انجمن کلیمیان تهران
   

دواریم، پاراشای نيصاويم-فصل سي‌ام

   

 

 

 

نیصاویم-فصل سی‌ام

1.      و هنگامی‌كه در بین تمام قوم‌هایی كه خداوند خالقت تو را در آنجا پراكنده نمود و این مطالب یعنی بركت و نفرینی كه در برابر تو قرار دادم بر تو وارد آمد، چنین خواهد شد كه تو به خود خواهی آمد.

2.      تو و فرزندانت با تمام قلب و با تمام جانت به سوی خداوند خالقت بازگشت خواهی نمود و طبق آنچه من امروز به تو فرمان می‌دهم از امرش اطاعت خواهی كرد.

3.      خداوند خالقت تو را به وضع نخستینت بازگردانده به تو ترحم خواهد نمود و مجدداً تو را از میان تمام قوم‌هایی كه خداوند خالقت بین آنها پراكنده ساخت جمع‌آوری خواهد نمود.

4.      اگر (محل) آوارگان تو در آن سوی آسمان باشد خداوند خالقت تو را از آنجا جمع‌آوری نموده بیرون خواهد آورد.

5.      خداوند خالقت تو را به آن سرزمینی كه پدرانت وارث شدند خواهد برد تا آن را به ارث ببری و وضع تو را از پدرانت بهتر و تو را افزونتر از آنها خواهد كرد.

6.      خداوند خالق، بی‌عاطفگی را از تو و از نسلت دور خواهد كرد تا خداوند خالقت را به خاطر زندگیت با تمام قلبت و با تمام جانت دوست بداری.

7.      و خداوند خالقت تمام این نفرین‌های همراه با سوگند را به دشمنان و به بدخواهان تو كه تو را آزار می‌دادند وارد خواهد ساخت.

8.      و تو توبه نموده از سخن خداوند اطاعت خواهی كرد و تمام فرمان‌هایش را كه امروز من به تو توصیه می‌كنم انجام خواهی داد.

9.      خداوند خالقت در تمام كسب و كار، ثمره‌ی شكم، ثمره‌ی چارپایان، و میوه‌ی زمینت، تو را بسیار بركت خواهد داد زیرا همانگونه كه خداوند به‌خاطر نیكی كردن به پدرانت شاد می‌شد از خوبی كردن به تو مسرور خواهد شد.

10. زیرا به سخن خداوند خالقت گوش داده از فرامین و قوانین او كه در این كتاب توراه نوشته شده است اطاعت خواهی نمود. یعنی با قلب و با تمام جانت در حضور خداوند خالقت توبه خواهی كرد.

11. زیرا این فرمانی كه من امروز به تو می‌دهم نه از توان تو خارج است و نه (از دسترس تو) دور است.

12. نه در آسمان است كه بگویید: كی به‌خاطر ما به آسمان می‌رود تا آن را برای ما بیاورد و آن را به آگاهی ما برساند كه انجامش دهیم...

13. و نه آن سوی دریاست كه بگویید: كی به خاطر ما به آن سوی دریا می‌رود تا آن را برای ما بیاورد و آن را به آگاهی ما برساند تا انجامش دهیم.

14. زیرا این موضوع به تو بسیار نزدیك است، در دهان تو و در قلب توست تا آن را انجام دهی.

15. توجه كن امروز زندگانی و خوبی و مرگ و بدی را پیش تو نهادم.

16. از این جهت است كه من امروز به تو فرمان می‌دهم كه خداوند خالقت را دوست بداری، در راه‌هایش گام برداری و فرمان‌ها و قانون‌ها و احكامش را مراعات نمایی، تا زنده بمانی و افزون گردی و در آن سرزمین كه تو برای تصرف كردن آن بدانجا وارد می‌شوی، خداوند خالقت تو را بركت دهد.

17. و اگر دلت برگردد و اطاعت نكنی و دور شده به دیگر معبودان سجده نمایی و آنها پرستش كنی ...

