بيست و چهارم
دواریم، پاراشای كي‌تِصِه-فصل بيست و پنجم
دواریم، پاراشای كي‌تاوُو-فصل بيست و ششم
دواریم، پاراشای كي‌تاوُو-فصل بيست و هفتم
دواریم، پاراشای كي‌تاوُو-فصل بيست و هشتم
دواریم، پاراشای نیصاویم-فصل بيست و نهم
دواریم، پاراشای نيصاويم-فصل سي‌ام
دواریم، پاراشاي وَيِلِخ-فصل سي و يكم
دواریم، پاراشای هَئَزينو-فصل سي و دوم
دواریم، پاراشاي وِزُوت هَبِراخا-فصل سي و سوم
دواریم، پاراشای وِزُوت‌هَبِراخا-فصل سي و چهارم

 

پنج سفر توراه:

کتاب برشیت-آفرینش
کتاب شموت-خروج
کتاب وییقرا-لاویان
کتاب بمیدبار-اعداد
کتاب دواریم-تثنیه

  

 

 

Back Up Next 

 

 

 

 

استفاده از مطالب اين سايت تنها با ذكر منبع (بصورت لینک مستقیم) بلامانع است.
.Using the materials of this site with mentioning the reference is free

این صفحه بطور هوشمند خود را با نمایشگرهای موبایل و تبلت نیز منطبق می‌کند
لطفا در صورت اشکال، به مسئولین فنی ما اطلاع دهید