انجمن کلیمیان تهران
   

دواریم، پاراشای كي‌تِصِه-فصل بيست و چهارم

   

 

 

 

كی‌تِصِه-فصل بیست و چهارم

1.      هرگاه مردی زنی بگیرد و با او ازدواج كند چنین مقرر است، اگر چیز ناپسندی در او بیابد و در نظرش پسندیده نیاید و برایش طلاق‌نامه‌ای نوشته به دستش بدهد و از خانه‌ی خود بیرونش كند ...

2.      و (آن زن) از خانه‌ی او بیرون آمده و برود همسر مرد دیگری شود ...

3.      شوهر اخیر هم از او متنفر شده و (او هم) برایش طلاق‌نامه‌ای بنویسد و به دستش بدهد و او را از خانه‌ی خود روانه كند، یا شوهر اخیر كه او را به زنی گرفته است بمیرد؛

4.      (در این صورت) شوهر اولیش كه او را طلاق داده بود نمی‌تواند پس از آنكه (آن زن) قانوناً (نسبت به وی) ناپاك به‌حساب آمده است برگشته او را بگیرد كه (دوباره) همسر وی شود. زیرا در حضور خداوند كار ناپسندی است.[1] (خطاب به دادگاه) پس باعث آلودگی آن سرزمینی که خداوند خالقت به تو به ارث میدهد نشو.

5.      هرگاه مردی همسر جدیدی گرفت به سربازی نرود و هیچ‌كاری (از امور ارتش) به عهده‌ی وی گذاشته نشود. یكسال به‌خاطر خانواده‌‌اش آزاد باشد تا همسری را كه گرفته است شاد كند.

6.      (كسی) آسیاب دستی یا سنگ روئی آسیاب را به گرو نگیرد، زیرا وسیله‌ی زندگی را به گرو می‌گیرد.

7.      هرگاه شخصی یافت شود كه یكی از برادرانش یعنی از فرزندان ییسرائل (اسرائیل) را بدزدد، به وی ظلم نموده او را بفروشد، آن دزد كشته شود. پس آن فساد را از میان خود نابود كن.

8.      درباره‌ی آسیب برص مواظب باش كه (دستورات) آن را زیاد رعایت كرده عمل كنی. همانگونه كه به كُوهِن (کاهن)‌های از سبط لِوی دستور دادم، هر آنچه به شما راهنمایی كنند رعایت نموده عمل كنید.

9.      آنچه را که خداوند خالقت موقع بیرون آمدنت از مصر، بین راه با میریام عمل كرد به یاد داشته باش.

10.  هرگاه به همنوعت چیزی وام دادی برای گرفتن گروی آن به خانه‌ی وی داخل نشو.

11.  بیرون بایست تا آن شخصی كه تو به او وام می‌دهی گروی را نزد تو بیرون بیاورد.

12.  و اگر او شخص فقیری است تا زمانی‌كه گروی او نزد توست آرام نگیر.

13.  حتماً موقعی كه آفتاب غروب می‌كند آن گروی را به او بازگردان تا در پوشش خود بخوابد و تو را دعا كند و (این عمل) در پیشگاه خداوند خالقت برای تو نیكوكاری به شمار آید.

14.  به مزدور فقیر و مسكین، از برادرانت یا از غریبی كه در سرزمینت یعنی در قلمرواَت (باشد) اجحاف نكن.

15.  در همان روز قبل از غروب آفتاب مزدش را بده زیرا فقیر است و جانش به آن بستگی دارد. تا علیه تو نزد خداوند فریاد برنیاورد مبادا برای تو خطایی محسوب شود.[2]

16.  پدران به موجب (گواهی) فرزندان كشته نشوند و فرزندان به موجب (گواهی) پدران به قتل نرسند. هركدام به‌خاطر خطای خویش كشته شود.

17.  حق غریب یا یتیم را پایمال نكن. لباس بیوه‌زن را گرو نگیر.

18.  و به یاد داشته باش كه در مصر غلام بودی و خداوند خالقت تو را از آنجا بازخرید نمود. به این جهت من به تو فرمان می‌دهم كه این كار را بكنی.