18. امروز به شما اطلاع دادم كه حتماً آواره خواهید شد. در آن سرزمینی كه تو از یردِن می‌گذری تا برای تصرفش به آن وارد شوی، عمر طولانی نخواهید داشت.

19. امروز آسمان و زمین را در مقابل شما شاهد می‌گیرم. زندگی و مرگ یعنی بركت و نفرین، را پیش تو قرار دادم. پس زندگی را انتخاب كن تا تو و نسلت زنده بمانی.

20. پس خداوند خالقت را دوست بدار، از فرمانش اطاعت نما و به او بپیوند. زیرا او مایه‌ی زندگی و طول عمر توست، تا روی زمینی كه خداوند به پدرانت، به اَوراهام (ابراهیم) و ییصحاق (اسحاق) و یعقُوو (یعقوب) سوگند یاد كرد به آنها بدهد، مستقر بمانی.

 

Back • Next


دیگر فصلهای این کتاب:

دواریم، پاراشای دِواريم-فصل اول
دِواريم،پاراشای وائِتحَنَن-فصل دوم
دِواريم،پاراشاي وائِتحَنَن-فصل سوم
دواریم، پاراشاي وائِتحَنَن-فصل چهارم
دواریم، پاراشای وائِتحَنَن-فصل پنجم
دواریم، پاراشای وائِتحَنَن-فصل ششم
دواریم، پاراشای عقِو-فصل هفتم
دواریم، پاراشای عِقِو-فصل هشتم
دواریم، پاراشای عِقِو-فصل نهم
دواریم، پاراشای عِقِو-فصل دهم
دواریم، پاراشای رِئِه-فصل يازدهم
دواریم، پاراشای رِئِه-فصل دوازدهم
دواریم، پاراشای رِئه-فصل سيزدهم
دواریم، پاراشای رِئه-فصل چهاردهم
دواریم، پاراشای رِئه-فصل پانزدهم
دواریم، پاراشای شوفطیم-فصل شانزدهم
دواریم، پاراشای شُوفْطيم-فصل هفدهم
دواریم، پاراشای شُوفْطيم-فصل هجدهم
دواریم، پاراشای شُوفْطيم-فصل نوزدهم
دواریم، پاراشای شُوفْطيم-فصل بيستم
دواریم، پاراشای کی تصه-فصل بيست و يكم
دواریم، پاراشای كي‌تِصِه-فصل بيست و دوم
دواریم، پاراشای كي‌تِصِه-فصل بيست و سوم
دواریم، پاراشای كي‌تِصِه-فصل بيست و چهارم
دواریم، پاراشای كي‌تِصِه-فصل بيست و پنجم
دواریم، پاراشای كي‌تاوُو-فصل بيست و ششم
دواریم، پاراشای كي‌تاوُو-فصل بيست و هفتم
دواریم، پاراشای كي‌تاوُو-فصل بيست و هشتم
دواریم، پاراشای نیصاویم-فصل بيست و نهم
دواریم، پاراشای نيصاويم-فصل سي‌ام
دواریم، پاراشاي وَيِلِخ-فصل سي و يكم
دواریم، پاراشای هَئَزينو-فصل سي و دوم
دواریم، پاراشاي وِزُوت هَبِراخا-فصل سي و سوم
دواریم، پاراشای وِزُوت‌هَبِراخا-فصل سي و چهارم

 

پنج سفر توراه:

کتاب برشیت-آفرینش
کتاب شموت-خروج
کتاب وییقرا-لاویان
کتاب بمیدبار-اعداد
کتاب دواریم-تثنیه

 



 

 

 

Back Up Next 

 

 

 

 

استفاده از مطالب اين سايت تنها با ذكر منبع (بصورت لینک مستقیم) بلامانع است.
.Using the materials of this site with mentioning the reference is free

این صفحه بطور هوشمند خود را با نمایشگرهای موبایل و تبلت نیز منطبق می‌کند
لطفا در صورت اشکال، به مسئولین فنی ما اطلاع دهید