انجمن کلیمیان تهران
   

شموت- فصل یازدهم

   

 

 

 

بُو-فصل یازدهم

1.      خداوند به مُشه (موسی) گفت: بلای دیگری بر سر پَرعُوه (فرعون) و مصریها میآورم. بعد از آن شما را از این‏جا روانه خواهد كرد. همین‏كه روانه كند حتماً شما را بهطور كامل از این‏جا بیرون خواهد كرد.

2.      اكنون به گوش آن قوم بگو هر مردی و هر زنی از همسایهی خود ظروف نقره و ظروف طلا درخواست كند.

3.      خداوند آن قوم را در نظر مصریها آبرومند ساخت و شخص مُشه (موسی) هم در سرزمین مصر در نظر خادمان پَرعُوه (فرعون) و در نظر آن قوم (مصریها) بسیار بزرگ بود.

4.      مُشه (موسی) (درحالی كه هنوز از نزد پَرعُوه (فرعون) بیرون نرفته بود به پَرعُوه) گفت، خداوند چنین گفته است كه تقریباً نیمههای شب من به میان مصریان میآیم.

5.      هر نخستزادهای در سرزمین مصر از نخستزادهی پَرعُوه (فرعون) كه برتختش نشسته است تا نخستزادهی آن كنیزی كه پشت آسیاب دستی است و هر نخستزادهی چارپایی خواهد مرد.

6.      در تمام سرزمین مصر صدای شیونی بلند برخواهد خاست كه نظیرش نبوده و نظیر آن دیگر نخواهد بود.

7.      هیچ سگی به هیچ‏یك از فرزندان ییسرائل (اسرائیل) چه به انسان و چه به چارپای (آن‏ها) پارس نخواهد كرد برای اینكه بدانید كه خداوند بین مصریها و ییسرائل فرق خواهد گذاشت.

8.      تمام این خادمان تو به سوی من سرازیر خواهند شد به من سجده كرده خواهند گفت: تو و تمام قومی كه تابع تو هستند (از این سرزمین) بیرون روید و بعد از آن بیرون خواهم رفت. پس (مُشه (موسی)) با خشم شدیدی از پیش پَرعُوه (فرعون) بیرون رفت.

9.      خداوند به مُشه (موسی) گفت پَرعُوه (فرعون) به شما گوش نخواهد داد تا اینكه معجزاتم در سرزمین مصر زیاد شود.

10.  و مُشه (موسی) و اَهَرُون (هارون) تمام این معجزهها را در حضور پَرعُوه (فرعون) انجام دادند و خداوند قلب پَرعُوه را سخت كرد و فرزندان ییسرائل (اسرائیل) را از سرزمین خود روانه نكرد.

 

Back • Next


دیگر فصلهای این کتاب:

شموت- فصل اول پاراشای شموت
شموت- فصل دوم
شموت- فصل سوم
شموت- فصل چهارم
شموت- فصل پنجم
شموت- فصل ششم پاراشای وائرا
شموت- فصل هفتم
شموت- فصل هشتم
شموت- فصل نهم
شموت- فصل دهم  پاراشای  بُو
شموت- فصل یازدهم
شموت- فصل دوازدهم
شموت- فصل سیزدهم پاراشای بشلح
شموت- فصل چهاردهم
شموت- فصل پانزدهم
شموت- فصل شانزدهم
شموت- فصل هفدهم
شموت- فصل هجدهم پاراشای ييترُو
شموت- فصل نوزدهم
شموت- فصل بیستم
شموت- فصل بیست و یکم پاراشاي ميشپاطيم
شموت- فصل بیست و دوم
شموت- فصل بیست و سوم
شموت- فصل بیست و چهارم
شموت- فصل بیست و پنجم پاراشاي تِروما
شموت- فصل بیست و ششم
شموت- فصل بیست و هفتم پاراشای تصوه
شموت- فصل بیست و هشتم
شموت- فصل بیست و نهم
شموت- فصل سی پاراشای کی تیسا
شموت- فصل سی و یکم
شموت- فصل سی و دوم
شموت- فصل سی و سوم
شموت- فصل سی و چهارم
شموت- فصل سی و پنجم پاراشاي ویهقِل
شموت- فصل سی و ششم
شموت- فصل سی و هفتم
شموت- فصل سی و هشتم پاراشای بقودی
شموت- فصل سی و نهم
شموت- فصل چهلم

 

پنج سفر توراه:

کتاب برشیت-آفرینش
کتاب شموت-خروج
کتاب وییقرا-لاویان
کتاب بمیدبار-اعداد
کتاب دواریم-تثنیه

  

 

 

Back Up Next 

 

 

 

 

استفاده از مطالب اين سايت تنها با ذكر منبع (بصورت لینک مستقیم) بلامانع است.
.Using the materials of this site with mentioning the reference is free

این صفحه بطور هوشمند خود را با نمایشگرهای موبایل و تبلت نیز منطبق می‌کند
لطفا در صورت اشکال، به مسئولین فنی ما اطلاع دهید