انجمن کلیمیان تهران
   

دواریم، پاراشای كي‌تِصِه-فصل بيست و پنجم

   

 

 

 

كی‌تِصِه-فصل بیست و پنجم

1.      هرگاه بین اشخاص مرافعه‌ای باشد و برای محاكمه بیایند و دادرسان آنها را داوری كنند كسی را كه حق دارد محق بشناسد و ظالم را محكوم نمایند.

2.      چنین مقرر است كه اگر آن ظالم مستحق تازیانه خوردن باشد آن داور او را بخواباند و در حضور خود او را به میزان شرارتش، با شماره تازیانه بزنند.

3.      او را (تا) چهل تازیانه بزند، اضافه نكند. مبادا بر این تعداد افزوده او را تازیانه‌ی بیشتری بزند و برادرت در نظرت خوار شود.

4.      دهان گاو را در موقع خرمن كوبیش نبند.

5.      اگر برادرانی با هم معاصر باشند و یكی از آنها بمیرد كه فرزندی نداشته باشد، (و زنش هم باردار نباشد) زن آن مرده (از این خانواده) خارج نشود كه همسر (مرد) غریبی گردد. برادر شوهرش با او ازدواج نموده او را برای خود به همسری بگیرد و وظیفه‌ی برادرشوهری را كه برادرش مرده است، نسبت به وی به جا آورد.[1]

6.      چنین مقرر است، آن نخست‌زاده‌ای كه بزاید بنام برادر درگذشته باقی‌بماند و نام (برادر)ش از ییسرائل (اسرائیل) محو نگردد.

7.      و اگر آن مرد نخواهد زن برادرش را بگیرد، زن برادرش به دادگاه نزد محترمین رفته بگوید: برادرشوهرم از احیای نام برادرش در ییسرائل (اسرائیل) خودداری می‌كند، نمی‌خواهد وظیفه‌ی برادرشوهری را كه برادرش مرده است نسبت به من به جا آورد.

8.      محترمین شهرش او را دعوت كرده با او صحبت كنند. ولی اگر (آن مرد باز هم) اصرار نموده بگوید نمی‌خواهم او را بگیرم...

9.      زن برادرش در حضور محترمین، به او نزدیك شده و كفش او را از پایش درآورد و پیش وی (بر زمین) تف بیندازد و اعلام داشته بگوید: با مردی‌كه خاندان برادرش را احیا نكند چنین عمل می‌‌شود.

10.  و در ییسرائل (اسرائیل) نامش (نام برادر شوهر) «خانواده‌ی كفش كنده» گذاشته شود.

11.  هرگاه مردانی با هم یعنی یكی با دیگری گلاویز شوند و همسر یكی، برای نجات شوهر خود از دست كسی كه او را می‌زند، پیش‌رفته دست خود را دراز كند و شرمگاه[2] دیگری را بگیرد...

12.  دست او را از مچ قطع كن، از او صرفنظر نكن.

13.  در كیسه‌ی خود دو نوع وزنه‌ی بزرگ و كوچك (یعنی سنگین و سبك برای تقلب) نداشته باش.

14.  در نزد خود دو نوع ایفا (پیمانه) بزرگ و كوچك (زیاد و كم برای تقلب)، نداشته باش.

15.  وزنه‌ی كامل و درست داشته باش، ایفای (پیمانه‌ی) تمام و درست داشته باش تا اینكه روی آن زمینی كه خداوند خالقت به تو می‌دهد عمرت دراز شود.

16.  زیرا هر شخص بی‌انصافی یعنی هركسی كه این كارها را می‌كند، مورد تنفر خداوند خالقت است.

17.  آنچه را كه عَمالِق موقع بیرون آمدنتان از مصر در راه با تو كرد به یاد داشته باش.

18.  در حالی‌كه تو خسته و كوفته بودی، در راه با تو مواجه شد. از پشت سرت تمام واماندگان را كه عقب تو بودند از بین برد و از خداوند ترس نداشت.