19.  هرگاه حاصل خود را در صحرایت درو كنی و دسته‌ای از خوشه‌ها را فراموش نمایی برنگرد كه آن را برداری. برای غریب، یتیم و بیوه‌زن بماند. تا اینكه خداوند خالقت تو را در تمام كسب و كارت بركت دهد.

20.  هرگاه درخت زیتون (و هرگونه محصول روغن‌دار) خود را تكاندی (آن را) به كلی عاری از میوه نكن، برای غریب، یتیم و بیوه‌زن بماند.

21.  هرگاه تاكستان خود را میوه‌چینی كردی، خوشه‌های كم‌دانه را كه جا گذاشتی نچین. برای غریب، یتیم و بیوه‌زن بماند.

به یاد داشته باش كه در سرزمین مصر غلام بودی بدین جهت من به تو فرمان می‌دهم این كار را بكنی.

 

[1] علمای یهود از این آیه‌ها چنین نتیجه گرفته‌اند كه ممكن است دو مرد از این راه اقدام به مبادلهی زنان خود كنند كه كاری است ناپسند و این دستور برای جلوگیری از آن عمل ناپسند صادر شده است.

[2] این در موردی است كه كارگر شب كار باشد در مورد كارگر روزكار به كتاب وییقرا فصل 19 آیه 13 مراجعه شود.

 

Back • Next


دیگر فصلهای این کتاب:

دواریم، پاراشای دِواريم-فصل اول
دِواريم،پاراشای وائِتحَنَن-فصل دوم
دِواريم،پاراشاي وائِتحَنَن-فصل سوم
دواریم، پاراشاي وائِتحَنَن-فصل چهارم
دواریم، پاراشای وائِتحَنَن-فصل پنجم
دواریم، پاراشای وائِتحَنَن-فصل ششم
دواریم، پاراشای عقِو-فصل هفتم
دواریم، پاراشای عِقِو-فصل هشتم
دواریم، پاراشای عِقِو-فصل نهم
دواریم، پاراشای عِقِو-فصل دهم
دواریم، پاراشای رِئِه-فصل يازدهم
دواریم، پاراشای رِئِه-فصل دوازدهم
دواریم، پاراشای رِئه-فصل سيزدهم
دواریم، پاراشای رِئه-فصل چهاردهم
دواریم، پاراشای رِئه-فصل پانزدهم
دواریم، پاراشای شوفطیم-فصل شانزدهم
دواریم، پاراشای شُوفْطيم-فصل هفدهم
دواریم، پاراشای شُوفْطيم-فصل هجدهم
دواریم، پاراشای شُوفْطيم-فصل نوزدهم
دواریم، پاراشای شُوفْطيم-فصل بيستم
دواریم، پاراشای کی تصه-فصل بيست و يكم
دواریم، پاراشای كي‌تِصِه-فصل بيست و دوم
دواریم، پاراشای كي‌تِصِه-فصل بيست و سوم
دواریم، پاراشای كي‌تِصِه-فصل بيست و چهارم
دواریم، پاراشای كي‌تِصِه-فصل بيست و پنجم
دواریم، پاراشای كي‌تاوُو-فصل بيست و ششم
دواریم، پاراشای كي‌تاوُو-فصل بيست و هفتم
دواریم، پاراشای كي‌تاوُو-فصل بيست و هشتم
دواریم، پاراشای نیصاویم-فصل بيست و نهم
دواریم، پاراشای نيصاويم-فصل سي‌ام
دواریم، پاراشاي وَيِلِخ-فصل سي و يكم
دواریم، پاراشای هَئَزينو-فصل سي و دوم
دواریم، پاراشاي وِزُوت هَبِراخا-فصل سي و سوم
دواریم، پاراشای وِزُوت‌هَبِراخا-فصل سي و چهارم

 

پنج سفر توراه:

کتاب برشیت-آفرینش
کتاب شموت-خروج
کتاب وییقرا-لاویان
کتاب بمیدبار-اعداد
کتاب دواریم-تثنیه

  

 

 

Back Up Next 

 

 

 

 

استفاده از مطالب اين سايت تنها با ذكر منبع (بصورت لینک مستقیم) بلامانع است.
.Using the materials of this site with mentioning the reference is free

این صفحه بطور هوشمند خود را با نمایشگرهای موبایل و تبلت نیز منطبق می‌کند
لطفا در صورت اشکال، به مسئولین فنی ما اطلاع دهید