انجمن کلیمیان تهران
   

شموت- فصل بیستم

   

 

 

 

ییترُو-فصل بیستم

1.      خداوند صحبت كرده تمام این سخنان را گفت.

2.      من خداوند، خالق توام كه تو را از سرزمین مصر از خانهی بندگی بیرون آوردم.

3.      در مقابل من معبودان دیگری برای تو وجود نداشته باشد.

4.      هیچ پیكرهای و هیچ تصویری از آنچه در بالای آسمان و در پایین  بر روی زمین و آنچه در آب در زیر زمین باشد برای خود نساز[1].

5.      به آن‏ها سجده نكن و آن‏ها را پرستش ننما چون‏كه من خداوند خالقت قادر غیور، بازخواست كنندة گناه پدران از فرزندان، (فرزند و نوه) از نسل سوم تا چهارم دشمنانم (كه پیرو پدر بدكار خود هستند) میباشم[2].

6.      نیكی كننده به هزاران (نسل) یعنی به دوستان و به كسانیكه فرمانهای ما را مراعات میكنند (كه پیرو پدر نیكوكار خود هستند)[3].

7.      نام خداوند خالقت را بیهوده بر زبان نیاور زیرا كسی كه نام او را بیهوده بر زبان آورد بدون مجازات نخواهد گذاشت.

8.      روز شَبات را به خاطر داشتهباش كه آن را مقدس بداری.

9.      شش روز كار كن و تمام كارت را انجام بده.

10.  و روز هفتم برای خداوند خالقت شَبات است. تو، پسرت، دخترت، غلامت، كنیزت، چارپایت و غریبت كه تَحت اختیار تو هستند، هیچ كاری نكنید.

11.  زیرا خداوند آسمان و زمین و دریا و آنچه را كه در آن‏هاست در شش روز ایجاد كرد و روز هفتم را روز آسایش قرار داد. به همین جهت روز شَبات را بركت داده و آن را مقدس كرد.

12.  پدر و مادرت را احترام بگذار تا این‏كه در آن سرزمینی كه خداوند خالقت به تو میدهد عمرت طولانی شود.

13.  قتل نكن، زنا نكن، دزدی نكن، برای همنوعت شهادت دروغ نده.

14.  خانهی همنوعت را آرزو نكن. زن همنوعت، غلامش، كنیزش، گاوش، الاغش و هر چه را مال همنوعت است آرزو نكن.

15.  و تمام آن قوم شاهد صداها، شعلهها، صدای كرنا و آن كوه پر از دود، بودند. پس آن قوم با مشاهدهی آن (وضع) هراسان حركت كرده از آن‏جا دور ایستادند.

16.  به مُشه (موسی) گفتند: تو با ما سخن بگو و اطاعت خواهیم كرد و خداوند با ما سخن نگوید مبادا بمیریم.

17.  مُشه (موسی) به آن قوم گفت: هراسان نباشید زیرا خداوند به منظور مفتخر كردن شما و برای اینكه ترس وی بر شما باشد كه خطا نكنید نزول اجلال فرموده است.

18.  پس آن قوم دور ایستاد و مُشه (موسی) به سوی آن مه كه خداوند در آن بود پیش رفت.

19.  خداوند به مُشه (موسی) گفت: به فرزندان ییسرائل (اسرائیل) چنین بگو: شما ملاحظه نمودید كه از آسمان با شما صحبت كردم.

20.  تجسمی از من نسازید. معبود نقرهای و معبود طلایی برای خود درست نكنید.

21.  قربانگاهی خاكی (به زمین پیوسته) برای من بساز تا قربانیهای سلامتی خود را از گوسفندان و گاوانت روی آن ذبح كنی. در هرجا (ی مكان مقدس) كه به تو اجازه دهم نامم را یادآور شوی (بهطوریكه نوشته میشود بیان كنی) نزد تو آمده بركتت خواهم نمود.

22.  و اگر برای من قربانگاه سنگی بسازی آن (سنگ)ها را تراشیده درست نكن مبادا كه ابزار فلزی خود را روی آن حركت دهی و آن را بیحرمت نمایی.

23.  به وسیلهی پلكان بر قربانگاه من بالا نرو تا شرمگاه تو بر آن ظاهر نگردد.


 

[1] چون روی سرپوش صندوق ده فرمان گواه (بر تجلی خداوند به فرزندان ییسرائل (اسرائیل) در كوه سینَی (سینا)) دو «كروویم» (فرشته‌هایی به شكل پسربچه و دختربچه) از طلا ساخته شده بود ساختن امثال آن‏ها برای قرار دادن در سایر نقاط مانند عبادتگاه‌ها یا خانه‌های شخصی منع شده است.

[2] به فصل هجدهم از كتاب یحزقِل مراجعه شود.

[3] به فصل هجدهم از كتاب یحزقِل مراجعه شود.

 

Back • Next


دیگر فصلهای این کتاب:

شموت- فصل اول پاراشای شموت
شموت- فصل دوم
شموت- فصل سوم
شموت- فصل چهارم
شموت- فصل پنجم
شموت- فصل ششم پاراشای وائرا
شموت- فصل هفتم
شموت- فصل هشتم
شموت- فصل نهم
شموت- فصل دهم  پاراشای  بُو
شموت- فصل یازدهم
شموت- فصل دوازدهم
شموت- فصل سیزدهم پاراشای بشلح
شموت- فصل چهاردهم
شموت- فصل پانزدهم
شموت- فصل شانزدهم
شموت- فصل هفدهم
شموت- فصل هجدهم پاراشای ييترُو
شموت- فصل نوزدهم
شموت- فصل بیستم
شموت- فصل بیست و یکم پاراشاي ميشپاطيم
شموت- فصل بیست و دوم
شموت- فصل بیست و سوم
شموت- فصل بیست و چهارم
شموت- فصل بیست و پنجم پاراشاي تِروما
شموت- فصل بیست و ششم
شموت- فصل بیست و هفتم پاراشای تصوه
شموت- فصل بیست و هشتم
شموت- فصل بیست و نهم
شموت- فصل سی پاراشای کی تیسا
شموت- فصل سی و یکم
شموت- فصل سی و دوم
شموت- فصل سی و سوم
شموت- فصل سی و چهارم
شموت- فصل سی و پنجم پاراشاي ویهقِل
شموت- فصل سی و ششم
شموت- فصل سی و هفتم
شموت- فصل سی و هشتم پاراشای بقودی
شموت- فصل سی و نهم
شموت- فصل چهلم

 

پنج سفر توراه:

کتاب برشیت-آفرینش
کتاب شموت-خروج
کتاب وییقرا-لاویان
کتاب بمیدبار-اعداد
کتاب دواریم-تثنیه

  

 

 

Back Up Next 

 

 

 

 

استفاده از مطالب اين سايت تنها با ذكر منبع (بصورت لینک مستقیم) بلامانع است.
.Using the materials of this site with mentioning the reference is free

این صفحه بطور هوشمند خود را با نمایشگرهای موبایل و تبلت نیز منطبق می‌کند
لطفا در صورت اشکال، به مسئولین فنی ما اطلاع دهید