انجمن کلیمیان تهران
   

دواریم، پاراشای شُوفْطيم-فصل نوزدهم

   

 

 

 

شُوفْطیم-فصل نوزدهم

1.      هنگامی‌كه خداوند خالقت آن قوم‌ها را نابود كرد تا آنكه خداوند خالقت سرزمینشان را به‌تو بدهد كه وارث آنها گشته در شهرها و خانههای ایشان ساكن شوی...

2.      در میان سرزمینی كه خداوند خالقت برای وارث شدنش به‌تو می‌دهد، سه شهر برای خود جدا كن.

3.      جاده‌سازی نما و حدود سرزمین خود را كه خداوند خالقت به تو به ملكیت  می‌دهد سه قسمت كن تا هر قاتلی به آنجا بگریزد.

4.      و دستور قاتلی كه به آنجا بگریزد تا زنده بماند این است: كسی كه همنوع خود را ندانسته بكشد و با وی دشمنی قبلی نداشته باشد ...

5.      و كسی كه با همنوعش برای بریدن درختان به جنگل برود و دستش با تبر برای قطع درخت فرود آید و آهن آن تبر از چوب (دسته‌ی چوبی) جدا شده و به همنوعش اصابت كند و (همنوعش) بمیرد، به یكی از این شهرها گریخته زنده بماند.

6.      مبادا وَلی خون كه قلبش در هیجان است قاتل را تعقیب كند، و نظر به اینكه راه زیاد است، به او برسد و او را بكشد. (در صورتی‌كه) وی مستوجب مرگ نیست زیرا از قبل دشمن او (یعنی مقتول) نبوده است.

7.      به این سبب است كه من چنین فرمان می‌دهم «سه شهر برای خود جدا كن».

8.      اگر خداوند خالقت همانگونه كه به پدرانت سوگند یاد كرده است حدودت را توسعه دهد و تمام سرزمینی را كه گفته است به پدرانت می‌بخشد به تو بدهد.

9.      برای این است كه تمامی این فرمانی را كه من امروز به تو دستور می‌دهم رعایت كرده و آن را اجرا كنی و خداوند خالق خود را دوست داشته باشی و تمام عمر در راه او گام برداری. پس سه شهر (دیگر) به این سه (شهر) اضافه كن.

10.  تا در میان سرزمینت كه خداوند خالقت به ملكیت به تو می‌دهد خون ناحق ریخته نشود (وگرنه) مسئول قتل‌ها تو خواهی بود.

11.  و هرگاه شخصی دشمن همنوعش بوده و در كمین او بنشیند و علیه او قیام كرده، او را بزند كه بمیرد و به یكی از این شهرها بگریزد ...

12.  داوران شهرش فرستاده او را از آنجا بیاورند و به‌دست وَلی خون تسلیم نمایند تا كشته شود.

13.  از وی صرف‌نظر نكن و گناه آن خون ناحق را از ییسرائل (اسرائیل) دور نما تا وضعت خوب بماند.

14.  در سرزمینی كه خداوند خالقت آن را برای ارث بردن به تو می‌دهد از سهمی كه (از زمین) خواهی برد، به مرز همنوعت كه پیشینیان تعیین كردند تجاوز  نكن.

15.  گواهی یك نفر در مورد هر گناه و خبط و خطایی كه كسی مرتكب شده باشد قوت قانونی نخواهد داشت. طبق گواهی دو یا سه نفر (به بالا) موضوع ثابت خواهد ماند.

16.  هرگاه گواه ظالمی بر كسی قیام نماید كه علیه وی شهادت دروغ بدهد ...

17.  آن دو نفری كه دعوا مربوط به آنهاست در حضور خداوند در حضور كُوهِن (کاهن)ها و داورانی‌كه در آن روزگار باشند بایستند.

18.  آن داوران خوب جویا شوند اگر آن گواه، گواه دروغگو باشد و درباره‌ی برادرش به دروغ گواهی داده باشد ...

19.  همانطوری‌كه او قصد كرد با برادرش عمل نماید با او عمل نمایید و آن فساد را از میان خود نابود كن.

20.  تا بقیه‌ی (اشخاص) بشنوند و ترس داشته باشند و بار دیگر در میان شما چنین كار بدی را مرتكب نشوند.

از وی صرفنظر نكن. جان در مقابل جان، چشم در مقابل چشم، دندان در مقابل دندان، دست در مقابل دست، پا در مقابل پا[1].

 

[1]  به زیرنویس 6 مربوط به آیه‌های 23 الی 25 فصل 21 كتاب شِمُوت (خروج) مراجعه شود.

 

Back • Next


دیگر فصلهای این کتاب:

دواریم، پاراشای دِواريم-فصل اول
دِواريم،پاراشای وائِتحَنَن-فصل دوم
دِواريم،پاراشاي وائِتحَنَن-فصل سوم
دواریم، پاراشاي وائِتحَنَن-فصل چهارم
دواریم، پاراشای وائِتحَنَن-فصل پنجم
دواریم، پاراشای وائِتحَنَن-فصل ششم
دواریم، پاراشای عقِو-فصل هفتم
دواریم، پاراشای عِقِو-فصل هشتم
دواریم، پاراشای عِقِو-فصل نهم
دواریم، پاراشای عِقِو-فصل دهم
دواریم، پاراشای رِئِه-فصل يازدهم
دواریم، پاراشای رِئِه-فصل دوازدهم
دواریم، پاراشای رِئه-فصل سيزدهم
دواریم، پاراشای رِئه-فصل چهاردهم
دواریم، پاراشای رِئه-فصل پانزدهم
دواریم، پاراشای شوفطیم-فصل شانزدهم
دواریم، پاراشای شُوفْطيم-فصل هفدهم
دواریم، پاراشای شُوفْطيم-فصل هجدهم
دواریم، پاراشای شُوفْطيم-فصل نوزدهم
دواریم، پاراشای شُوفْطيم-فصل بيستم
دواریم، پاراشای کی تصه-فصل بيست و يكم
دواریم، پاراشای كي‌تِصِه-فصل بيست و دوم
دواریم، پاراشای كي‌تِصِه-فصل بيست و سوم
دواریم، پاراشای كي‌تِصِه-فصل بيست و چهارم
دواریم، پاراشای كي‌تِصِه-فصل بيست و پنجم
دواریم، پاراشای كي‌تاوُو-فصل بيست و ششم
دواریم، پاراشای كي‌تاوُو-فصل بيست و هفتم
دواریم، پاراشای كي‌تاوُو-فصل بيست و هشتم
دواریم، پاراشای نیصاویم-فصل بيست و نهم
دواریم، پاراشای نيصاويم-فصل سي‌ام
دواریم، پاراشاي وَيِلِخ-فصل سي و يكم
دواریم، پاراشای هَئَزينو-فصل سي و دوم
دواریم، پاراشاي وِزُوت هَبِراخا-فصل سي و سوم
دواریم، پاراشای وِزُوت‌هَبِراخا-فصل سي و چهارم

 

پنج سفر توراه:

کتاب برشیت-آفرینش
کتاب شموت-خروج
کتاب وییقرا-لاویان
کتاب بمیدبار-اعداد
کتاب دواریم-تثنیه

  

 

 

Back Up Next 

 

 

 

 

استفاده از مطالب اين سايت تنها با ذكر منبع (بصورت لینک مستقیم) بلامانع است.
.Using the materials of this site with mentioning the reference is free

این صفحه بطور هوشمند خود را با نمایشگرهای موبایل و تبلت نیز منطبق می‌کند
لطفا در صورت اشکال، به مسئولین فنی ما اطلاع دهید