انجمن کلیمیان تهران
   

دواریم، پاراشای وائِتحَنَن-فصل ششم

   

 

 

 

وائِتحَنَن-فصل ششم

1.      این است فرمان قانون‌ها و احكامی‌كه خداوند خالقتان فرموده است به شما تعلیم بدهم تا در سرزمینی كه شما برای وارث شدنش به آنجا می‌روید، انجام دهید.

2.      تا اینكه از خداوند خالق خود ترس داشته تمام قانون‌ها و فرمان‌هایش را كه من به تو و به فرزندت و فرزند فرزندت دستور می‌دهم در تمام مدت عمرت رعایت نمایی و عمرت طولانی شود.

3.      ای ییسرائل (اسرائیل) (آنها را) گوش داده مواظب باش انجام دهی تا وضع تو خوب شود و همانگونه كه خداوند خالق پدرانت به تو گفت در آن سرزمینی كه در آن شیر و شهد جاری است بسیار زیاد گردید.

4.      ای ییسرائل (اسرائیل) گوش بده خداوند خالق ما، خداوند یكتاست.

5.      خداوند خالق خود را با تمام قلبت و با تمام جانت و با تمام دارائیت دوست بدار.

6.      و این سخنانی كه من امروز به تو فرمان می‌دهم روی قلبت، (مورد توجه تو) باشد.

7.      هنگام نشستنت در خانه و راه رفتنت و در وقت خوابیدن و برخاستنت، آنها را خوب به فرزندانت یاد بده و در مورد آنها گفتگو نما.

8.      آنها را به عنوان علامت روی دستت ببند و به منزله‌ی زینت بین چشمانت[1] قرار گیرد.

9.      آنها را بر باهوهای[2] دَرِ خانه و بر دروازه‌های خویش بنویس.

10.  و واقع شود هنگامی كه خداوند خالقت تو را به‌ آن سرزمینی كه به پدرانت، به اَوراهام (ابراهیم) و ییصحاق (اسحاق) و یعقُوو (یعقوب) سوگند یاد كرد آن را به تو بدهد، بیاورد، یعنی (به) شهرهای بزرگ و خوبی كه تو نساختی ...

11.  و به خانه‌های پر از نعمت كه تو پر نكردی و چاه‌های حفر شده‌ای كه تو حفر نكردی، تاكستان‌ها و زیتون‌هایی كه تو غرس ننمودی (وارد شده) بخوری و سیر شوی ...

12.  مواظب خود باش، مبادا خداوند را كه تو را از سرزمین مصر از خانه‌ی غلامی بیرون آورد، فراموش كنی.

13.  از خداوند خالق خود ترس داشته باش و او را ستایش نما و (در صورت لزوم به امر دادگاه) به نام وی سوگند یاد كن.

14.  به دنبال دیگر معبودها، از معبودهای قوم‌هایی‌كه اطراف[3] شما هستند نروید.

15.  زیرا خداوند خالقت قادر غیور در میان توست، مبادا خشم خداوند خالقت بر تو افروخته شده از روی زمین نابودت سازد.

16.  خداوند خالقتان را همانگونه كه در مَسا آزمودید نیازمایید.

17.  فرمان‌های خداوند خالقتان و دستوراتش را (كه اجرای آنها گواهی دادن بر وجودش می‌باشد) كه به شما داد حتماً رعایت كنید.

18.  آنچه كه در نظر خداوند پسندیده و نیكوست به عمل آور تا وضعت خوب شود و تا به آن سرزمین خوبی كه خداوند به پدرانت سوگند یاد كرد، وارد شوی و وارث آن گردی.

19.  تا اینكه همانگونه كه خداوند گفت دشمنانت را از مقابل تو دفع كند.

20.  چنانچه در آینده، پسرت از تو پرسیده بگوید این فرامین (گواه بر وجود خدا) و قانون‌ها و احكامی‌كه خداوند خالق ما به شما فرمان داد چیست؟

21.  به پسرت بگو در مصر غلام  پَرعُوه (فرعون) بودیم. خداوند ما را از مصر با قدرتی قوی بیرون آورد.

22.  خداوند در مصر، در نظر ما آیات و معجزات بزرگ و مصیبت‌باری برای پَرعُوه (فرعون) و تمام خاندانش ظاهر ساخت.

