انجمن کلیمیان تهران
   

دواریم، پاراشای كي‌تاوُو-فصل بيست و هفتم

   

 

 

 

كی‌تاوُو-فصل بیست و هفتم

1.      مُشه (موسی) و محترمین ییسرائل (اسرائیل) به جماعت چنین سفارش كردند. تمام این فرمان‌ها را كه امروز من به شما می‌دهم، رعایت كنید.

2.      چنین مقرر است كه در روزی كه از یردِن به طرف آن سرزمینی كه خداوند خالقت به تو می‌دهد بگذرید سنگ‌های بزرگی برای خود برپا داشته و آنها را با گچ سفید كنی.

3.      پس از گذشتنت، تمام دستورات این توراه را بر آنها بنویس برای اینكه همانگونه كه خداوند خالق پدرانت به تو سخن گفت به آن سرزمینی كه خداوند خالقت به تو می‌دهد به زمینی كه در آن شیر و شهد جاری است، وارد شوی ...

4.      چنین مقرر است كه پس از عبورتان از یردِن این سنگ‌ها را كه من امروز به شما فرمان می‌دهم در كوه عِوال برپا نموده و آن را با گچ سفید كنی.

5.      آنجا برای خداوند خالقت قربانگاهی بساز. قربانگاه سنگی باشد. بر آنها ابزار آهنی به كار نبر.

6.      قربانگاه خداوند خالقت را از سنگ‌های سالم بساز. قربانی‌های سوختنی را روی آن به خداوند خالقت تقدیم بدار.

7.      قربانی‌های سلامت ذبح نموده در آنجا بخور و در حضور خداوند خالقت شادمانی كن.

8.      روی این سنگ‌ها تمام دستورات این توراه را خوب و واضح بنویس.

9.      مُشه (موسی) و كُوهِن (کاهن)‌ها از سبط لِوی به تمام ییسرائل (اسرائیل) اعلام داشته گفتند: ای ییسرائل ساكت باش و گوش بده، امروز قوم خداوند خالقت شدی.

10.  پس سخن خداوند خالقت را اطاعت كن و فرمان‌ها و قانون‌هایش را كه من امروز به تو می‌دهم انجام بده.

11.  در آن روز مُشه (موسی) به قوم چنین فرمان داد.

12.  موقعی كه از یردِن عبور كردید اینها شیمعُون، لِوی، یهودا، ییساخار، و یوسف و بینیامین برای دعا كردن آن قوم كنار كوه گِریزیم بایستند.

13.  و اینها: رِئووِن، گاد، آشِر، زِوُولون، دان و نفتالی برای نفرین كنار كوه عِوال بایستند.

14.  لِوی‌ها صدایشان را بلند كرده خطاب به هر فرد ییسرائل (اسرائیل) با صدای بلند اعلام دارند:

15.  لعنت بر، آن كسی كه بت تراشیده شده و ریخته شده و ساخت دست استاد فن كه برای خداوند ناپسند است بسازد و (آن را) در محل نهانی قرار دهد و تمام قوم صدای خود را بلند كرده بگویند آمین.

16.  لعنت بر كسی كه پدر و مادرش را سبك كند و تمام قوم بگوید آمین.

17.  لعنت بر كسی كه به مرز همنوعش تجاوز كند و تمام قوم بگوید آمین.

18.  لعنت بر كسی كه  كور (ی یا فرد بی‌اطلاع) ی را در راه گمراه كند و تمام قوم بگویند آمین.

19.  لعنت بر كسی‌كه حق غریب، یتیم و بیوه‌زن را پایمال كند و تمام قوم بگوید آمین.

20.  لعنت بر كسی كه (حتی بعد از درگذشتن پدر) با زن پدرش[1] همخوابی كند چونكه ناموس پدرش را بیحرمت كرده است و تمام قوم بگوید آمین.

21.  لعنت بر كسی كه با هر چارپایی همخوابی كند و تمام قوم بگوید آمین.

