انجمن کلیمیان تهران
   

دواریم، پاراشای وِزُوت‌هَبِراخا-فصل سي و چهارم

   

 

 

 

وِزُوت‌هَبِراخا-فصل سی و چهارم

1.      مُشه (موسی) از آن بادیه‌های موُآو به سوی كوه «نِوُو» نوك قله‌ای كه مشرف به سطح یریحُوت بالا رفت. خداوند تمام آن سرزمین یعنی از گیلعاد تا دان را به او نشان داد.

2.      و تمام (سرزمین) نفتالی و سرزمین اِفرَییم و مِنَشِه و تمام سرزمین یهودا را تا دریای مدیترانه

3.      و نِگِورا و آن دشت یعنی دره‌ی یریحُو شهر نخلستان تا صُوعَر را.

4.      خداوند به او گفت: سرزمینی را كه به اَوراهام (ابراهیم)، ییصحاق (اسحاق) و یعقُوو (یعقوب) سوگند یاد كرده گفتم. «آن را به نسلت خواهم داد» به تو نشان دادم با چشمانت دیدی اما گذرت به آنجا نخواهد افتاد.

5.      مُشه (موسی) بنده‌ی خداوند در سرزمین مُوآو طبق امر خداوند درگذشت.

6.      وی را در گَی در سرزمین مُوآو مقابل بُتخانه‌ی پِعُور به‌خاك سپرد. تا امروز كسی از مقبره‌ی وی آگاهی ندارد.

7.      مُشه (موسی) در هنگام درگذشتش یكصد و بیست ساله بود. چشمش ضعیف نگشته و طراوتش نقصان نیافته بود.

8.      فرزندان ییسرائل (اسرائیل) در آن بادیه‌های مُوآو سی روز برای مُشه (موسی) گریستند. روزهای گریه و عزاداری برای مُشه به پایان رسید.

9.      و یهُوشوعَ (یُوشَع) پسر نون، كه مُشه (موسی) دستانش را بر او قرار داده بود پر از جوهر عقل شد. فرزندان ییسرائل (اسرائیل) از وی اطاعت نموده همچنان كه خداوند به مُشه فرمان داده بود، عمل كردند.

10.  و دیگر پیغمبری چون مُشه (موسی) در میان (ملت) ییسرائل (اسرائیل) برنمی‌خیزد كه خداوند روبرو به وی حاضر شود.

11.  از حیث تمام آن آیات و معجزه‌هایی كه خداوند وی را مامور كرد تا برای پَرعُوه (فرعون) و تمام غلامانش و راجع به تمام سرزمینش در سرزمین مصر انجام دهد؛

12.  و از حیث قدرت قوی و خوف عظیمی كه مُشه (موسی) در حضور تمام ییسرائل (اسرائیل) نشان داد.

پایان كتاب دِواریم

 

Back


دیگر فصلهای این کتاب:

دواریم، پاراشای دِواريم-فصل اول
دِواريم،پاراشای وائِتحَنَن-فصل دوم
دِواريم،پاراشاي وائِتحَنَن-فصل سوم
دواریم، پاراشاي وائِتحَنَن-فصل چهارم
دواریم، پاراشای وائِتحَنَن-فصل پنجم
دواریم، پاراشای وائِتحَنَن-فصل ششم
دواریم، پاراشای عقِو-فصل هفتم
دواریم، پاراشای عِقِو-فصل هشتم
دواریم، پاراشای عِقِو-فصل نهم
دواریم، پاراشای عِقِو-فصل دهم
دواریم، پاراشای رِئِه-فصل يازدهم
دواریم، پاراشای رِئِه-فصل دوازدهم
دواریم، پاراشای رِئه-فصل سيزدهم
دواریم، پاراشای رِئه-فصل چهاردهم
دواریم، پاراشای رِئه-فصل پانزدهم
دواریم، پاراشای شوفطیم-فصل شانزدهم
دواریم، پاراشای شُوفْطيم-فصل هفدهم
دواریم، پاراشای شُوفْطيم-فصل هجدهم
دواریم، پاراشای شُوفْطيم-فصل نوزدهم
دواریم، پاراشای شُوفْطيم-فصل بيستم
دواریم، پاراشای کی تصه-فصل بيست و يكم
دواریم، پاراشای كي‌تِصِه-فصل بيست و دوم
دواریم، پاراشای كي‌تِصِه-فصل بيست و سوم
دواریم، پاراشای كي‌تِصِه-فصل بيست و چهارم
دواریم، پاراشای كي‌تِصِه-فصل بيست و پنجم
دواریم، پاراشای كي‌تاوُو-فصل بيست و ششم
دواریم، پاراشای كي‌تاوُو-فصل بيست و هفتم
دواریم، پاراشای كي‌تاوُو-فصل بيست و هشتم
دواریم، پاراشای نیصاویم-فصل بيست و نهم
دواریم، پاراشای نيصاويم-فصل سي‌ام
دواریم، پاراشاي وَيِلِخ-فصل سي و يكم
دواریم، پاراشای هَئَزينو-فصل سي و دوم
دواریم، پاراشاي وِزُوت هَبِراخا-فصل سي و سوم
دواریم، پاراشای وِزُوت‌هَبِراخا-فصل سي و چهارم

 

پنج سفر توراه:

کتاب برشیت-آفرینش
کتاب شموت-خروج
کتاب وییقرا-لاویان
کتاب بمیدبار-اعداد
کتاب دواریم-تثنیه

  

 

 

Back Up 

 

 

 

 

استفاده از مطالب اين سايت تنها با ذكر منبع (بصورت لینک مستقیم) بلامانع است.
.Using the materials of this site with mentioning the reference is free

این صفحه بطور هوشمند خود را با نمایشگرهای موبایل و تبلت نیز منطبق می‌کند
لطفا در صورت اشکال، به مسئولین فنی ما اطلاع دهید