انجمن کلیمیان تهران
   

دواریم، پاراشای شُوفْطيم-فصل هجدهم

   

 

 

 

شُوفْطیم-فصل هجدهم

1.      كُوهِن (کاهن)‌های (سبط) لِوی- تمام سبط لِوی با ییسرائل (اسرائیل) سهم و زمین زراعی نخواهند داشت. آنچه از بعضی قربانی‌هایی كه طعمهی آتش (قربانگاه) خداوند می‌شود باقی می‌ماند و سهم او (یعنی سهم خداوند) را خواهند خورد.

2.      در میان برادرانش (سایر اسباط)، زمین زراعی نخواهد داشت. همانگونه كه خداوند به او گفته است آنچه كه مختص خداوند است سهم او می‌باشد.

3.      مقرری كُوهِن(کاهن)‌ها از طرف قوم یعنی از طرف ذبح‌كنندگان گاو یا بره از این قرار خواهد بود. دست و گونه‌ها و شكمبه را به كُوهِن بدهند[1].

4.      اولین (محصول) غله، شیره و چربی خود و (حاصل) اولین پشم‌چینی گوسفندت را به او بده.

5.      چونكه خداوند خالق تو، از میان همه‌ی سبط‌هایت او را انتخاب كرده است تا او و پسرانش ایستاده تمام عمر به‌نام خداوند خدمت كنند.

6.      و هرگاه (كُوهِنی (کاهنی) از سبط) لِوی از یكی از قلمروهایت یعنی از هر محل ییسرائل (اسرائیل) ‌نشین كه وی در آن زندگی می‌كند (بی‌نوبت) بیاید، و به‌خاطر علاقه‌ی كاملش به آن مكانی كه خداوند انتخاب می‌كند آمده باشد ...

7.      و مانند تمام برادران (سبط) لِوی كه آنجا به حضور خداوند ایستاده‌اند، به نام خداوند خالق خود خدمت كنند...

8.      غیر از مستمری[2] تعیین شده‌ی اجدادی  (از دیگر قربانی‌ها) به‌طور مساوی بخورند.

9.      موقعی‌كه تو به سرزمینی كه خداوند خالقت به تو می‌دهد وارد شوی، یاد نگیر مانند آن قوم‌ها كارهای ناپسند انجام دهی.

10.  بین تو، كسی كه پسر یا دخترش را در آتش نابود كند، شعبده‌باز، غیبگو، فالگیر و جادوگر نباشد ...

11.  و افسون‌كننده(ی گزندگان) و احضاركننده‌ی روح و ساحر و كسی كه از مردگان پرسش كند.

12.  زیرا هر كه عامل این كارهاست، در نظر خداوند ناپسند می‌باشد و به‌خاطر همین كارهای زشت (آنها)، خداوند خالقت آنها را از جلو تو می‌راند.

13.  در برابر خداوند  خالقت ساده و بی‌ریا باش.

14.  زیرا این قوم‌هایی كه تو آنها را بیرون می‌كنی، به غیبگویان و شعبده‌بازان گوش می‌دادند و خداوند خالقت به تو چنین اجازه‌ای نداده است.

15.  خداوند خالقت از میان تو یعنی از برادران (یهودی) تو مانند من برای تو پیغمبر مبعوث خواهد كرد. به او گوش بدهید.

16.  آنچه كه در روز اجتماع در حُورِو از خداوند خالقت تقاضا نموده گفتی (این بود): «بار دیگر صدای خداوند خالق خود را نشنوم و این آتش بزرگ را نبینم تا نمیرم» ...

17.  خداوند به من گفت، آنچه گفتند خوب بود.

18.  برای آنها از میان برادران (یهودی)شان مانند تو پیغمبر مبعوث خواهم كرد و سخنانم را در دهانش خواهم گذاشت، تا آنچه را به او فرمان می‌دهم به آنها بگوید.

19.  چنین مقرر است كه اگر كسی از سخنانی كه او به نام من بگوید اطاعت نكند من از او بازخواست خواهم كرد.

20.  اما آن پیغمبری كه قصد بد كند و سخنی را كه من برای گفتن به او فرمان ندادم به‌نام من، و یا به‌نام دیگر معبودان بگوید، كشته شود.