22.  لعنت بر كسی كه با خواهرش: دختر پدر (حتی بعد از درگذشتن پدر) یا دختر مادر (حتی بعد از درگذشتن مادر) همخوابی بكند و تمام قوم بگوید آمین.

23.  لعنت بر كسی كه (حتی بعد از فوت پدرزن) با مادرزنش همخوابی كند و تمام قوم بگوید آمین.

24.  لعنت بر كسی كه همنوع خود را پنهانی بكشد و تمام قوم بگوید آمین.

25.  لعنت بر كسی كه رشوه بگیرد تا شخص بیگناهی را بكشد و تمام قوم بگوید آمین.

لعنت بر كسی كه به دستورات این توراه اعتبار نبخشد و در نتیجه از اجرای آن سر باز زند و تمام قوم بگوید آمین.

 

[1] منع ازدواج با محارم و یا همخوابی با آنها در كتاب وَییقْرا (لاویان) فصل 18 آیه 9 آمده است.

 

Back • Next


دیگر فصلهای این کتاب:

دواریم، پاراشای دِواريم-فصل اول
دِواريم،پاراشای وائِتحَنَن-فصل دوم
دِواريم،پاراشاي وائِتحَنَن-فصل سوم
دواریم، پاراشاي وائِتحَنَن-فصل چهارم
دواریم، پاراشای وائِتحَنَن-فصل پنجم
دواریم، پاراشای وائِتحَنَن-فصل ششم
دواریم، پاراشای عقِو-فصل هفتم
دواریم، پاراشای عِقِو-فصل هشتم
دواریم، پاراشای عِقِو-فصل نهم
دواریم، پاراشای عِقِو-فصل دهم
دواریم، پاراشای رِئِه-فصل يازدهم
دواریم، پاراشای رِئِه-فصل دوازدهم
دواریم، پاراشای رِئه-فصل سيزدهم
دواریم، پاراشای رِئه-فصل چهاردهم
دواریم، پاراشای رِئه-فصل پانزدهم
دواریم، پاراشای شوفطیم-فصل شانزدهم
دواریم، پاراشای شُوفْطيم-فصل هفدهم
دواریم، پاراشای شُوفْطيم-فصل هجدهم
دواریم، پاراشای شُوفْطيم-فصل نوزدهم
دواریم، پاراشای شُوفْطيم-فصل بيستم
دواریم، پاراشای کی تصه-فصل بيست و يكم
دواریم، پاراشای كي‌تِصِه-فصل بيست و دوم
دواریم، پاراشای كي‌تِصِه-فصل بيست و سوم
دواریم، پاراشای كي‌تِصِه-فصل بيست و چهارم
دواریم، پاراشای كي‌تِصِه-فصل بيست و پنجم
دواریم، پاراشای كي‌تاوُو-فصل بيست و ششم
دواریم، پاراشای كي‌تاوُو-فصل بيست و هفتم
دواریم، پاراشای كي‌تاوُو-فصل بيست و هشتم
دواریم، پاراشای نیصاویم-فصل بيست و نهم
دواریم، پاراشای نيصاويم-فصل سي‌ام
دواریم، پاراشاي وَيِلِخ-فصل سي و يكم
دواریم، پاراشای هَئَزينو-فصل سي و دوم
دواریم، پاراشاي وِزُوت هَبِراخا-فصل سي و سوم
دواریم، پاراشای وِزُوت‌هَبِراخا-فصل سي و چهارم

 

پنج سفر توراه:

کتاب برشیت-آفرینش
کتاب شموت-خروج
کتاب وییقرا-لاویان
کتاب بمیدبار-اعداد
کتاب دواریم-تثنیه

  

 

 

Back Up Next 

 

 

 

 

استفاده از مطالب اين سايت تنها با ذكر منبع (بصورت لینک مستقیم) بلامانع است.
.Using the materials of this site with mentioning the reference is free

این صفحه بطور هوشمند خود را با نمایشگرهای موبایل و تبلت نیز منطبق می‌کند
لطفا در صورت اشکال، به مسئولین فنی ما اطلاع دهید