23.  و ما را از آنجا خارج كرد تا اینكه ما را به آن سرزمینی كه (در مورد آن) به پدران ما سوگند یاد كرده بود آورده و (آن را) به ما بدهد.

24.  پس خداوند به ما فرمان داد تمام این قانون‌ها را به منظور ترسیدن از خداوند خالق خود و خوشبخت بودن در تمام عمر انجام دهیم تا مانند امروز به ما زندگی ببخشد.

25.  و اگر مواظب بوده تمام این فرمان‌ها را همانگونه كه به ما فرمان داده است، در حضور خداوند خالق خود عمل نماییم سعادت خواهیم داشت.


 

[1]  منظور از «بین چشم‌ها» جای تفیلین بالای پیشانی و محل رستنگاه موی سر به بالا است.

[2]  منظور از باهو: ستون عمودی سمت راست چارچوب درهای ورودی اتاق‌ها و ساختمان و حیاط (به جز توالت و حمام) می‌باشد به فصل 11 آیه 20 و فصل 6 آیه‌ی 9 از همین كتاب مراجعه شود.

[3]  چون انسان مستقیماً تحت تاثیر محیط قرار دارد، كلمه‌ی اطراف به عنوان تأكید آمده است (به آیه 7 از فصل 5 مراجعه شود).

 

Back • Next


دیگر فصلهای این کتاب:

دواریم، پاراشای دِواريم-فصل اول
دِواريم،پاراشای وائِتحَنَن-فصل دوم
دِواريم،پاراشاي وائِتحَنَن-فصل سوم
دواریم، پاراشاي وائِتحَنَن-فصل چهارم
دواریم، پاراشای وائِتحَنَن-فصل پنجم
دواریم، پاراشای وائِتحَنَن-فصل ششم
دواریم، پاراشای عقِو-فصل هفتم
دواریم، پاراشای عِقِو-فصل هشتم
دواریم، پاراشای عِقِو-فصل نهم
دواریم، پاراشای عِقِو-فصل دهم
دواریم، پاراشای رِئِه-فصل يازدهم
دواریم، پاراشای رِئِه-فصل دوازدهم
دواریم، پاراشای رِئه-فصل سيزدهم
دواریم، پاراشای رِئه-فصل چهاردهم
دواریم، پاراشای رِئه-فصل پانزدهم
دواریم، پاراشای شوفطیم-فصل شانزدهم
دواریم، پاراشای شُوفْطيم-فصل هفدهم
دواریم، پاراشای شُوفْطيم-فصل هجدهم
دواریم، پاراشای شُوفْطيم-فصل نوزدهم
دواریم، پاراشای شُوفْطيم-فصل بيستم
دواریم، پاراشای کی تصه-فصل بيست و يكم
دواریم، پاراشای كي‌تِصِه-فصل بيست و دوم
دواریم، پاراشای كي‌تِصِه-فصل بيست و سوم
دواریم، پاراشای كي‌تِصِه-فصل بيست و چهارم
دواریم، پاراشای كي‌تِصِه-فصل بيست و پنجم
دواریم، پاراشای كي‌تاوُو-فصل بيست و ششم
دواریم، پاراشای كي‌تاوُو-فصل بيست و هفتم
دواریم، پاراشای كي‌تاوُو-فصل بيست و هشتم
دواریم، پاراشای نیصاویم-فصل بيست و نهم
دواریم، پاراشای نيصاويم-فصل سي‌ام
دواریم، پاراشاي وَيِلِخ-فصل سي و يكم
دواریم، پاراشای هَئَزينو-فصل سي و دوم
دواریم، پاراشاي وِزُوت هَبِراخا-فصل سي و سوم
دواریم، پاراشای وِزُوت‌هَبِراخا-فصل سي و چهارم

 

پنج سفر توراه:

کتاب برشیت-آفرینش
کتاب شموت-خروج
کتاب وییقرا-لاویان
کتاب بمیدبار-اعداد
کتاب دواریم-تثنیه

  

 

 

Back Up Next 

 

 

 

 

استفاده از مطالب اين سايت تنها با ذكر منبع (بصورت لینک مستقیم) بلامانع است.
.Using the materials of this site with mentioning the reference is free

این صفحه بطور هوشمند خود را با نمایشگرهای موبایل و تبلت نیز منطبق می‌کند
لطفا در صورت اشکال، به مسئولین فنی ما اطلاع دهید