21.  اگر در قلب خود بگویید: چگونه تشخیص دهیم كه خداوند این سخن را نگفته است؟

22.  آنچه آن پیغمبر به نام خداوند بگوید و آن موضوع رخ ندهد و یا واقع نشود، موضوعی است كه خداوند آن را نگفته است، آن پیغمبر از روی قصد بد سخن گفته است. از او نهراس.


 

[1]  به فصل 18 از كتاب بَمیدبار (اعداد) مراجعه شود.

[2]  منظور از مستمری‌های اجدادی این است: در عهد شَموئِل و داوید خدمت در بِت‌همیقداش (معبد مقدس) بین كُوهِن(کاهن)‌ها تقسیم شد و هر گروهی فقط به نوبت مشغول خدمت می‌شد و مستقلاً از قربانی‌های آن نوبت سهم می‌برد. ولی در عیدهای سه‌گانه كه زائرین، قربانی‌های زیادی تقدیم می‌داشتند هر كُوهِنی هم می‌توانست بی‌نوبت به خدمت بیاید.

در این صورت فقط تمام هدایا و قربانی‌های زائرین به‌طور مساوی بین همه كُوهِن‌هایی‌كه مشغول خدمت بودند تقسیم می‌گردید.

 

Back • Next


دیگر فصلهای این کتاب:

دواریم، پاراشای دِواريم-فصل اول
دِواريم،پاراشای وائِتحَنَن-فصل دوم
دِواريم،پاراشاي وائِتحَنَن-فصل سوم
دواریم، پاراشاي وائِتحَنَن-فصل چهارم
دواریم، پاراشای وائِتحَنَن-فصل پنجم
دواریم، پاراشای وائِتحَنَن-فصل ششم
دواریم، پاراشای عقِو-فصل هفتم
دواریم، پاراشای عِقِو-فصل هشتم
دواریم، پاراشای عِقِو-فصل نهم
دواریم، پاراشای عِقِو-فصل دهم
دواریم، پاراشای رِئِه-فصل يازدهم
دواریم، پاراشای رِئِه-فصل دوازدهم
دواریم، پاراشای رِئه-فصل سيزدهم
دواریم، پاراشای رِئه-فصل چهاردهم
دواریم، پاراشای رِئه-فصل پانزدهم
دواریم، پاراشای شوفطیم-فصل شانزدهم
دواریم، پاراشای شُوفْطيم-فصل هفدهم
دواریم، پاراشای شُوفْطيم-فصل هجدهم
دواریم، پاراشای شُوفْطيم-فصل نوزدهم
دواریم، پاراشای شُوفْطيم-فصل بيستم
دواریم، پاراشای کی تصه-فصل بيست و يكم
دواریم، پاراشای كي‌تِصِه-فصل بيست و دوم
دواریم، پاراشای كي‌تِصِه-فصل بيست و سوم
دواریم، پاراشای كي‌تِصِه-فصل بيست و چهارم
دواریم، پاراشای كي‌تِصِه-فصل بيست و پنجم
دواریم، پاراشای كي‌تاوُو-فصل بيست و ششم
دواریم، پاراشای كي‌تاوُو-فصل بيست و هفتم
دواریم، پاراشای كي‌تاوُو-فصل بيست و هشتم
دواریم، پاراشای نیصاویم-فصل بيست و نهم
دواریم، پاراشای نيصاويم-فصل سي‌ام
دواریم، پاراشاي وَيِلِخ-فصل سي و يكم
دواریم، پاراشای هَئَزينو-فصل سي و دوم
دواریم، پاراشاي وِزُوت هَبِراخا-فصل سي و سوم
دواریم، پاراشای وِزُوت‌هَبِراخا-فصل سي و چهارم

 

پنج سفر توراه:

کتاب برشیت-آفرینش
کتاب شموت-خروج
کتاب وییقرا-لاویان
کتاب بمیدبار-اعداد
کتاب دواریم-تثنیه

  

 

 

Back Up Next 

 

 

 

 

استفاده از مطالب اين سايت تنها با ذكر منبع (بصورت لینک مستقیم) بلامانع است.
.Using the materials of this site with mentioning the reference is free

این صفحه بطور هوشمند خود را با نمایشگرهای موبایل و تبلت نیز منطبق می‌کند
لطفا در صورت اشکال، به مسئولین فنی ما اطلاع دهید