پس چنین مقرر است، در سرزمینی كه خداوند خالقت برای ارث بردن آن به ملكیت به تو می‌دهد هنگامی‌كه خداوندت از تمام دشمنان اطراف به تو آرامش بخشید، خاطره‌ی عَمالِق را از زیر آسمان محو كن. فراموش ننمایی.

 

[1] اگر مردی فوت كند كه از او فرزندی باقی نمانده باشد بجاست برادر آن مرد با زن برادر متوفی ازدواج كند تا نام برادرش از بین نرود و در صورتی‌كه برادر شوهر نخواهد یا عملاً نتواند نام برادرش را زنده كند دادگاه او را راهنمایی می‌كند كه وی را به همسری بگیرد یا نه.

[2] مفسرین گفته‌اند: این عمل زن نوعی بی‌عفتی است و مستوجب مجازات می‌باشد. علاوه بر این ممكن است برای مرد ایجاد خطراتی هم بنماید و صدماتی جبران‌ناپذیر وارد كند. در این صورت مجازات خواهد شد ولی در صورتی‌كه صدمه‌ای وارد نگردد زن محكوم به پرداخت جریمه خواهد شد.

 

Back • Next


دیگر فصلهای این کتاب:

دواریم، پاراشای دِواريم-فصل اول
دِواريم،پاراشای وائِتحَنَن-فصل دوم
دِواريم،پاراشاي وائِتحَنَن-فصل سوم
دواریم، پاراشاي وائِتحَنَن-فصل چهارم
دواریم، پاراشای وائِتحَنَن-فصل پنجم
دواریم، پاراشای وائِتحَنَن-فصل ششم
دواریم، پاراشای عقِو-فصل هفتم
دواریم، پاراشای عِقِو-فصل هشتم
دواریم، پاراشای عِقِو-فصل نهم
دواریم، پاراشای عِقِو-فصل دهم
دواریم، پاراشای رِئِه-فصل يازدهم
دواریم، پاراشای رِئِه-فصل دوازدهم
دواریم، پاراشای رِئه-فصل سيزدهم
دواریم، پاراشای رِئه-فصل چهاردهم
دواریم، پاراشای رِئه-فصل پانزدهم
دواریم، پاراشای شوفطیم-فصل شانزدهم
دواریم، پاراشای شُوفْطيم-فصل هفدهم
دواریم، پاراشای شُوفْطيم-فصل هجدهم
دواریم، پاراشای شُوفْطيم-فصل نوزدهم
دواریم، پاراشای شُوفْطيم-فصل بيستم
دواریم، پاراشای کی تصه-فصل بيست و يكم
دواریم، پاراشای كي‌تِصِه-فصل بيست و دوم
دواریم، پاراشای كي‌تِصِه-فصل بيست و سوم
دواریم، پاراشای كي‌تِصِه-فصل بيست و چهارم
دواریم، پاراشای كي‌تِصِه-فصل بيست و پنجم
دواریم، پاراشای كي‌تاوُو-فصل بيست و ششم
دواریم، پاراشای كي‌تاوُو-فصل بيست و هفتم
دواریم، پاراشای كي‌تاوُو-فصل بيست و هشتم
دواریم، پاراشای نیصاویم-فصل بيست و نهم
دواریم، پاراشای نيصاويم-فصل سي‌ام
دواریم، پاراشاي وَيِلِخ-فصل سي و يكم
دواریم، پاراشای هَئَزينو-فصل سي و دوم
دواریم، پاراشاي وِزُوت هَبِراخا-فصل سي و سوم
دواریم، پاراشای وِزُوت‌هَبِراخا-فصل سي و چهارم

 

پنج سفر توراه:

کتاب برشیت-آفرینش
کتاب شموت-خروج
کتاب وییقرا-لاویان
کتاب بمیدبار-اعداد
کتاب دواریم-تثنیه

  

 

 

Back Up Next 

 

 

 

 

استفاده از مطالب اين سايت تنها با ذكر منبع (بصورت لینک مستقیم) بلامانع است.
.Using the materials of this site with mentioning the reference is free

این صفحه بطور هوشمند خود را با نمایشگرهای موبایل و تبلت نیز منطبق می‌کند
لطفا در صورت اشکال، به مسئولین فنی ما اطلاع دهید